Sdružení EPS ČR a INCIEN navázali spolupráci za účelem důkladného zmapování materiálových toků pěnového polystyrenu v ČR

Cirkulární ekonomika má potenciál ke zmírnění klimatických změn – zavedení jejích principů v Evropě může přinést až 45% snížení emisí skleníkových plynů. Nutnou potřebu změny si uvědomují i výrobci pěnového polystyrenu (EPS), a proto se rozhodli navázat spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky INCIEN. Cílem společného projektu bylo zmapovat materiálové toky EPS a získat komplexní pohled na situaci v ČR. Rok 2021 bude ve znamení implementace dosažených nálezů a realizace potřebných kroků ke zlepšení současné situace.

Sdružení EPS ČR již v roce 2018, jako člen Evropského sdružení výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS), přistoupilo k dobrovolnému cíli v oblasti recyklace. Tím je navýšení současné míry sběru a recyklace odpadního pěnového polystyrenu až na 50 % v roce 2025. Tímto krokem se Sdružení EPS přiblíží k naplnění principů cirkulární ekonomiky.

Základním předpokladem pro dosažení zmíněného cíle je dobrá znalost současné situace. Proto sdružení ve spolupráci s organizací INCIEN v roce 2020 zmapovalo nejen materiálové toky EPS, ale také hlavní překážky, které dnes brání efektivnímu třídění a recyklaci tohoto materiálu v tuzemsku. Analýza zahrnuje informace získané od subjektů, jež se podílí na produkci, distribuci, sběru, dotřiďování či recyklaci pěnového polystyrenu. „Díky spolupráci s organizací INCIEN se nám podařilo zmapovat situaci s odpadním EPS v ČR a nyní se můžeme soustředit na zlepšení podmínek a odstraňování identifikovaných bariér pro dosažení našeho závazku vůči Evropské komisi z roku 2018. Ukazuje se, že bez motivačního legislativního nastavení odpadového prostředí a bez zapojení široké veřejnosti do sběru odpadního obalového EPS se neobejdeme,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Co je to pěnový polystyren a k čemu se nejčastěji používá?

Pěnový polystyren je jedním z nejrozšířenějších obalových materiálů na trhu. Mezi jeho hlavní přednosti patří pevnost, lehkost a tvarovatelnost. Dále je využíván především pro své výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti. Materiál je zdravotně nezávadný, takže je možné ho využívat i ve zdravotnictví nebo potravinářství. Je odolný vůči vodě a povětrnostním vlivům, plísním i mikrobům. Jeho unikátní schopnost pohlcovat rázy z něj činí jeden z nejlepších obalových materiálů pro elektroniku, bílé zboží, přepravu jídla nebo zdravotnického materiálu. V neposlední řadě má i dlouhou životnost. „EPS se jako obal stává odpadem v řádech měsíců. Ve stavebnictví má požadovanou minimální životnost 25 let, ale ve skutečnosti běžně vydrží po dobu 50 i více let. Z pohledu cirkulární ekonomiky je zásadní to, že je pěnový polystyren dobře recyklovatelným materiálem. EPS je ve své konečné podobě tvořen až z 98 % vzduchem a 2 % polymerem,“ doplňuje Pavel Zemene.

Pěnový nebo také expandovaný polystyren, zkráceně EPS, byl na trh poprvé uveden v roce 1952 v Německu. Dnes má celou škálu různého uplatnění. „Dle informací Sdružení EPS ČR je roční spotřeba tohoto materiálu v Česku přibližně 62 tis. tun (2019). Nejvíce se ho spotřebuje ve stavebnictví (cca 85 %), kde je využíván jako materiál zajišťující tepelnou i zvukovou izolaci budov. Druhou hlavní aplikací, kde nachází EPS své uplatnění, je výroba obalů (12 %),“ dodává Zemene. Kromě těchto dvou oblastí se EPS využívá i v dalších aplikacích (3 %), například pro výrobu dětských autosedaček a cyklistických či lyžařských přileb, v oblasti reklamy nebo třeba pro výrobu divadelních a filmových kulis.

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 40 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Snižování energetické náročnosti budov pomocí zateplení je významným krokem v plnění ekologických závazků České republiky a zároveň cestou k finančním úsporám domácností, firem i veřejného sektoru. Ročně je u nás zatepleno na 15 milionů m2 obvodových stěn. Jako klíčové izolanty jsou přitom používány fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna. Na pěnový polystyren připadalo v roce 2019 přibližně 60% zateplených obvodových stěn (vnější tepelně-izolační kompozitní systémy ETICS). Jeho obliba vychází z toho, že je levnější, lépe manipulovatelný a má stabilní izolační vlastnosti.

Kontakt pro média:

Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

info@epscr.cz

Native PR

Jana Bartáková

jana.bartakova@nativepr.cz

Klíčová slova ČR-stavby-stavebniny-ekologie-firmy-INCIEN-NATIVE PR-Sdružení EPS ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.