Čínský vědeckotechnický rozvoj se více zaměří na soběstačnost

Čínský prezident Si Ťin-pching v pátek vyzval ke zvýšenému úsilí při posilování pozice Číny jako jedničky v oblasti vědy a techniky, s cílem dosáhnout vyššího stupně vědeckotechnické soběstačnosti.

Si to uvedl při projevu na setkání, které se konferovalo s valnými shromážděními členů Čínské akademie věd a Čínské technické akademie a s celostátním kongresem Čínské asociace pro vědu a techniku.

„Vědeckotechnická soběstačnost a posílení by měly být vždy považovány za strategickou podporu národního rozvoje," řekl prezident Si Ťin-pching.

Si rovněž pozdravil odborníky působící na různých vědeckotechnických postech.

„Chtěl bych srdečně poblahopřát ke svolání tohoto setkání a předat srdečné pozdravy obětavým vědeckotechnickým odborníkům, kteří tvrdě pracují na různých pozicích. Na 30. května připadá pátý Národní den pracovníků ve vědě a technice a já bych vás všechny rád pozdravil," řekl Si.

Ocenil pokrok dosažený v oblasti vědeckotechnických inovací, základního výzkumu, originálních inovací, strategických vědeckotechnických a špičkových průmyslových odvětví, jakož i významnou roli vědy a techniky při zvládání epidemie COVID-19.

"Praxe ukázala, že v Číně existuje velký potenciál pro nezávislé inovace a vědeckotechničtí odborníci v naší zemi mohou dosáhnout mnoha úspěchů. Musíme jít s dobou, mít odvahu neustále se zlepšovat a prostřednictvím reforem a s nezdolným odhodláním a vytrvalostí musí vědeckotechničtí odborníci v naší zemi pochopit globální trendy, převzít iniciativu, postavit se problémům čelem a překonávat obtíže. Vědeckotechnický rozvoj musí směřovat ke globálním vědeckotechnickým hranicím, sloužit hlavním hospodářským bojištím, usilovat o naplnění významných potřeb země a prospívat životu a zdraví lidí. Doba vám naložila na bedra mnoho důležitých úkolů a měli byste usilovat o dosažení vědeckotechnické soběstačnosti a sebezdokonalování," řekl prezident Si Ťin-pching.

Si vyzval čínské vědce a odborníky, aby převzali zodpovědnost a usilovali o vědecko-technickou soběstačnost a sebezdokonalování.

„Spojme se, podnikněme odvážné inovační kroky a neúnavně pracujme, abychom společně z Číny vybudovali vědeckotechnickou velmoc a pomohli uskutečnit čínský sen o národním obrození," řekl prezident Si Ťin-pching.

Odkaz: https://m.youtube.com/watch?v=P0905Iip5JA

Video - https://www.youtube.com/watch?v=P0905Iip5JA

KONTAKT: LI Yini, tel: +86 13401176434, email: liyini@cctvplus.com

Klíčová slova Čína-věda-hospodářství-CCTV+

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.