Glengarry oznámila pololetní výsledky * Prohlášení generálního ředitele

Během šestiměsíčního období končícího 31. prosincem 2001 vzrostly obchodní výnosy společnosti na 995 837 dolarů. Výrazný pokles aktivity nastal během října a listopadu, jako důsledek, který je možno připisovat hrůzným událostem z 11. září, které šokovaly a traumatizovaly celý civilizovaný svět. Výnosy v prosinci byly značně vyšší, přibližně 276 000 dolarů, což je růst téměř o 40 procent proti našemu předchozímu nejlepšímu obchodnímu měsíci, červenci 2001. Tento růstový trend pokračoval do ledna 2002, kdy přijaté výnosy překročily prosincovou úroveň o více než 34 procent.

Celkové výnosy, včetně obchodních příjmů a investic, stouply za šestiměsíční období na 1 130 617 dolarů, což představuje mezikvartální zvýšení o více než 238 procent.

Geograficky se zdroje příjmů více diverzifikovaly. Evropa a Izrael se zasloužily o 63 procent, Turecko a východní Středomoří o 17 procent, Dálný Východ, Čína a Singapur o 12 procent, Severní Amerika o 6 procent a Australasie o 2 procenta. Před 1. červencem 2001 bylo přes 85 procent veškerých příjmů generováno v Evropě a Izraeli.

I když naše provozní náklady v poměru k příjmům zůstaly vysoké, nastává nyní tendence směrem dolů s tím, jak se původní výdaje na rozvoj v průběhu hospodářského období rozkládají jako procento krácení do rostoucích příjmů.

Společnost pokračovala v rozvíjení své role zprostředkovatele financí, přičemž přibližně 73 procent svého příjmu získávala z provizí za umístění emisí cenných papírů k financování podniků. V tomto sektoru je patrný značný růst, který je dán dostupností finančních linek. Zprostředkovatelské provize za prodej zařízení a systémů představovaly 10 procent příjmů.

Výnosy z konzultační, poradenské a servisní služby v oblasti informačních technologií v průběhu posledních tří měsíců poklesly a během šestiměsíčního období představovaly 16 procent příjmů. Ve vazbě na to honoráře za umístění pracovníků, jakožto podíl z celkového příjmu, činily za šestiměsíční období 1 procento a obdobně tak prudce v posledním čtvrtletí klesly.

Historicky společnost pracovala s nízkými výnosy, v důsledku toho lze reálně očekávat, že procento růstu překročí minulá tempa. Lze to připisovat investicím do marketingu, které začínají přinášet ovoce, spíše než současné obchodní situaci. Navíc společnost nalézá úspěch v sektoru, ve kterém existuje značný potenciál růstu. Celkové výnosy/Výdaje/Netto

(v dolarech) Čtvrtletí končící 30. září 2001 334 666/361 021/(26 355) Čtvrtletí končící 31. prosince 2001 795 951/352 010/443 941 ---------------------------------------------------------------- - Šest měsíců do 31. prosince 2001 (neauditováno) Celkové výnosy (včetně příjmů a investic) 1 130 617 dolarů Celkové výdaje 713 031 dolarů

Tato tisková zpráva obsahuje prognostická prohlášení v mezích dikce Oddílu 27A Zákona o cenných papírech z r. 1933 a Oddílu 21E Zákona o burze z roku 1934 a podléhá bezpečnostním ustanovením vytvořeným těmito sekcemi. Skutečné výsledky, hospodaření nebo výkony se mohou materiálně lišit od těchto prognostických prohlášení, která obsahují četná rizika a nejistoty. Kontakt: Glengarry Holdings Limited - Bermudy Tom Hutton, Public Relations, +1 441 295 3511 Email tsh@glengarry.bm Internet http://www.glengarry.bm

Klíčová slova PROTEXT-Glengarry-bankovnictví-výsledky

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.