Tisková zpráva z jednání KSL s ministrem zdravotnictví dne 13. 5. 2021

Zástupci Koalice soukromých lékařů (KSL) se dne 13. 5. 2021 setkali na jednání s ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA a jeho týmem.

Podařilo se najít shodu na tom, že není možné, aby z odměn pro zdravotníky za pandemii covid byla vyňata část ambulantních pracovníků kvůli administrativním překážkám (nejsou uvedeni například v Příloze číslo 2) nebo nemají (často nikoli svou vinou) smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Ministerstvo přislíbilo zjednat nápravu na základě návrhů Koalice soukromých lékařů. Dořešena byla vakcinace v ambulancích, zejména praktických lékařů. Zástupci Koalice podpořili ukončení plošného testování v brzké době, aby nedošlo k finančnímu ohrožení financování zdravotnictví. Koalice požaduje úhradu nákladů spojených s testováním a opatřeními spojenými s pandemií COVID jednorázovou úhradou ze státního rozpočtu nebo navýšením platby za státního pojištěnce, aby se nemusela uskrovňovat péče o jiná onemocnění.

Za Koalici soukromých lékařů: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice, MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Kontakt:

Ing. Henrieta Hajšman

tisková tajemnice ČSK

henrieta.hajsman@dent.cz

Klíčová slova ČR-lékaři-vláda-KSL-Česká stomatologická komora

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.