Výzva pro návrhy tří členů kontrolní rady Grantové agentury ČR

Výzva místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

Místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a pověřený řízením výboru poslanec Karel Rais ve smyslu ustanovení paragrafu 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 18. května 2021 předložily výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 3 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 361, e- mail: vvvkmt@psp.cz.

Karel Rais v. r.

místopředseda a pověřený řízením

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

Klíčová slova ČR-sněmovna-věda-personální-Grantová agentura

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.