Webinář s diskusí o implementaci mezinárodního práva pro mír "Pojďme vstříc udržitelnému míru v době pandemie"

14. března se uskutečnilo 5. vzpomínkové výroční DPCW (Deklarace míru a ukončení válek) formou webináře skrze živý přenos, kterého se zúčastnilo více než 1200 lidí ve 132 zemích ze všech částí společnosti včetně vlády, mezinárodních organizací, vedoucích skupin žen a mládeže, náboženských představitelů, tisku, a členů občanské společnosti.

Nebeská kultura, světový mír, obnovení Světla (HWPL) uspořádala letošní vzpomínkovou událost "Pojďme vstříc udržitelnému míru v době pandemie" jako platformu ke sdílení budoucích směrů a případových studií různých odvětví, které spolupracují po celém světě jako míroví poslové, kteří reagují na pandemii a přinášejí mír v tomto novém sociálně oddáleném světě.

Hostující organizace, HWPL, je mírová nevládní organizace přidružená k Odboru OSN pro globální komunikaci (UN DGC) s poradním statusem u Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). Za účelem zastavení všech válek a vytvoření mírového světa jako odkazu pro budoucí generace pracuje HWPL skrze tři hlavní mírové iniciativy - mezinárodní právo pro mír, mezináboženské dialogy a mírové vzdělávání.

Deklarace míru a ukončení válek (DPCW) obsahuje zásady vytváření míru, jako je zákaz použití síly, rozvoj přátelských vztahů a mírové řešení sporů. Zdůrazňuje mezinárodní spolupráci založenou na mezináboženském dialogu a občanské účasti na vytvoření kultury míru. Od svého prohlášení, které se konalo 14. března 2016, získal model vytváření míru založený na DPCW vládní uznání a podporu mezináboženského dialogu, mírového vzdělávání, mírových aktivit mládeže a žen.

Jako člen Mírového výboru pro mezinárodní právo (ILPC), který vypracoval DPCW, vysvětlil profesor Ciaran Burke pozadí, jak byla DPCW založena na „přesvědčení, že soudní a jiná opatření k řešení sporů mohou nahradit roli války zákonem."

Zdůraznil také jádro DPCW přejímáním slov od předsedy HWPL Man Hee Lee, tedy že "předpokládaný účinek DPCW je kumulativní, aby se zvýšila morální a politická odpovědnost světových vůdců tím, že se vyjasní právních povinností jejich vlády, a tím se překlene propast mezi zákonem a politikou."

Probíhá úsilí o institucionalizaci míru na základě DPCW. Země v jihovýchodní Asii a Střední Americe začaly obnovovat svou národní právní infrastrukturu založenou na DPCW a místní vlády oficiálně vyhlašují podporu DPCW za účelem implementace mírových principů. V jižní Asii bylo DPCW zavedeno do univerzitních osnov jako akademický výzkumný kurz o roli práva pro mírovou společnost.

Podle UNESCO více než 190 zemí zavřelo vzdělávací zařízení a více než 1,6 miliardy studentů přišlo o příležitost k dlouhodobému vzdělávání. V rámci online kampaně "Výuka pokračuje" se mírové vzdělávání HWPL nyní vyučuje na 214 místech ve 34 zemích a poskytuje online mírové vzdělávání více než 5000 studentům 224krát v 15 zemích.

Velvyslanec a stálý delegát Mali při UNESCO, zdůrazňující význam posilování partnerství pro udržitelné vzdělávání, S.E. Monsieur Oumar KEITA, řekl: "Musíme se spojit v duchu spolupráce, abychom zajistili mír na národní i mezinárodní úrovni. Musíme vzít v úvahu potřebu komplexního právního přístupu, který povede občany v jejich každodenním životě bez ohledu na národnost, etnický původ nebo náboženství. Preambule DPCW s 10 články a 38 odstavci o tom pojednává velmi dobře."

Pokud jde o význam náboženství pro šíření naděje a míru během pandemické krize, Allama Syed Abdullah Tariq, prezident Světové organizace pro náboženství a poznání, řekl: "Kdykoli lidstvo čelí těžké době, existuje náboženství, které mu dává naději a odvahu krize překonat.Náboženství má sílu zmenšit mezi námi rozdíly a spojit nás, abychom byli dostatečně silní, abychom překonali překážky. Takové úsilí posílí kulturu míru, když současná generace zoufale potřebuje naději."

Od svého zahájení v roce 2014 se setkání mezináboženského dialogu HWPL, známé také jako WARP Office setkání, nyní rozšiřuje do 129 zemí, přičemž kvůli pandemii došlo k nárůstu online setkání. Náboženské komunity na WARP Office setkání také uspořádaly několik celonáboženských modlitebních setkání, meditací a mírových táborů, aby oslovily lidi na celém světě, kteří kvůli pandemii čelí těžkostem.

International Peace Youth Group (Mezinárodní mírová mládežnická organizace) (IPYG),přidružená organizace HWPL, buduje mírovou síť mládeže po celém světě s Mírovým workshopem o posílení postoje mládeže (YEPW), který byl inspirován procesem uskutečnění míru DPCW, aby dosáhl posílení postavení mládeže navrženého na SDGs OSN a Youth 2030.

Pan Reuben Sapetulu, zástupce tajemníka Zambijského sdružení mládeže OSN (YUNA Zambia), řekl: "Podílel jsem se na doručení 3000 mírových dopisů ministru spravedlnosti v Zambii na návrh DPCW. Zavazuji se jednoduše proto, že souhlasím s tím, že DPCW je účinný způsob, jak ukončit války a přinést světový mír. YEPW byl také inspirován procesem uskutečnění míru DPCW. Šíření mírové kultury založené na DPCW je jistě způsob, jak dosáhnout míru. Světoví vůdci, věnujte prosím pozornost a podpořte, co DPCW uvádí o procesu realizace míru."

Předseda HWPL Man Hee Lee vyzval ke spolupráci a jednotě pro dosažení míru slovy: "Žádný majetek ani nic se v budoucnu nemůže stát odkazem. Musíme vytvořit svět svobody, míru a lásky bez války a učinit z něj věčné dědictví pro naše potomky. To je to, co v této době musíme udělat. Ačkoliv byl proces předání DPCW OSN na chvíli pozastaven kvůli pandemii koronaviru, stejně jako tato touha po dosažení míru, nic se nemění."

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-společnost-právo-firmy-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.