Česká pošta Security směřuje k budoucnosti „bez kouře“

Tomáš Hampl, jednatel společnosti Česká pošta Security, a Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR

Tomáš Hampl, jednatel společnosti Česká pošta Security, a Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR

Česká pošta Security a Philip Morris ČR podepsaly memorandum o spolupráci

Společnost Česká pošta Security podává svým zaměstnancům pomocnou ruku při prevenci a snižování dopadů kouření cigaret. Současně usiluje o certifikaci od mezinárodní certifikační autority TŰV Austria jako společnost, která podporuje pracovní prostředí bez kouření a cigaretového kouře. Česká pošta Security při tom chce využít zkušeností společnosti Philip Morris ČR, která tento nezávislý certifikát „Smoke-Free Culture“ již získala.

Česká pošta Security je dceřiná společnost České pošty. Disponuje týmem špičkových bezpečnostních odborníků a techniků, provozuje vlastní dohledové centrum a zajišťuje komplexní bezpečnostní služby.

"Zdraví našich zaměstnanců je pro nás důležitou prioritou. Nabídku zaměstnaneckých benefitů chceme proto nově rozšířit o pomoc kuřákům. Chceme je podpořit, aby přestali kouřit. Ty, kterým se to nedaří, chceme pak alespoň motivovat, aby přešli od cigaret k nekouřícím alternativám, které pro jejich zdraví představují menší riziko,“ uvedl jednatel společnosti Česká pošta Security Tomáš Hampl.

„Abychom dokázali, že to s naší přeměnou na firmu ‘bez kouře‘ myslíme vážně, chceme od TŰV Austria získat i osvědčení „Smoke-free Culture“. Jsme rádi za možnost čerpat v tomto kroku i ze zkušeností společnosti Philip Morris právě v oblasti alternativ,“ dodal Tomáš Hampl.

Spolupráce společnosti Česká pošta Security s Philip Morris ČR při tvorbě firemního prostředí „bez kouře“ a pomoc při certifikaci je zakotvena i ve společném memorandu, které podepsali Tomáš Hampl, jednatel společnosti Česká pošta Security, a Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

Certifikát „Smoke-Free Culture“ získala jako první v České republice právě společnost Philip Morris ČR. Certifikační autorita TŰV Austria jej uděluje organizacím, které prokazatelně vytvářejí zdravější pracovní prostředí, podporují kvalitu života svých pracovníků a zaměřují se na prevenci a snižování dopadů kouření mezi svými zaměstnanci.

Dnes oznámená spolupráce rozšiřuje řadu organizací, které se již rozhodly aktivně vykročit směrem k budoucnosti Česka bez cigaretového kouře. Nejde však vždy jen o komerční firmy. Česká pošta Security se tak dnes řadí například po bok statutárního města Karlovy Vary, které svůj cíl stát se prvním lázeňským městem bez kouře již také deklarovalo.

„Jsme přesvědčeni, že ve 21. století neexistuje žádný důvod, proč by dospělí kuřáci měli pokračovat v kouření cigaret. Dali jsme si za cíl motivovat je, aby kouřit přestali – nebo, pokud to pro ně není možné – aby přešli od cigaret k bezdýmným, a tedy méně škodlivým výrobkům, jako jsou elektronické cigarety či výrobky se zahřívaným tabákem. Byli bychom však rádi, kdyby kuřákům pomohli i zaměstnavatelé vytvářením a podporou firemní kultury bez kouře. Proto si velice cením vizionářského přístupu managementu společnosti Česká pošta Security a jsme samozřejmě připraveni jim v jejich aktivitách na tomto poli pomoci,“ řekla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.

Kontakt pro média:

Klára Jirovcová Pospíšilová

Manažerka komunikace

Klara.JirovcovaPospisilova@pmi.com

Philip Morris ČR a.s.

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem s omezeným rizikem (tzv. Limited risk distributor) bezdýmných výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. registrované ve Slovenské republice. Philip Morris ČR a.s. je opakovaně oceňována Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím jako jeden z dvaceti nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Společnost více než 28 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.

Philip Morris International Inc.: Přinášíme budoucnost bez kouře

Philip Morris International (PMI) stojí v čele proměny tabákového průmyslu s cílem vytvořit budoucnost bez kouře a jednoho dne nahradit cigarety bezdýmnými výrobky, a to ve prospěch dospělých, kteří by jinak pokračovali v kouření, a také celé společnosti, firmy a jejích akcionářů. PMI je přední mezinárodní tabákovou společností zabývající se výrobou a prodejem cigaret, bezdýmných výrobků a s nimi souvisejících elektronických zařízení a příslušenství, a dalších výrobků obsahujících nikotin, na trzích mimo Spojené státy americké. Společnost PMI dále dodává společnosti Altria Group Inc. variantu zařízení v provedení IQOS (Platforma 1) a s tím spojené tabákové náplně určené k prodeji v rámci licence v USA. Tyto výrobky zde byly autorizované Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration) pro prodej s označením "tabákový výrobek s modifikovaným rizikem" (MRTP) s informací o „sníženém vystavení lidského organizmu vlivu škodlivých látek", přičemž je vhodný pro podporu veřejného zdraví. Svou budoucnost PMI staví na nové kategorii bezdýmných výrobků, které (ačkoli nejsou bez rizika) jsou mnohem lepší volbou než pokračování v kouření. Díky multidisciplinárním schopnostem v oblasti vývoje výrobků, špičkovým zařízením a vědeckému výzkumu se společnost PMI snaží zajistit, aby její výrobky bez kouře splňovaly preference dospělých kuřáků a přísné regulatorní požadavky. Portfolio bezdýmných výrobků společnosti PMI zahrnuje výrobky s nahřívaným tabákem i e-cigarety s obsahem nikotinu. Podle odhadu společnosti PMI k 30. září 2020 již 11,7 milionů dospělých kuřáků na celém světě přestalo kouřit a přešlo na výrobky s nahřívaným tabákem, které jsou nyní k dispozici na 61 trzích ve velkých městech nebo na celostátní úrovni pod značkou IQOS. Další informace naleznete na webových stránkách www.pmi.com a www.pmiscience.com.

Klíčová slova ČR-práce-zdraví-tabák-pošta-kouření-Česká pošta Security-Philip Morris

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Potraviny, gastronomie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.