Budování udržitelné budoucnosti: Společnost Hisense a zaměstnanci

Pracovníci výrobního závodu společnosti Hisense v jihoafrickém Atlantisu

Pracovníci výrobního závodu společnosti Hisense v jihoafrickém Atlantisu

Společnost Hisense nešetří prostředky na zajištění zdraví zaměstnanců a jejich rodin během pandemie Automatizovaná high-tech laboratoř Hisense ve výzkumných a vývojových centrech

Během pandemie se ze společenské odpovědnosti firem stalo jedno z nejdiskutovanějších témat na světě. Obchodní korporace se stále více zaměřují na dopad, který mají na společnost, a svým zaměstnancům se snaží poskytovat příležitosti k udržitelnému osobnímu rozvoji. Pro společnost Hisense jsou zaměstnanci na prvním místě. Snaží se proto budovat globální tým tvořený lidmi z různých kultur s unikátními zkušenostmi a vytvářet rovnocenné a zdravé pracovní prostředí, které je hnacím motorem jejího úspěchu. Společně s více než 90.000 zaměstnanci po celém světě vytváří společnost Hisense udržitelnou budoucnost a neustále se snaží mít pozitivní vliv na celý svět.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210601005474/en/

Zaměření na rozvoj místních talentů a kulturní začlenění

Společnost Hisense podporuje místní komunity, aby tak snížila nezaměstnanost a s ní související kriminalitu. Díky investicím do průmyslových parků po celém světě vytvořila společnost Hisense více než 3000 pracovních míst v Jihoafrické republice a přes 2000 v Mexiku, přičemž se očekává, že v budoucnu se zde jejich počet rozroste na více než 7000. To dále pomůže místní ekonomické situaci a podpoří udržitelný rozvoj tohoto regionu.

Společnost Hisense nabízí pracovní příležitosti uchazečům bez ohledu na jejich rasu a pohlaví a poskytuje jim profesionální a systematické školení. Například Nicalette, svobodná matka, která do společnosti Hisense South Africa nastoupila v roce 2002, byla díky svým vynikajícím pracovním výsledkům a schopnosti učit se povýšena na manažerku poprodejních služeb. Systém zaměstnávání a rozvoje talentů společnosti Hisense podle Nicalette zvýšil její nadšení pro práci a také celkově zlepšil její život.

Péče o kariérní rozvoj zaměstnanců

Společnost Hisense svým zaměstnancům poskytuje potřebné podmínky a prostor, aby mohli maximalizovat svůj potenciál a hodnotu. Zavedli jsme také flexibilní mechanismus karierního růstu, který umožňuje zaměstnancům volit mezi kariérními cestami v oblasti „managementu“ nebo „výzkumu a vývoje“, díky čemuž mohou po kariérním žebříčku stoupat všichni bez rozdílu.

Cílem firemního školícího střediska Hisense College je pomoci zaměstnancům dosáhnout lepšího kariérního rozvoje. K dispozici je komplexní struktura školení a několik interních školicích platforem (včetně off-line přednášek, webových stránek, aplikací atd.), které zaměstnancům pomáhají učit se novým věcem kdykoli a kdekoli.

„Společnost Hisense se od ostatních zaměstnavatelů liší tím, že své zaměstnance vždy motivuje k dosažení kariérních cílů a aktivně je podporuje, což jim umožňuje růst společně se společností,“ říká Robin Silberbauer, který do Hisense South Africa nastoupil v roce 2015.

Péče o zdraví a duševní pohodu zaměstnanců

Během pandemie společnost Hisense vynakládá velké úsilí, aby chránila zdraví svých zaměstnanců a jejich rodin. Poskytuje jim proto ochranné prostředky a podporuje práci z domova.

Společnost Hisense také spolupracuje s profesionálními organizacemi poskytující programy EAP („Employee Assistance Program“), které pomáhají pečovat o duševní zdraví zaměstnanců a jejich rodin. Každý zaměstnanec tak může využít odborného psychologického poradenství, které mu účinně pomůže zlepšit duševní zdraví a zvládnout pracovní i životní výzvy.

Společnost Hisense se bude dlouhodobě zaměřovat na rozvoj talentů a bude aktivně vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, aby se svými zaměstnanci z celého světa podpořila udržitelný rozvoj místních komunit.

Originální verzi najdete na stránkách businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210601005474/en/

Kontakty

Média: Lori Luo (PR tým Ogilvy) Tel: +86-135-1278-4739 E-mail: lori.luo@ogilvy.com / HisenseGlobal@ogilvy.com

Zdroj: Hisense

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Čína-elektronika-práce-Hisense

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.