Hlasy shromážděné k posílení mezinárodní solidarity při překonávání pandemie a řešení společenských problémů prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje

Dne 29. dubna ve 12:00 se konal otevřený webinář s názvem Solidarita a spolupráce během pandemie: klíčová role nevládních organizací a států. Spoluorganizátorem byla HWPL, mezinárodní mírová nevládní organizace registrovaná u ministerstva OSN pro globální komunikaci (DGC), a velvyslanec UNESCO v Guineji-Bissau. Proběhla diskuze o řešení sociálních problémů, ke kterým došlo během pandemie, prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje. Akce se zúčastnilo 484 lidí z 21 zemí, včetně Francie, České republiky, Rakouska, Malajsie, Filipín, Tuniska a Mali, stejně tak se připojili i bývalí a současní politici, vedoucí nevládních organizací a občané z celého světa.

Událost byla zaměřena na tři témata: lidská práva, zdraví a vzdělávání. První část byla složena z prezentací o příkladech, kdy se cíle udržitelného rozvoje implementovaly v konkrétních zemích. Druhá část obsahovala otázky a odpovědi účastníků týkající se představených případů.

Z oblasti lidských práv byli přítomni Hans Weselling, stálý představitel UNESCO a velvyslanec Nizozemska, Jacques Kouassi odpovědný za vzdělávání ve Federaci lidských práv Pobřeží slonoviny, Alberto Maverengue Augusto, stálý zástupce UNESCO z Mosambiku a Louna Pierron, zástupce mezinárodní organizace OIJ v oblasti vzdělávání. Také se zúčastnili N'golo Aboudou Soro, velvyslanec Národní rady UNESCO z Pobřeží slonoviny a mírová lektorka Louise Kamwiziku z HWPL.

Jacques Kouassi, který vedl oblast lidských práv, vysvětlil „projekt senzibilizace covidu“ v Abidjanu, hlavním městě Pobřeží slonoviny, od září do listopadu 2020. Řekl: „Pobřeží slonoviny se skládá z různých etnických skupin. Proto jsme náš projekt propagovali ve francouzštině a devíti regionálních jazycích pomocí rozhlasového vysílání, hlavního média Pobřeží slonoviny. Také jsme spolupracovali s místními sdruženími, abychom se více obeznámili se situací covidu-19 mezi lidmi různých etnik.“

Louna Pierron přednesla prezentaci o kampani pro vytvoření hnutí pro bezplatné vydávání hygienických dávkovačů pro ženy na francouzských středních a vysokých školách. Řekla: „Jako výsledek ročního úsilí nyní 15 francouzských škol nainstalovalo bezplatné hygienické dávkovače.” Uvedla také, že se během pandemie konala akce darování růží, aby si zdravotnický personál a občané mohli navzájem lépe porozumět a spolupracovat.

Louise Kamwiziku, která zastupovala vzdělávání, uvedla: „Vzrůstá potřeba vzdělávání, které má budovat charakter a rozvíjet morální dovednosti,“ odkazovala na lidská práva, svobodu projevu a základní práva vzdělávání ohrožená pandemií.

Oznámila, že filipínská vláda, vláda Pobřeží slonoviny a ukrajinský školský úřad podepsaly memorandum o porozumění týkající se mírového vzdělávání s HWPL a představila realizaci Peace education campu (workshopu mírového vzdělávání) v dětském domově v Dolních Počernicích v České republice.

Rovněž hovořila o plánech studovat program mírového vzdělávání společně s ministerstvem vnitra Mali a ministerstvem civilní ochrany a vyučovat jej v ženském zadržovacím centru v Mali. Otázky publika po představení cílů udržitelného rozvoje každou zemí byly kladeny hlavně na pozadí probíhajícího hnutí a jeho doplňkových bodů.

Jeden z účastníků z Madagaskaru zmínil: „Zajímalo by mě, zda by bylo možné uplatnit aktivity z těchto čtyřech zemí k realizaci cílů udržitelného rozvoje v jiných státech. Také přístup k projektu by měl být odlišný kvůli národnostním a etnickým odlišnostem.“

Rosaline Howards z IPYG, Mezinárodní mírové skupiny mládeže pod HWPL, uvedla: „Znovu jsme mohli potvrdit, že cíle udržitelného rozvoje nelze realizovat pouze pomocí vládního úsilí.” „Musíme se spojit s vládou každé země, nezaměřovat se na jednotlivé aktivity nevládních organizací.” řekla. „Těším se na další spolupráci s hlavními účastníky.”

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-Korea-právo-koronavirus-vzdělání-internet-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.