Vydavatelství Empresa Media ani TV Barrandov NEJSOU PROVOZOVATELI Rychlé hry společnosti Telemedia InteracTV Production Home Limited

Barrandov Televizní Studio je provozovatelem televizních programů Televize Barrandov, Kino Barrandov a Barrandov Krimi, nikoli však provozovatelem Rychlé hry. Rychlou hru provozuje společnost TELEMEDIA INTERACTIV PRODUCTION HOME LIMITED se sídlem na Kypru, které Barrandov Televizní Studio pouze poskytuje za úplatu vysílací prostor k vysílání teleshoppingových bloků, v jejichž rámci Telemedia Rychlou hru vysílá. Průběh a obsah vysílání teleshoppingových bloků, jakož pravidla Rychlé hry jsou čistě věcí společnosti Telemedia. Barrandov Televizní Studio rovněž není provozovatelem předmětné telefonní linky.

Pokud jde o prodej předplatného časopisu Sedmička, Empresa Media je sice vydavatelem Sedmičky, ale digitální předplatné, které diváci v rámci Rychlé hry získávají, divák získává od společnosti Telemedia, jež od vydavatelství Empresa Media předplatné nakoupila.

Zcela odmítáme, aby byly TV Barrandov a vydavatelství Empresa Media spojovány s pojmem podvod. Barrandov Televizní Studio zákon ani udělenou televizní licenci neporušuje. Přesto se celé záležitosti věnujeme, a pokud bychom došli k závěru, že k porušení zákona či televizní licence došlo, smluvní vztah se společností Telemedia ukončíme.

Uvedená společnost po dohodě s námi v současné době Rychlou hru už nevysílá – přešla na klasický teleshopping – a Rychlou hru do budoucna zcela přepracuje.

Kontakt:

EMPRESA MEDIA, a. s.

Libor Vachtl, manažer provozu

e-mail: vachtl@empresamedia.cz

Klíčová slova ČR-média-komunikace-hry-firmy-TV Barrandov-Empresa Media

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.