CGTN: Čína znovu připomněla své závazky v souvislosti se změnou klimatu a potvrzuje přijetí dalších opatření

Čína, největší rozvíjející se země na světě, znovu potvrdila, že před rokem 2030 dosáhne maxima emisí oxidu uhličitého (CO2) a před rokem 2060 pak dosáhne uhlíkové neutrality.

Tento slib znovu připomněl prezident Si Ťin-pching na čtvrtečním Klimatickém summitu, kterého se zúčastnili vedoucí představitelé jednotlivých států. Jednalo se o důležité setkání světových politiků před 26. Konferencí OSN o klimatických změnách, která se uskuteční letos v listopadu v Glasgow ve Spojeném Království.

„Čína považuje spolupráci v oblasti ekologie za jednu z hlavních priorit při realizaci projektu Nové hedvábné stezky a podporuje řadu ekologických iniciativ," řekl pan prezident a dodal, že Čína v říjnu uspořádá Konferenci smluvních stran, které podepsaly dohodu o biologické diverzitě.

Kontrola emisí a snížení spotřeby uhlí

Prezident Si Ťin-pching řekl ostatním vedoucím světovým představitelům, kteří se summitu zúčastnili, že konkrétní kroky již byly přijaty. „Čína své cíle zakomponovala do akčního plánu, podle něhož mají uhlíkaté emise dosáhnout vrcholu do roku 2030."

„Během 14. pětiletky (2021-2025) budeme striktně hlídat spotřebu uhlí a postupně tuto spotřebu budeme během 15. pětiletky snižovat," dodal pan prezident.

Tepelné elektrárny spalující uhlí jsou v Číně stále nejvýznamnějším energetickým zdrojem a země schválila snížení celkového podílu uhlí na výrobě energie pod 56 % do roku 2021.

14. pětiletka je klíčový politický dokument, který zásadně ovlivní hospodářské směřování celé země nejen na další desetiletí, ale i na mnoho let poté, předpokládá snížení spotřeby energie na jednotku hrubého domácího produktu (HDP) a emisí oxidu uhličitého na jednotku hrubého domácího produktu (HDP) o 13,5 %, respektive o 18 %.

Na Čínské výroční hospodářské konferenci, která se konala na konci roku 2020, bylo snížení emisí uhlíku uvedeno jako jeden z osmi hlavních úkolů, na které se Čína musí v roce 2021 zaměřit.

Prezident Si Ťin-pching uvedl, že neexistují jednoduché úkoly. „Čína se zavázala tyto cíle splnit v podstatně kratším termínu než rozvinuté země."

Podle závazku na snížení emisí uhlíku se předpokládá, že do 30 let by Čína měla dosáhnout uhlíkové neutrality, zatímco většina rozvinutých zemí se zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality do 60 let.

Pan prezident zdůraznil, že jednotlivé státy by měly své sliby ohledně řešení problémů s klimatickými změnami dodržet.

Na Summitu v Kodani v roce 2009 se Čína do roku 2020 zavázala zvýšit podíl nefosilních paliv na výrobě energie na 15 % a naopak snížit podíl elektřiny vyráběné z uhelných zdrojů o 40 – 45 % oproti stavu v roce 2005.

Čínské statistiky za rok 2019 v tomto ohledu uvádí čísla 15,3 %, respektive 48,1 %, což znamená, že země své cíle nejen splnila dříve, než přislíbila, ale dokonce je i překročila.

Podle Ministerstva ekologie a životního prostředí se Číně ve srovnání s rokem 2005 podařilo do roku 2019 snížit emise skleníkových plynů na jednotku hrubého domácího produktu (HDP) o 48 % a země tak s předstihem splnila své cíle pro rok 2020.

Globální spolupráce je zásadní

Prezident Si Ťin-pching také zdůraznil důležitost globální spolupráce a vyzval k úzké spolupráci mezinárodního společenství, namísto vzájemného obviňování a k dodržování slibů, namísto jejich neustálého měnění.

Pan prezident varoval před roztříštěným a udržovacím přístupem k ochraně životního prostředí.

Prezident Si Ťin-pching uvítal návrat Spojených států amerických do mezinárodního boje proti klimatickým změnám a řekl, že se Čína těší na spolupráci s mezinárodním společenstvím, včetně Spojených států amerických, při dosahování dalšího pokroku v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.

Pan prezident dále řekl, že rozvinuté země by měly přijmout konkrétní opatření a pomáhat rozvíjejícím se zemím v boji proti klimatickým změnám a zdůraznil zásadu společné odpovědnosti při tomto boji.

Prezident Si Ťin-pching opakovaně zdůraznil důležitost vzájemné spolupráce a jednoty v boji proti klimatickým změnám.

Poté co administrativa bývalého prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa odstoupila od Pařížské dohody, Čína v rámci boje proti změnám klimatu úzce spolupracuje s evropskými státy.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-22/President-Xi-attends-Leaders-Summit-on-Climate-via-video-link-ZFKPiQ9yCc/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ih5SJ9GaY2w

KONTAKT: Jiang Simin, +86-188-2655-3286, cgtn@cgtn.com

Klíčová slova Čína-ovzduší-klima-CGTN

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.