Zateplení svého domova považuje za důležité 97 procent Čechů

Aktuální situace s nedostatkem pracovních sil může zateplení domu prodloužit až o několik měsíců.

Češi se řadí mezi občany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě. Z průzkumu Sdružení EPS ČR vyplývá, že jedním z řešení, jak to změnit, je investice do zateplení, kterou 97 % občanů považuje za důležitou. Stavební trh je v současné době sužován nedostatkem pracovní síly i materiálu, tudíž se zateplením se nevyplatí otálet a odkládat ho až na podzim. Necelé dvě třetiny dotazovaných vidí hlavní přínos v ušetřených financích za energie, které jim zateplení fasády přinese. 68 % respondentů by si pro zateplení svého domu vybralo pěnový polystyren – nejrozšířenější izolační materiál na českém trhu.

V létě nás sužují nesnesitelná vedra a v zimě zase tuhé mrazy, a ani letošní rok nebyl výjimkou. Česká republika navíc patří k jednomu z největších spotřebitelů elektřiny v Evropě. Ačkoliv je cena energií v ČR poměrně nízká, kvůli rostoucí spotřebě se Češi řadí mezi občany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě v poměru k jejich příjmu. Jak lze nepříjemné změně teplot a vysokým nákladům za energie předejít? Jednou z možností je zateplení. Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplývá, že se se téměř všichni dotázaní (97 %) přiklání k tvrzení, že investice do zateplení domu či bytu je důležitá. Správná izolace totiž zvyšuje tepelnou ochranu budovy, snižuje možnost vzniku plísní a má pozitivní dopady na zdraví obyvatel domu. Lidé, kteří bydlí v nezateplených domech, o poznání více topí. Zateplení domu tak může výrazně snížit náklady na energie, a tím pádem ulevit peněžence spotřebitele. „Zateplením můžeme ve výsledku snížit náklady za vytápění až o 45 %, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Aktuální situace ve stavebnictví ovšem značně komplikuje celý proces. „Nedostatek pracovní síly a materiálu ruku v ruce s vytížeností stavebních firem může celý proces zateplení prodloužit až o několik měsíců. Jestli uvažujete o zateplení, doporučujeme brát v potaz i tento fakt a stanovit si dostatečně velkou časovou rezervu,“ pokračuje Zemene.

Vyšší cena investice dává v dlouhodobém horizontu smysl, navíc lze využít i dotace

O návratnosti investice do zateplení fasády není pochyb. Nelze ovšem přehlédnout fakt, že se jedná o vyšší jednorázový výdaj. Necelé dvě třetiny respondentů (60 %) odpověděly na otázku „Vyplatí se dle vás investice do zateplení z hlediska její návratnosti?“ kladně. Hlavní výhodu investice vidí především v navrácených úsporách při nižším výdeji energie. Více než jedna třetina (35 %) dotazovaných si uvědomuje prospěšnost zateplení, ovšem nejsou si jisti finanční návratností investice. 3 % dotazovaných v zateplení nevnímají přidanou hodnotu a 2 % uvedla, že investice je neúměrně vysoká v poměru k úsporám za energie, které přinese. V České republice ovšem existuje celá řada dotačních programů, které mohou zájemcům o zateplení alespoň částečně ulevit. Jedním z takových je například program Nová zelená úsporám, který nabízí mimo jiné až 50% podporu z částky zateplení při snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

Nepodceňujte výběr materiálu

Pro kvalitní zateplení je ovšem nutné vybrat i vhodný izolační materiál. Respondentům jsme položili otázku: „Jaký materiál byste vybrali pro zateplení vašeho bytu/ domu?“ Více než dvě třetiny z nich (68 %) odpovědělo, že by sáhli po pěnovém polystyrenu. 26 % dotazovaných by pro zateplení svého obydlí vybralo minerální vatu a 6 % odpovědělo, že by před realizací zateplení učinili průzkum trhu a zjistili si srovnání všech dostupných materiálů. Nejrozšířenějším izolačním materiálem na českém trhu je se spotřebou 51 000 tun ročně pěnový polystyren. Mezi jeho hlavní přednosti patří pevnost, lehkost a tvarovatelnost. Dále je využíván především pro své výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti, odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům, plísním i mikrobům.

„Z pohledu cirkulární ekonomiky je zásadní to, že je pěnový polystyren dobře recyklovatelným materiálem, ve své konečné podobě je totiž tvořen až z 98 % vzduchem a 2 % polymerem,“ uzavírá Pavel Zemene.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60 % trhu (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Kontakt pro média:

Native PR

Jana Bartáková

e-mail: jana.bartakova@nativepr.cz

Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

info@epscr.cz

Klíčová slova ČR-stavby-teplo-stavebniny-EPS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.