Banka Shanghai Pudong Development Bank a společnost Huawei spouštějí řešení SPDB Finwarehouse, které do řízení skladových zásob implementuje digitální finanční služby

Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) a společnost Huawei představily na konferenci HUAWEI CONNECT 2021 své nové řešení SPDB Finwarehouse. Jedná se o jeden z největších milníků společných inovací v oblasti finanční digitalizace. Je to také krok ke konsolidaci tzv. Bank of Things, tedy využívání internetu věcí pro poskytování bankovních služeb, protože řešení využívá zařízení uživatelů k zabezpečení zástav movitého majetku, díky čemuž je každý předmět identifikovatelný, každý varovný signál vysledovatelný a každý předmět důvěryhodný.

V loňském roce vydaly SPD Bank a Huawei bílou knihu nazvanou Bank of Things White Paper, která představila nový model poskytování finančních služeb. V návaznosti na to začala SPD Bank používat inovativní digitální technologie na podporu internetu věcí v oblasti bankovnictví a ve spolupráci se společností Huawei započala svou cestu digitalizace. SPDB Finwarehouse je jednou z důležitých iniciativ, které jsou výsledkem tohoto partnerství.

Řešení je určeno pro průmyslové dodavatelské řetězce a představuje inovativní způsob správy zástav pro movité skladové zásoby. Movitý majetek, který dříve patřil k oblastem finančních služeb, kde nedocházelo k rozsáhlé digitalizaci, představuje inovační tržní prostor v hodnotě miliard jüanů.

SPDB Finwarehouse: Bezpečná a snadná správa movitého majetku

Movitý majetek je často vystaven různým rizikům. Například nemusí být plně známý jeho vlastník, a proto je majetek zastaven několikrát. Zároveň společnosti, které na něj dohlíží, nemusí vždy jednat zcela eticky, a může tak docházet k falšování. I když je dohled stoprocentní, bez digitálních prostředků je nákladný. A bez platformy pro prodej je obtížné zboží zpeněžit.

V reakci na tyto problémy navrhla SPD Bank nové přesnější a důvěryhodnější řešení. Řešení SPDB Finwarehouse používá RFID, váhy a blockchainová zařízení PDA k zaznamenávání objektivních informací přímo ve skladu. Příchozí zboží je propojeno s financováním a půjčkami, zatímco odchozí zboží je propojeno se splátkami. Dohled nad zbožím je tak mnohem jednodušší a efektivnější.

Řešení také pomáhá přesně určit hodnotu zboží. Integruje ověřené informace o obchodu, vnímání a trhu a získané informace využívá k určení vlastnictví, ocenění zboží a efektivnímu nakládání s ním. Logistické, obchodní, kapitálové a informační toky se v podstatě centralizují a poskytují data, která jsou nezbytná pro správné ocenění movitého majetku. Všechny podniky tak nyní mají přístup k finančním službám, které pokrývají celý dodavatelský řetězec.

Ilustrace: SPDB Finwarehouse: Důvěryhodné, spravovatelné a snadno likvidovatelné movité věci

Důvěryhodný fond majetku založený na internetu věcí

Logistické procesy a sklady často využívají digitální technologie. Společnosti Huawei a SPD Bank proto ve skladech implementují zařízení internetu věcí a zavádějí funkce umělé inteligence a vícerozměrného ověřování dat. Tím se běžné sklady mění na finančně řízená zařízení a finanční služby se integrují do řídicích a obchodních procesů.

Řešení SPDB Finwarehouse je založeno na platformě HUAWEI CLOUD a umožňuje identifikovat každý objekt, vysledovat každý varovný signál a zajistit důvěryhodnost každé položky. Řešení obsahuje následující technologie:

- Distribuovaná technologie RFID určuje polohu předmětů v okruhu několika metrů, automaticky provádí inventuru a sleduje položky v reálném čase.

- U modelů Pangu lze většinu z nich použít opakovaně, čímž se sníží počet vzorků potřebných ke zkoušení a zkrátí se doba vývoje projektu.

- Platforma internetu věcí společnosti Huawei implementuje modelování s pomocí grafického uživatelského rozhraní, přičemž flexibilně definuje a vytváří modely a centrálně je spravuje. Křížově ověřuje data pomocí technologie digitálního dvojčete a provádí komplexní analýzu rizik zboží, procesů, personálu a prostředí skladu.

Monitorovací centrum zajišťuje pravost příchozího zboží

V monitorovacím centru SPDB Finwarehouse mohou operátoři snadno ověřit pravost příchozího zboží. Mohou počítat množství nákladu pomocí modelů Pangu a ověřovat je pomocí skenovacího kódu, údajů o hmotnosti a dalších informací.

„SPDB Finwarehouse je pilotní projekt digitálního financování. Provedli jsme hloubkové hodnocení potřeb trhu podnikových služeb. Nyní musíme pokračovat v hledání způsobů, jak transformovat naši obchodní logiku a přebudovat naše technické schopnosti, abychom udrželi krok s aktuálním tempem digitalizace," řekl Chen Haining, generální ředitel IT oddělení SPD Bank. Dále uvedl, že „Integrací digitálních technologií do průmyslových odvětví můžeme využít digitální schopnosti k proniknutí do dodavatelského řetězce různých odvětví reálné ekonomiky. SPD Bank se těší na spolupráci se společností Huawei při propojování financí s reálnou ekonomikou."

Ve světě, kde je vše propojeno, budou i nadále vznikat nové scénáře a obchodní modely.

„Huawei a SPD Bank budou pokračovat v inovacích a poskytovat špičkové technologické produkty a komplexní řešení cloudové infrastruktury pro modernizaci digitálních financí. Využijeme technologické inovace pro rychlejší modernizaci finančních služeb a budeme spolupracovat na dalším propojování odvětví pomocí finančních inovací šitých na míru," uvedl Jason Cao, prezident divize globálních finančních služeb společnosti Huawei Enterprise BG.Dodal, že v rámci spolupráce s SPD Bank společnost Huawei poskytla své pokročilé technologie, aby podpořila vývoj řešení SPDB Finwarehouse. Spolu s našimi zákazníky se vrháme do digitálního světa a podporujeme modernizaci digitálního financování. Doufáme, že se nám podaří pohánět reálnou ekonomiku kupředu silou financí. Společnost Huawei je odhodlána pomáhat finančním institucím při neustálém zvyšování jejich agility, inteligence, průmyslových služeb a budování ekosystému. Pomáháme finančním institucím na jejich cestě k digitální transformaci a společně budujeme plně propojené, inteligentní a ekosystémové finanční odvětví."

SPD Bank a Huawei založily v roce 2018 společnou inovační laboratoř, která vedla k několika úspěšným projektům. V srpnu 2020 podepsaly komplexní dohodu o strategické spolupráci a společně vydaly bílou knihu The Bank of Things White Paper , který představuje významný milník na jejich společné cestě. SPD Bank se zaměří na uživatelskou zkušenost, uplatní digitální technologie a bude inovovat odvětví, jako je maloobchod, komunikace, doprava a zdravotnictví, aby podpořila digitální ekonomiku.

Ve světě, kde je vše propojeno, budou finance, technologie a průmysl úzce propojeny. Huawei a SPD Bank využívají sílu cloudových finančních technologií, aby sloužily svým zákazníkům a vytvářely nové hodnoty v odvětví.

Společnost Huawei pořádá konferenci HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. září do 31. října. Tématem letošního ročníku je „Dive into Digital", neboli ponoření se do digitalizace. Budeme se zabývat praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a 5G, ve všech odvětvích a tím, jak mohou různé organizace zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hospodářskému oživení.

Pro více informací kontaktujte náš místní tým nebo se podívejte na https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Kontakt pro média: Maoyuan Jiang, jiangmaoyuan1@huawei.com

Klíčová slova Čína-finance-elektronika-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.