Sbírka pro malého tříletého Honzíčka je u konce

Honzíček dnes

Honzíček dnes

Honzík s rodiči a sestřičkou Honzíček dnes

Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ukončili sbírku pro malého Honzíčka, jehož emotivní příběh se dostal do podvědomí mnoha lidí. Rádi bychom tímto srdečně poděkovali všem laskavým lidem, kteří se do sbírky zapojili. Poděkování patří také všem médiím za šíření příběhu chlapečka, které k docílení potřebné částky na léčbu velmi pomohlo.

Máme velikou radost, že Honzíček a jeho cesta za uzdravením oslovila tak velký počet lidí, celkem se do sbírky během 12 dnů, kdy sbírka probíhala, zapojilo 9 929 dárců. Celková částka, která byla pro Honzíčka nashromážděna, činí 5 443 983,36 Kč. Velmi nás těší, že mezi lidmi zavládla na podporu Honzíčkovy léčby tak velká solidárnost, protože chlapeček si to opravdu zaslouží. Během jednoho roku od tragické události udělal obrovské pokroky a nyní díky laskavým dárcům může ve své cestě k úplnému uzdravení pokračovat. Všichni budeme Honzíčkovi – velkému bojovníkovi - držet palce a od srdce přejeme, aby se mu co možná nejdříve povedl jeho první samostatný krůček a začal opětovně mluvit.

Mnoho sil do následných dvou let přejeme také rodičům Honzíčka spolu s jeho starší sestřičkou Evičkou, kteří ho budou na jeho cestě k uzdravení s velkou péčí a láskou doprovázet.

Na závěr bychom rádi ubezpečili všechny laskavé lidi, kteří Honzíčkovi zaslali dar i po ukončení sbírky, že i jejich finanční prostředky budou použity na další potřeby chlapečka nad rámec jeho následné dvouleté léčby.

Jak se bude Honzíčkovi v průběhu následných dvou let na léčbě dařit a jaké bude dělat v léčené pokroky, budeme informovat na našich webových stránkách a současně sociálních sítích.

Se srdečným pozdravem za o.p.s. Život dětem

Kontakt:

Anna Strnadová

předsedkyně správní rady

Tel.: 775 222 424

e-mail: anna.strnadova@zivotdetem.cz

Klíčová slova ČR-sociální-zdraví-děti-charita-Život dětem

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.