VÝZVA předsedy Poslanecké sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 28. května 2021 do 11. června 2021 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu.

Mgr. Radek V o n d r á č e k, v. r.

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, tel. 25717 3562, E-mail: stranskam@psp.cz

V Praze dne 27. května 2021

Klíčová slova ČR-sněmovna-média-rada-Český rozhlas-Poslanecká sněmovna

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.