Budování systému vodíkové energetiky ve společnosti GWM znamená podporu další revoluce v energetice

Společnost GWM minulý měsíc dokončila první test lahve typu III s tlakem 70 MPa pro svou vodíkovou technologii. Dokončení testu znamená další technický průlom, který společnost učinila v oblasti vodíkové energetiky poté, co v březnu oznámila svou strategii v oblasti vodíkové energetiky a dosáhla mnoha inovativních aplikačních výsledků technologií a produktů vodíkové energetiky, které dceřiná společnost GWM FTXT představila na dubnovém veletrhu Auto Shanghai 2021.

V současné době světové hospodářství a energetika vstupují do „dekarbonizační éry", kdy se úspory energie a ochrana životního prostředí staly celosvětovým trendem. V této souvislosti je vodíková energie považována za čistou energii s největším potenciálem rozvoje v 21. století. V návaznosti na tento trend se společnost GWM snaží překonat zásadní technologické bariéry, propojit předcházející a navazující průmyslové řetězce a urychlit komerční podporu vodíkové energetice vybudováním mezinárodního dodavatelského řetězce, který bude integrovat „výrobu, skladování, přepravu, tankování a použití" vodíku. Kromě toho společnost uvedla na trh prvotřídní komplexní řešení „vodíkových energetických systémů", které splňují předpisy pro vozidla. Nabízí jej pod značkou Hydrogen- L.E.M.O.N. Technology, která je technickým jádrem strategie společnosti GWM v oblasti vodíkové energetiky a jednou ze základních technologických linií platformy L.E.M.O.N. společnosti GWM. Řešení zahrnuje systémy vodíkových palivových článků, palivové články a generátory elektřiny, systémy skladování vodíku ve vozidlech a klíčové komponenty. Podle současných plánů společnosti GWM bude první SUV na světě s vodíkovým palivovým článkem třídy C na bázi systému Hydrogen- L.E.M.O.N. Technology uvedeno na trh v letošním roce a bude mít dojezd až 840 km.

Jako první čínský automobilový podnik v Radě pro vodík začala společnost GWM počátkem roku 2016 vytvářet špičkový výzkumný a vývojový tým pro vodíkovou energetiku, systémy palivových článků a technologie vozidel, který se skládá z elitních odborníků z Německa, Velké Británie, Koreje, Japonska, USA a Číny. Současně společnost GWM vytvořila výzkumná a vývojová pracoviště v 7 zemích a 10 regionech v Evropě, Severní Americe a Asii, čímž položila pevné základy pro inovace v oblasti vodíkové energetiky. Za účelem uspokojení poptávky po výzkumu a vývoji celého průmyslového řetězce investovala společnost GWM celkem 2 miliardy RMB a v příštích 3 letech vloží další 3 miliardy RMB do výzkumu a vývoje v oblasti vodíkové energetiky s cílem dosáhnout výrobní kapacity 10.000 sad a stát se předním podnikem v tomto odvětví.

V přísném souladu s požadavky na nízkouhlíkové technologie a ochranu životního prostředí se společnost GWM nadále řídí koncepcí „robustních investic" do výzkumu a vývoje a neustále posiluje vývoj technologie vodíkové energetiky, technologie baterií pro novou energetiku a dalších budoucích čistých technologií, přičemž aktivně plní svou sociální a environmentální odpovědnost a slouží uživatelům po celém světě na základě koncepce „ekologického + inteligentního" cestování. Jejím cílem je vytvořit komplexní průmyslový řetězec šetrný k životnímu prostředí a „vybudovat udržitelnou a krásnou společnost pomocí vodíkové energetiky".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1525901/1.jpg

KONTAKT: Li Pupu, +86-13466544432, lipupu@dsconsulting.com

Klíčová slova Čína-energie-věda-GWM

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.