Více než čtvrtina Čechů uklízí své domácnosti častěji od propuknutí globální pandemie, vyplývá to z nového průzkumu

Průzkum provedený agenturou STEM/MARK pro společnost Dyson ukázal, že od propuknutí pandemie uklízíme své domovy častěji. Víme ale vlastně, co se v našem domácím prachu skrývá?

Průzkum provedený agenturou STEM/MARK pro společnost Dyson ukázal, že od propuknutí pandemie uklízíme své domovy častěji. Víme ale vlastně, co se v našem domácím prachu skrývá?

Podle výzkumu STEM/MARK pro společnost Dyson je vysavač hodnocen jako nejdůležitější pomocník při odstraňování prachu. Při úklidu své domácnosti ho používá celkem 92 % lidí.

Víte, co vše obsahuje prach, který pouhým okem nevidíte?

Společnost Dyson oznamuje výsledky průzkumu, který se zaměřuje na prach a zkoumá návyky i chování české veřejnosti při úklidu.

Tato studie, které se zúčastnilo 500 respondentů po celé České republice, zjistila, že i když je prach důvodem k obavám a signálem k zahájení úklidu, některé složky prachu mohou být pro Čechy překvapivé.

Přestože od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 více než čtvrtina respondentů uklízí častěji a prach v domácnosti „velmi znepokojuje“ čtvrtinu lidí, řada z nich stále nemá zcela jasno ohledně možného vztahu mezi domovním prachem a viry a jinými zástupci mikrobiálního života.

"Lze s jistotou říci, že jen velmi málo z nás přemýšlí o tom, co se skrývá v prachu v našich domovech,“ tvrdí Dennis Mathews, výzkumník v oboru mikrobiologie působící ve společnosti Dyson. "Pomineme-li viditelné složky prachu, je naše obecné povědomí o tom, co našim očím zůstává skryto, relativně omezené,“ dodává.

Prach v domácnosti je složitý komplex částic, mezi něž patří odumřelé kožní buňky, vlasy, roztoči, výkaly roztočů, bakterie, viry, plísně, drobný hmyz a další složky. Řada z nich je viditelná pouze pod mikroskopem, takže není překvapením, že mnoho lidí nemá o prachu ve vnitřním prostředí jasnou představu.

"Právě ty neviditelné složky mohou ovlivnit naši celkovou pohodu,“ vysvětluje Dennis Mathews. "Proto je důležité, aby lidé domácímu prachu rozuměli - i tomu, který nevidí - a věděli, jak jej nejlépe odstranit. Pokud by si byli lépe vědomi toho, co jejich prach obsahuje a jak tyto složky bují, zřejmě by také lépe věděli, na jaká místa zaměřit svůj čas a pozornost při úklidu domovů a jak zlepšit svůj pocit pohody.“

Průzkum provedený pro společnost Dyson zjistil, že pětina respondentů neuměla odpovědět na otázku, jaké částice tvořící prach jim připadají překvapivé. To může znamenat, že se o složení prachu ve své domácnosti vůbec nezajímají. Částice z komína nebo krbu překvapily 8 procent respondentů, 7 procent pak bylo překvapeno, když zjistili, že se v domovním prachu mohou vyskytovat viry. Nejvíce překvapující součástí domácího prachu se však staly výkaly z roztočů (13 procent). Pravdou přitom je, že výkaly roztočů v domácím prachu jsou celosvětově považovány za nejdůležitější spouštěče alergenních onemocnění.

"Mezi odborníky se vedou diskuse o úloze, kterou hraje prach při přenosu nemocí, a přestože počáteční studie naznačují souvislost mezi prachem a viry, bude zapotřebí další zkoumání, abychom tomuto mechanismu lépe porozuměli,“ vysvětluje Dennis Mathews. "Výzkum však ukazuje, že pokud jde o to, co tvoří prach v našich domovech, je potřeba věnovat daleko více práce osvětě,“ zdůrazňuje. „V důsledku globální pandemie trávíme více času v interiérech a je tedy důležité, aby si lidé uvědomili, že mikroskopické částice, které mohou ovlivnit naši pohodu, jsou coby součást prachu v našich domovech doslova všudypřítomné - a že ještě více z nás by mělo úklid provádět každý den.“

V globálním výzkumu společnosti Dyson se ukázalo, že i když lidé obecně souhlasí s tím, že méně prachu v domácnosti vytváří zdravější prostředí (77 procent), a třetina respondentů uvádí, že hlavním důvodem, proč prach odstraňují, je zajistit, aby členové jejich domácnosti "zůstali zdraví“, vliv prachu na celkovou pohodu jim do značné míry není jasný.

"Jak doufáme, výzkum ukazuje, že když přemýšlíme o prachu, neměli bychom ignorovat právě ty mikroskopické částice, které mohou ovlivnit naše zdraví a pocit pohody. Úklid by se tedy neměl omezovat jen na prach, který vidíme prostým okem,“ vysvětluje Dennis Mathews.

To je důvod, proč jsme ve společnosti Dyson strávili téměř 20 let studiem prachu z reálného prostředí a proč naši inženýři a mikrobiologové spolupracují na konstrukci přístrojů, které z vašeho domova snadno odstraní viditelné nečistoty i drobný biologický odpad a současně zachytí a odfiltrují mikroskopické částice vyskytující se v domácím prachu. Tím udržují váš domov čistý.

KONTAKT PRO MÉDIA:

GUIDELINE DIGI & PR

Vladka.svobodova@guideline.cz

O SPOLEČNOSTI DYSON

- Dyson je globální technologická společnost se strojírenskými a testovacími provozy ve Velké Británii, v Malajsii, Singapuru a na Filipínách. Celosvětově společnost Dyson zaměstnává více než 13.000 lidí, z čehož je 5850 inženýrů a vědců.

Výzkumný program společnosti Dyson nyní souběžně probíhá v USA, Japonsku, Číně, na Filipínách, ve Velké Británii, v Singapuru a Malajsii. Ve městě Hullavington vyrostlo na ploše restaurovaného letiště z druhé světové války druhé technologické centrum společnosti Dyson ve Velké Británii. Kromě areálu technologického centra společnosti Dyson o rozloze přes 300 hektarů v Hullavingtonu byl v roce 2019 dokončen i program renovace technologického střediska o rozloze cca 30 hektarů ve městě Malmesbury v hodnotě mnoha miliónů liber.

- V listopadu 2020 společnost Dyson oznámila, že do roku 2025 zdvojnásobí své produktové portfolio a vstoupí do zcela nových oblastí - poprvé se tak dostane mimo sféru výrobků pro domácnost. V rámci podpory realizace těchto plánů oznámila společnost Dyson plán investic do moderních technologií a produktů na příštích pět let v hodnotě 2,75 miliardy liber. Tyto investice budou směřovat především do Singapuru, Velké Británie a na Filipíny a budou podloženy plány na rozšíření počtu techniků a vědců v oblastech, jako je vývoj softwaru, strojové učení a robotika.

- Areál společnosti Dyson v Malmesbury v britském hrabství Wiltshire je domovem technologického institutu The Dyson Institute of Engineering and Technology, který byl otevřen v září 2017 a v roce 2020 se stal první vzdělávací institucí, které byly přiznány nové pravomoci k udělování titulů. Do dnešního dne společnost Dyson do svého institutu investovala 31,5 milionu liber. Studenti techniky neplatí na institutu žádné školné a vydělávají si plnou mzdu. Vedle svých vysokoškolských studií pracují společně se světovými odborníky z globálních strojírenských, výzkumných a technologických týmů v areálech Dyson ve Velké Británii na projektech určených k praktickému využití. Od prvního dne přispívají k rozvoji nových technologií, které zlepšují život po celém světě. Je to více než jen práce a více než jen titul, a přestože našim prvotním cílem je, aby u nás absolventi zůstali ještě dlouho po ukončení studia, nejsou ke společnosti Dyson nijak vázáni.

- Nadace Jamesa Dysona podporuje na mezinárodní úrovni zájem mladých lidí o oblast techniky a strojírenství - a to od školáků až po studenty a absolventy vysokých škol. Ocenění James Dyson Award je každoroční mezinárodní soutěž v designu, kterou pořádá Nadace Jamese Dysona a která oslavuje, podporuje a inspiruje příští generaci technických designérů. Je otevřena současným i nedávným studentům designu a techniky.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-elektronika-stroje-zdraví-firmy-Dyson

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Auto-moto, doprava a stroje
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.