S podporou UNICEF zahajuje Clé de Peau Beauté druhý ročník iniciativy pro zlepšení přístupu dívek ke vzdělání v STEM oborech

V rámci dlouhodobého filantropického závazku věnuje Clé de peau Beauté část globálního prodeje svého kultovního produktu Serum, aby podporovala cestu k lepšímu světu prosazováním vzdělávání dívek.

Clé de Peau Beauté, globální luxusní kosmetická značka, oznamuje druhý rok svého mnohaletého partnerství s UNICEF. Cílem partnerství je zlepšit přístup dívek k vědě, technickému, technologickému a matematickému (STEM) vzdělání, učení a příslušným dovednostem pro budoucnost – uvolnit sílu jejich potenciálu za pomoci znalostí. Značka bude věnovat část celosvětového prodeje produktu Serum na podporu programu UNICEF, který přispívá ke vzdělávání a posílení postavení dívek v Bangladéši, Kyrgyzstánu a Nigeru v mnoha dalších regionech. Iniciativa poběží na prodejnách v květnu a červnu a od května do 31. prosince online.

Na našem světě je zhruba 600 milionů dospívajících dívek, z nichž mnohým – zejména těm, které žijí v rozvojových zemích – jsou neúměrně odepírány příležitosti k přístupu ke kritickému vzdělávání a pilování dovedností, zejména ve STEM oborech. Vzhledem k tomu, že více než 90 procent pracovních míst po celém světě má digitální složku, dospívající dívky bez možnosti osvojit si digitální technologie a naučit se je používat budou mít méně pracovních příležitostí a budou čelit dalším překážkám, aby na pracovním trhu 21. století dokázaly být konkurenceschopné.[1]

Globální pandemie narušila životy a vzdělávání milionů dívek po celém světě a prostřednictvím naší zvýšené závislosti na technologiích zdůraznila naléhavost digitálního začlenění. Zatímco svět přetváří vzdělávací systémy, aby se přizpůsobily naší nové realitě, partnerství Clé de Peau Beauté s UNICEF vyvíjí plán pro budování dovedností dívek a mladých žen jak v krizi, tak v budoucnosti.

Finanční prostředky vybrané z loňského prodeje Serum pro UNICEF posouvaly po celém světě vpřed iniciativy, které umožňují dívkám překonat překážky ve vzdělávání a získat přístup ke svému vnitřnímu potenciálu:

Bangladéš: Transformace vzdělávání dívek

- Clé de Peau Beauté podporuje programy UNICEF v Bangladéši na podporu rovnosti žen a mužů ve vzdělávacím systému, na zmírnění genderových překážek ve vzdělávání a na boj s genderově podmíněným násilím.

- Ve spolupráci s bangladéšskou vládou pracuje UNICEF na vytvoření národního rámce osnov, který by integroval pevný přístup k rovnosti žen a mužů a podporoval přenositelný rozvoj dovedností.

- UNICEF zavedl v Bangladéši alternativní vzdělávací program pro 100 zranitelných dospívajících dívek, díky kterému jsou jim poskytnuty příležitosti pro rozvoj dovedností a pracovní příležitosti. 95 procent dívek z tohoto programu již získalo související pracovní pozici.

Kyrgyzstán: Budování dovedností 21. století mezi dívkami

- Clé de Peau Beauté podporuje programy UNICEF STEM4Girls v Kyrgyzstánu, a pomáhá tak dívkám následovat profesionální vzdělání a kariéru ve vědě, technice, technologiích a matematice (STEM) a v dalších oborech.

- 110 dívek bylo vyškoleno, aby byly vzorem a vrstevnickými vzdělavatelkami pro mladší dívky ve svých komunitách. Vrstevnické školitelky nyní pořádají svá setkání on-line a sdílejí své znalosti a dovednosti s dětmi napříč jejich komunitami – oslovují ještě více dívek a umožňují jim, aby se ujaly vedení a přinášely změny.

Niger: Podpora posílení postavení dívek

- Clé de Peau Beauté podporuje programy UNICEF v Nigeru, který za účelem podpory nových příležitostí dospívajícím dívkám pomáhá rozvíjet příslušné kompetence a dovednosti.

- Partnerství podpořilo 120 dospívajících dívek v absolvování školení založené na dovednostech a výuce gramotnosti a začalo zapojovat 200 dívek do vrstevnického mentoringového programu.

„Každá dívka si zaslouží vyrůstat ve světě příležitostí a žít naplňující život. Milionům dívek po celém světě je však taková příležitost odepřena. Bez přístupu ke škole nebo ke zdrojům jim je odepřena šance na to, podílet se na společnosti rovným dílem. Pandemie zdůraznila naléhavost začlenění a upozornila na fakt, že aby dívky změnily své životy a přispívaly svým komunitám, je potřeba jim věnovat zásadní pozornost. S podporou pramenící z našeho partnerství s Clé de Peau Beauté investuje UNICEF do iniciativ zaměřených na budování dovedností ve STEM oborech a v oblastech digitálních technologií či sociálního podnikání. UNICEF podporuje úsilí, které zajistí, aby dívky vedly život se silným postavením a byly vybaveny správnými zdroji a příležitostmi. 600 milionů dospívajících dívek na světě se může stát největší generací vedoucích ženských osobností, jakou kdy svět viděl," uvedla Carla Haddad Mardini, ředitelka soukromého fundraisingu a partnerství pro UNICEF.

„V Clé de Peau Beauté věříme, že klíčem k lepšímu světu je uvolnění síly dívek prostřednictvím STEM vzdělávání, což je úkol, kterého nemůže dosáhnout sám ani jednotlivec, ani samotná značka. Zakoupením produktu Serum může kdokoli podpořit práci, kterou nám naše partnerství s UNICEF umožnilo a může se pyšnit zásluhou na uskutečňování pozitivních změn v době globální krize. Je nám ctí, že víme, že prostřednictvím UNICEF jsou tyto příspěvky směřovány tak, aby byly co nejpotřebnější a nejsmysluplnější. Nyní ve druhém roce této iniciativy srdečně zveme všechny, aby sehráli skutečnou roli v zpřístupňování vzdělání, posilování postavení a zaměstnatelnosti pro dívky po celém světě," uvedla Yukari Suzuki, ředitelka značky Clé de Peau Beauté.

Clé de peau Beauté má za cíl posílit dívky prostřednictvím vzdělávání, což je první krok k uvolnění jejich potenciálu a vrozené inteligence.

Prostřednictvím této iniciativy bude při každém nákupu produktu Serum přispěno UNICEF na podporu vzdělávání a posilování postavení dívek po celém světě. Clé de Peau Beauté vyzývá ženy k zapojení a přispění ke vzdělávání dívek prostřednictvím účasti na této kampani, a to v době, kdy dívky po celém světě potřebují ještě větší podporu. Společně mohou realizovat zářivější pozitivní budoucnost.

Poznámky pro editory

UNICEF nepodporuje žádnou společnost, značku, produkt ani službu.

O Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté byla založena roku 1982 jako světová luxusní značka spadající pod Shiseido Cosmetics a snoubí v sobě eleganci s vědou. „Clé de Peau Beauté" znamená „klíč ke kráse kůže". Filozofií značky je umožnit ženám zazářit spojením technologií make-upu a pokročilých přípravků pro dermatologickou péči z celého světa. Clé de Peau Beauté, značka, která vždy následovala estetický cit a inteligenci, vytvořila moderní okouzlující a dynamické produkty, díky kterým se stala zářící hvězdou v oboru. K dispozici ve 20 zemích a regionech po celém světě.

Oficiální webové stránky Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Oficiánlí instagramový profil Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

#KeyToABetterWorld

[1] Plan, 2020. USAID, 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481770/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

KONTAKT: CPBGlobalPR@shiseido.com, +81 (0)3 6218 5833

Klíčová slova Japonsko-společnost-vzdělání-kosmetika-Clé de Peau Beauté

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.