IPYG uspořádalo on-line seminář o boji proti kyberšikaně, která se vyvinula do společenského problému

17. dubna se pod názvem „Jak chodit v online světě: Kampaň pro prevenci kyberšikany“ uskutečnil workshop k diskusi o řešení kyberšikany, která během pandemického období prudce vzrostla.

V rámci Mírového workshopu pro posílení mládeže (YEPW), který pořádá IPYG, mezinárodní mírová mládežnická organizace pod HWPL (Nebeská kultura, světový mír, obnovení světla), se diskutovalo o zvýšení povědomí o kyberšikaně mezi českou mládeží v budoucí kampani a zároveň se mluvilo o tom, jak prakticky situaci zlepšit.

Workshop začal prezentací směru a postupu spolupráce s IPYG v kampani v oblasti prevence kyberšikany od spolupracujících organizací. „Doufáme, že když se děti setkají s kyberšikanou, nebudou se bát požádat o pomoc ostatní a budou problém sdílet,“ uvedla představitelka kampaně zaměřené na dětské domovy v Praze. Poznamenala také, že chce, aby z nich vyrostli dospělí lidé, kteří se budou moct chránit a starat se o ostatní kolem sebe prostřednictvím této kampaně.

Ve druhé polovině události proběhly diskuse s diváky, kde se reflektovaly úspěchy třech mírových kampaní, které probíhaly již od ledna a které měly výrazně předcházet kyberšikaně a uzdravovat a podporovat oběti a jejich zranění.

#svěřse

Důraz je kladen na dodání odvahy obětem sdílením anonymních příkladů, jak dokázali lidé kyberšikanu překonat.

#Lovemyself Challenge

Zaměřuje se na lidské hodnoty a na vhled do toho, co znamená skutečná sebeláska. Budou také probíhat rozhovory s obyčejnými lidmi na ulici.

Odborná diagnostika a poradenství

Odborníci poskytnou užitečné rady a tipy pro prevenci kyberšikany.

Později v rámci workshopu proběhly diskuse o třech výše zmíněných kampaních a jejich praktickém vývoji. V probíhající kampani v oblasti dětských domovů bylo navrženo dávání praktických misí jako součást výchovného vedení dětí. Kromě toho byly navrženy podcasty jako způsob, jakým informovat veřejnost o problémech a možnostech řešení kyberšikany. HWPL a IPYG organizují různé mírové aktivity a v pražských dětských domovech se budou konat další workshopy o mírovém vzdělávání, aby si vštípily mírové hodnoty – základ světového míru.

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-Korea-kriminalita-internet-společnost-IPYG-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.