Společnost Huawei uvádí na trh první síťové řešení L3.5 pro autonomní řízení v odvětví pro DC

Na konferenci HUAWEI CONNECT 2021 představila společnost Huawei nové řešení autonomní řídicí sítě (ADN) L3.5 pro datová centra (DC) a představila jeho architekturu, hlavní funkce, klíčové technologie a případy použití.

S postupným rozvojem digitalizace přibývá nových aplikací a roste počet a kategorie síťových zařízení. Tento exponenciální růst představuje obrovskou zátěž pro sítě datových center (DCN), což vede k častějším změnám sítě. Jedním z vedlejších účinků je stále složitější provoz a údržba sítě (O&M). Má-li být nadále možné udržet krok, je zapotřebí stále více síťových inženýrů. Pouhé zvyšování počtu pracovních sil však není udržitelné ani praktické. Společnost Huawei v této souvislosti důsledně zkoumá nové způsoby, jak se vyrovnat se stále rostoucí složitostí sítí prostřednictvím technologických inovací a nakonec navrhuje vizi ADN, a sice umožnit vysokou autonomii sítí stejně jako autonomní vozidla.

Společnost Huawei definovala šest úrovní (L0-L5) automatizace a inteligence řešení ADN pro DC, jakož i klíčové funkce a možnosti na každé úrovni. Těchto šest úrovní se vztahuje na celý životní cyklus sítě od plánování, výstavby, provozu a údržby až po optimalizaci, čímž se otevírá cesta k samočinným, samouzdravujícím, samooptimalizujícím a autonomním sítím DCN. ADN v současné době prochází dlouhodobým vývojem z L0 do L5. Kromě výzkumu standardů a technologií ADN se společnost Huawei zavázala spojit své síly s partnery z různých odvětví a vytvořit systém hodnocení ADN jako standardní referenci pro posunutí sítí na vyšší úroveň automatizace a inteligence.

V září 2020 uvedla společnost Huawei na trh řešení L3 ADN pro DC, které implementovalo automatizaci na vysoké úrovni v rámci jedné sítě. Po uvedení na trh se prostředí v odvětví během pouhého roku dramaticky změnilo; digitální ekonomika se rozvinula na plné obrátky a stala se klíčovou hnací silou globální ekonomiky. S ohledem na udržení našeho řešení ADN v souladu s průmyslovými trendy se společnost Huawei spojila s reprezentativními podniky v různých odvětvích s cílem rozšířit průzkum a postupy ADN. Od chvíle, kdy došlo ke spojení, zjistily, že se heterogenní sítě DCN s více cloudy a různými dodavateli již staly novou normou, což vedlo k oddělené správě sítě a různým úrovním automatizace sítě. Aby tuto situaci podniky zvládly, dospěly ke shodě, že automatizace komplexních heterogenních sítí dle principu konec-konec (E2E) by měla být nejvyšší prioritou s cílem odstranit manuální přerušení v celém životním cyklu DCN.

V reakci na to společnost Huawei v září 2021 vydala řešení L3.5 ADN pro DC. Řešení se opírá o řadu špičkových technologií, mezi které patří jedineční návrháři služeb v oboru, otevřený a programovatelný rámec a jednotná databáze. Díky těmto silným stránkám dosahuje řešení vysoké úrovně automatizace sítě E2E, včetně jednotné a nediferencované správy a řízení sítí s více cloudy, více DC a více dodavateli. Kromě toho je řešení také schopné spolupracovat, flexibilně síť řídit a zajistit simulaci celé sítě. Tyto funkce umožňují rychlé zajištění vícecloudových sítí během několika sekund.

V současné době jsou sítě DCN základním kamenem pro rychlé inovace a zavádění podnikových služeb. Implementace sítě jako služby (NaaS) v sítích DCN jim v tom může dobře pomoci. Implementaci však brání řada problémů a výzev. Například sítě s více cloudy a více dodavateli vedou k odděleným síťovým architekturám a odděleným pohledům na provoz a údržbu. Síťoví inženýři jsou zahlceni obrovským množstvím pracovních zakázek a nemají čas na optimalizaci sítě. Zde přichází na řadu řešení L3.5 ADN společnosti Huawei pro DC. Přebírá vedoucí úlohu při dosahování jednotné, nediferencované správy a řízení a při spolupráci a flexibilní orchestraci heterogenních sítí s více cloudy a více dodavateli. Řešení může také bezproblémově spolupracovat s podnikovými systémy správy IT, implementovat NaaS a urychlit agilní inovace podnikových služeb.

„Vývoj ADN z L0 do L5 je dlouhodobý proces. Řešení ADN společnosti Huawei pro DC již prošlo vývojem orientovaným na budoucnost z L3 na L3.5, což ukazuje, že autonomie sítě lze dosáhnout nejen v sítích DCN jednoho dodavatele, ale také v sítích s více cloudy a více dodavateli," uvedl Leon Wang, prezident divize Data Center Network Domain společnosti Huawei. „To také dokazuje, že společnost Huawei se neustále věnuje řešení problémů na základě scénářů služeb a problematických míst zákazníků. Do budoucna bude společnost Huawei i nadále spolupracovat s našimi zákazníky a průmyslovými partnery, aby podpořila vyspělé aplikace síťových technologií AI ve velkém měřítku a urychlila tempo DCN směrem k éře autonomního řízení, která se vyznačuje agilním podnikáním, vynikajícími zákaznickými zkušenostmi a efektivním provozem a údržbou."

Společnost Huawei pořádá konferenci HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. září do 31. října. Tématem letošního ročníku je „Dive into Digital", neboli ponoření se do digitalizace. Budeme se zabývat praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a 5G, ve všech odvětvích a tím, jak mohou různé organizace zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hospodářskému oživení.

Pro další informace se obraťte na náš místní tým nebo se podívejte na https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1635794/Eric_Xu_Huawei_s_Rotating_Chairman_introducing_Huawei_s_vision_ADN__Diving.jpg

KONTAKT: Mao-jüan Ťiang, jiangmaoyuan1@huawei.com

Klíčová slova Čína-komunikace-internet-počítače-firmy-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.