Společnost Shanghai Electric zveřejňuje zprávu o společenské odpovědnosti firmy za rok 2020

Společnost Shanghai Electric (burzovní index SEHK: 02727, SSE: 601727), přední světový výrobce a dodavatel vybavení pro výrobu energie a průmysl, zveřejnila svou výroční zprávu o společenské odpovědnosti firmy (CSR) za rok 2020 (dále jen „zpráva"). Dvanáctá zpráva o společenské odpovědnosti a pátá o environmentálním, sociálním a podnikovém řízení (ESG) společnosti Shanghai Electric, obsahuje podrobné informace poskytnuté ředitelstvím společnosti Shanghai Electric, mezinárodními institucemi, pobočkami, dceřinými společnostmi v úplném vlastnictví a holdingovými firmami.

Zpráva dokazuje úsilí skupiny o firemní řízení a výkonnost produktů se zaměřením na index společnosti MSCI pro environmentální, sociální a podnikové řízení (Environmental, Social and Corporate Governance – ESG) a index udržitelnosti Hang Seng Corporate Sustainability Index. Vyzdvihuje dosavadní vynikající úspěchy společnosti Shanghai Electric v oblasti chytré energie, inteligentní výroby a inteligentních měst, stejně jako její cestu k transformaci několika hlavních oborů podnikání s využitím nových inteligentních technologií. Zpráva rovněž zahrnuje klíčové aktivity společnosti Shanghai Electric v boji proti COVID-19.

„Rok 2020 byl z hlediska vývoje složitý zejména ve světle monumentálního dopadu pandemie. Přestože se musí potýkat s tímto složitým prostředím, zůstává společnost Shanghai Electric věrna své misi upřednostňovat zelená, inteligentní, propojená a komplexní řešení. Jako jeden z předních světových výrobců zařízení pro elektrárny hledáme nové způsoby, jak postupovat zodpovědně vůči akcionářům, zákazníkům, partnerům, zaměstnancům, prostředí i širší komunitě," řekl Zheng Jianhua, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Shanghai Electric Group.

Firemní řízení: Komplexní systém řízení ESG, který zahrnuje udržitelnost do dlouhodobých strategických cílů společnosti Shanghai Electric

Společnost Shanghai Electric vytvořila speciální strukturu řízení ESG, aby zajistila, že je udržitelný rozvoj nedílnou součástí strategických plánů skupiny. Strukturu vedení shora dolů tvoří správní rada, výbor řízení ESG včetně odborného výboru a pracovní skupina, která se skládá z představenstva a tří podskupin.

Vývoj produktů: spojení inteligence a inovací

Společnost Shanghai Electric spoléhá na své zkušenosti z výroby zařízení a vybudovala „tříbodový průmyslový ekosystém", který tvoří chytré vybavení, průmyslový internet a inteligentní dodavatelské řetězce. Interně společnost využila digitální transformaci na podporu vývoje inteligentní výroby, chytré energie a inteligentní dopravy, zatímco její externí programy podporují vývoj komplexních a vícerozměrných inteligentních měst.

V oblasti inovací se společnost Shanghai Electric zaměřila na nejmodernější technickou industrializaci a strategická rozvíjející se průmyslová odvětví. Společnost pokračovala v podpoře výzkumu technologií a vývoje produktů v klíčových oblastech a aktivně zkoumala a zdokonalovala nová průmyslová odvětví a technologie. V období, které zpráva zahrnuje, věnovala společnost Shanghai Electric 4,75 miliardy čínských jüanů na výzkum a vývoj, to je v meziročním srovnání nárůst o 8,55 %, a zaznamenala nárůst celkového provozního příjmu o 3,47 %.

Environmentální odpovědnost: zachování energie, zvýšení efektivity a snižování emisí

Během let společnost Shanghai Electric stála za svým přesvědčením, že ochrana životního prostředí je pro udržitelný vývoj stěžejní a společnost proto zahrnuje environmentální aspekty do všech článků svého průmyslového řetězce. Ze zprávy vyplývá, že společnost Shanghai Electric soustavně vyvíjí ekologicky šetrné provozní modely pro „zelené" řízení, zachování energie, zvyšování efektivity a snižování emisí.

Společnost aktivně prosazovala vývoj vysoce efektivních projektů pro úsporu energie, jako například: stanici pro skladování energie Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang 32 MW/64 MWh; první ultrasuperkritickou parní turbínu s výkonem 1000 MW na světě, která ušetří každoročně 200.000 tun uhlí a 5. a 6. blok (2 × 1240 MW) v rámci druhé fáze projektu elektrárny Guangdong Huaxia Yangxi Power Plant, kde spotřeba tepla u bloku 5 již byla snížena o 1,65 %.

Společnost Shanghai Electric rovněž dokončila žádost a registraci emisních povolenek pro 107 společností, využila tyto povolenky, aby posílila dodržování předpisů a spolupracovala s vládními odbory na implementaci auditů zelené výroby pro šest podniků. V roce 2020 skupina provedla hloubkovou inspekci emisí v 86 výrobních podnicích, šesti průmyslových závodech a pěti areálech, na základě které byla navržena celá řada možností a pokynů ke zlepšení.

Sociální zodpovědnost: poskytování pomoci během pandemie COVID-19

V návaznosti na pandemii se objevila řada kritických případů jak venku, tak v rámci společnosti Shanghai Electric - což posílilo odhodlání společnosti podílet se na boji proti COVID-19.

V Pákistánu, kde společnost Shanghai Electric nedávno dokončila svůj projekt uhelné elektrárny Thar Coal Block-1 s výkonem 2x660 MW, společnost Thar Coal Block-1 Power Generation Company jménem skupiny věnovala zásoby pákistánské armádě. Společnost rovněž věnovala 6 milionů rupií na místo projektu a vyslala další zaměstnance do Pákistánu, aby zrychlila postup.

Společnost Shanghai Electric rovněž spontánně zmobilizovala své členy strany a orgány, aby věnovali 8,8 milionu čínských jüanů na podporu boje s pandemií. Kromě toho společnost poslala více než 300 strojů pro výrobu masek do celé země, zrychlila vývoj automatizovaných výrobních linek na masky, z nichž více než 621 bylo dodáno v rámci země a věnovala více než 100.000 masek a ochranných osobních prostředků zahraničním partnerům.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

KONTAKT: Shen Jin, Tel.: +86(21)23196217, Email: shenjin@shanghai-electric.com

Klíčová slova Čína-energie-ekologie-firmy-Shanghai Electric

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.