ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V LABORATOŘÍCH

Laboratoře mohou patřit k rizikovým pracovištím, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví nebezpečnými látkami rozptýlenými ve vzduchu nebo profesionálními infekcemi. Je tedy velmi nutno dbát na bezpečnost a kvalitu vzduchu v těchto zařízeních.

V biolaboratořích jsou vyvíjeny, zkoumány a testovány různé látky a riziko úniku se nedá vyloučit. Musíme být včas připraveni na další možné útoky virů, ale i bakterií, a to jak přirozených, tak uměle vyrobených.Je potřeba se účinně a efektivně chránit!

Nanotechnologie FN NANO(R) pomáhá účinně a ekonomicky efektivně s pomocí světelné energie s dočišťováním vzduchu od zapáchajících a nebezpečných látek. Nachází také uplatnění jako technologie redukující v prostoru laboratoří s pomocí fotokatalýzy nežádoucí mikroorganismy, bakterie a viry.

Středočeské vodárny, a.s. – laboratoř pitných vod v Kladně si v polovině roku 2020 nechaly ošetřit stropy a části stěn jedné z laboratoří, kde testují odpadní vody a dále pak prostory váhovny, přípravny, skladu, chodby, umývárny a kanceláře. Důvodem bylo zvýšení hygieny prostředí, prevence proti nákazám a ochrana zaměstnanců.

Aplikaci technologie FN NANO(R) a aktivačních světel provedla společnost UVGS GENERAL SYSTEMS.

Fotokatalytická technologie funkčních nátěrů FN NANO(R) může být využita velmi dobře všude tam, kde je nutno řešit problémy se vzduchem znečištěným nebezpečnými nebo zapáchajícími organickými látkami. Její světlem aktivovaný povrch účinně zachycuje a eliminuje viry a bakterie a tím snižuje jejich koncentrace v prostoru místnosti, kde je FN NANO(R) technologie instalována. Lze ji využít jako velmi účinnou, bezhlučnou a levnou čističku vzduchu.

O tom jsme se sami přesvědčili v tomto měsíci (tedy asi po necelém roce po aplikaci), kdy jsme osobně laboratoř navštívili a rozdíl ovzduší v ošetřené laboratoři odpadních technologií FN NANO(R) a neošetřené laboratoři pitných vod byl patrný na prvotní dojem. Při rozhovoru se zaměstnankyněmi nám bylo potvrzeno, že se v laboratoři cítí výrazně lépe, jsou méně unaveny a vzduch je tam pro ně celkově příjemnější.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) shledal, že funkční nátěry FN NANO(R) jsou zcela zdravotně nezávadné z hlediska ochrany veřejného zdraví. Nano nátěry výrazně snižují riziko přenosu infekčních chorob, zvyšují hygienický standard prostředí a jsou již léty a praxí ověřeny i ve zdravotnických zařízeních.

Funkce samočistícího nátěru FN NANO(R) jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Tato technologie dokáže odstranit znečištění a škodlivé mikročástice ze vzduchu, pracuje bez chemických látek a jedna aplikace vydrží 10 let i více.

Akreditované posouzení FN NANO(R) výrobků podle jednoho z nejpřísnějších zákonů na světě „California Proposition 65“ potvrzuje, že technologie FN NANO(R) je naprosto bezpečná, že TiO2 je v produktu pevně vázán a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko.

Veškeré výrobky FN NANO(R) jsou zdravotně nezávadné, což potvrdil i Státní zdravotní ústav (SZÚ) a v zahraničí společnost Environmental Protection Agency (EPA), která ho zapsala do své databáze jako antivirový a antibakteriální systém proti šíření epidemií s bezpečným využitím např. do škol, nemocnic, letišť a dalších veřejných prostor.

Laboratoř pitných vod v Kladně s tak stala první takto ošetřenou biolaboratoří skupiny Veolia a věříme, že pak budou následovat nejen další laboratoře, ale i jiné prostory pro prevenci přenosu virových nákaz a zvýšení ochrany zaměstnanců.

Tiskovou zprávu vydala společnost FN-NANO s.r.o.

Pro více informací se obracejte na: fn@fn-nano.com nebo Blanka Zajíčková, mob.: +420 771 152 885, e-mail: zajickova@fn-nano.com

Klíčová slova ČR-věda-zdraví-stavebniny-chemie-služby-nanotechnologie-firmy-FN-NANO

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Zdravotnictví
Stavebnictví, bydlení a reality
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.