Společnost Huawei vydává zprávu Intelligent World 2030, která zkoumá trendy příštího desetiletí

David Wang představuje zprávu Intelligent World 2030

David Wang představuje zprávu Intelligent World 2030

Společnost Huawei spolu s partnery z oboru uspořádala fórum Intelligent World 2030. David Wang, výkonný ředitel a prezident divize ICT produktů a řešení společnosti Huawei, zveřejnil zprávu Intelligent World 2030 a přednesl hlavní projev na téma Zkoumání inteligentního světa 2030. Je to poprvé, kdy společnost Huawei použila kvantitativní a kvalitativní metody k systematickému popisu inteligentního světa příštího desetiletí a k předpovědi průmyslových trendů, čímž pomáhá průmyslovým odvětvím identifikovat nové příležitosti a objevit nové hodnoty.

V uplynulých třech letech společnost Huawei vedla intenzivní diskuze s více než 1 000 akademických pracovníků, zákazníků a partnerů v oboru, uspořádala přes 2 000 seminářů a opírala se o údaje a metody od uznávaných organizací, jako je Organizace spojených národů, Světové ekonomické fórum a Světová zdravotnická organizace. Společnost Huawei čerpala poznatky z odborných publikací, jako jsou Nature a IEEE, a využívala informace od příslušných průmyslových sdružení a poradenských firem, jakož i od odborníků uvnitř i vně společnosti Huawei. Na základě vynaloženého úsilí vypracovala společnost Huawei zprávu Intelligent World 2030, která poskytuje přehled o technologiích a trendech aplikace v oblasti ICT v příštím desetiletí.

Zpráva navrhuje osm mezioborových a interdisciplinárních směrů pro zkoumání na makroúrovni. Vysvětluje, jak mohou technologie ICT řešit kritické problémy a výzvy lidského rozvoje a jaké nové příležitosti mohou přinést organizacím i jednotlivcům. Na úrovni odvětví zpráva zkoumá budoucí technologie a směry vývoje komunikačních sítí, výpočetní techniky, digitální energie a inteligentních automobilových řešení.

Wang uvedl: „Před 30 lety jsme se rozhodli obohatit život prostřednictvím komunikace. Před deseti lety jsme se rozhodli propojit všechny kouty světa a vybudovat lepší, propojený svět. Nyní je naší vizí a posláním přinést digitální technologie každému člověku, domácnosti a organizaci a vytvořit tak plně propojený a inteligentní svět. Jsme přesvědčeni, že úžasný inteligentní svět nastupuje čím dál rychleji."

Na fórum bylo pozváno mnoho významných hostů, mezi nimiž byli například renomovaný futurista Steven Johnson, zakládající a rotující předseda Světové asociace elektrických vozidel Čchen Čching-čchüan, spolupředseda globálního řídícího výboru Roland Berg Denis Depoux a viceprezident Čínské akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT) Wang Č'-čchin. Podělili se o své poznatky o inteligentním světě a diskutovali o tom, jak mohou informační a komunikační technologie lépe podpořit socioekonomický rozvoj.

Jak řekl významný futurista a autor v oblasti věd Steven Johnson, vstupujeme do éry exponenciálního růstu. V nadcházejících desetiletích nastane zlatý věk spolupráce lidské a strojové inteligence a algoritmy posílí lidskou inteligenci. Z exponenciálního rozvoje technologií bude těžit celá společnost.

Fórum Intelligent World 2030 je první akcí, na které společnost Huawei systematicky sdílí nejaktuálnější výsledky svého výzkumu a poznatky pro příští desetiletí. Toto sdílení znalostí bude mít velký přínos pro sociální rozvoj, zejména pro globální digitální transformaci a digitální ekonomiku.

Představivost určuje, jak daleko se v budoucnosti dostaneme, činy určují, jak rychle se tato budoucnost stane skutečností, a nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvořit ji. Na cestě k inteligentnímu světu je třeba překonat ještě mnoho výzev. Jak řekl David Wang na konci svého projevu: „Věříme, že největší moudrost se nachází ve sdílených myšlenkách. Sny jsou klíčovou hnací silou společenského pokroku. V příštím desetiletí budeme společně pracovat na vytvoření lepšího a inteligentnějšího světa."

Další informace naleznete na adrese: https://www.huawei.com/en/giv

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1633199/1.jpg

KONTAKT: Xueping Mi, mixueping@huawei.com

Klíčová slova Čína-počítače-elektronika-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.