Voxware nabízí k prodeji preferenční akcie a akciové poukázky jako součást prozatímního plánu financování

Voxware Inc. (OTC:VOXW), přední společnost pro identifikaci lidského hlasu nabízející přirozené řešení na bázi jazyka s těžištěm realizace v oblasti zásobovacích řetězců, dnes oznámila, že právě provádí nabídku prodeje preferenčních akcií série C a kmenových akciových poukázek, aby tak získala až 1,5 miliónu dolarů.

Série C preferenčních akcií budou mít podmínky obdobné podmínkám nesplacených preferenčních akcií série B. Společnost prodá cenné papíry přímo úředně uznaným investorům. Očekává se, že emise bude umístěna do 14. prosince 2001. Jako součást prozatímního plánu financování společnosti Voxware budou výnosy z prodeje použity na účely provozního kapitálu, včetně pokračujícího zajištění kapitálu pro odbyt a marketing a probíhající zdokonalování produktu.

Preferenční akcie série C a kmenové akciové poukázky nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech z roku 1933 a nesmí být nabízeny nebo prodány ve Spojených státech chybí-li registrace nebo použitelná výjimka z registrační povinnosti. Uzavření prodejní transakce podléhá určitým podmínkám.

Systém VoiceLogistics(TM) společnosti Voxware je její bezdrátové propojené řešení interaktivního hlasu na bázi internetové sítě sloužící zásobovacím řetězcům. VoiceLogistics zvyšuje rychlost, přesnost a produktivitu logistiky a realizačních operací a je dokonale integrován se systémy WMS a IT, pokud jde prakticky o jakoukoliv distribuční a logistickou činnost. Systém VoiceLogistics zahrnuje bezdrátově napojeného klienta RF, zvukově robustní identifikátor hlasu VISE(TM) patentovaný společností Voxware, určený specificky pro vysoké výkony v průmyslovém prostředí, vyhledávač VoxBrowser(TM), jejich VoiceXML vyhledávač, server VoxServer(TM) pro aplikace VXML, integrační technologii VoxXchange(TM), aplikace VoiceXML pro logistiku a realizační operace doprovodné k systému VoiceLogistics a profesionální služby společnosti Voxware pro instalaci, integraci a zavedení do praxe.

O společnosti Voxware Inc.

Voxware je přední společnost pro identifikaci hlasu poskytující zvukově robustní přirozené propojení hlasu k řadě aplikací pro průmyslové trhy. Voxware zajišťuje interaktivní řešení na bázi hlasu v provedení pro zásobovací řetězce a slouží velkým logistickým tržním sektorům, včetně výrobců spotřebního zboží (CGM), baleného spotřebního zboží (CPG), k přímému oslovení spotřebitele (e-commerce a katalog), sektorům potravin a drogerie, odbavování balíků, maloobchodu, poskytovatelům logistiky třetím stranám (3PLs) a velkoobchodní distribuci. Řešení identifikace hlasu společnosti Voxware se rovněž využívají při odbavování balíků, třídění pošty, výrobní inspekci a ve vojenských zařízeních. Voxware poskytuje licence na svou komerční technologii zvukově robustní identifikace hlasu odvětvím ITT (NYSE:ITT) pro použití ve vojenských zařízeních a vybraných průmyslových aplikacích.

Centrála společnosti Voxware je v Princetonu v americkém státě New Jersey, kde je také marketing, výzkum a vývoj. Provozní jednotka je v Bostonu ve státě Massachusetts. Další informace o Voxware je možno získat na internetové adrese http:/www.voxware.com/.

Tato tisková zpráva obsahuje prognostická prohlášení. Taková prohlášení podléhají určitým faktorům, které mohou způsobit, že plány společnosti Voxware se mohou lišit nebo výsledky se mohou odchylovat od očekávání. Rizika vyvolávají i následující faktory: potřeba Voxware zavést nové a zdokonalené produkty a služby za účelem zvýšení podílu na trhu a rizika zastarání jejích produktů a služeb v důsledku technologické změny; potřeba Voxware přilákat a udržet si klíčové řídící a jiné kádry se zkušeností v poskytování integrovaných řešení na bázi hlasu pro e-logistiku, specializovanou na sektor nabídkových řetězců; potenciál značných výkyvů v hospodářských výsledcích činnosti Voxware; konkurence ze strany jiných firem; vyvíjející se distribuční strategie Voxware a závislost na jejích distribučních kanálech; potenciální nebezpečí, že hlasové produkty nebudou v široké míře akceptovány; potřeba dalšího kapitálu společnosti Voxware; a celá řada dalších rizik vznikajících při předkládání materiálů společností Voxware Komisi pro cenné papíry a burzu.

Voxware na sebe nebere žádný závazek veřejně publikovat výsledky jakýchkoliv z těchto prognostických prohlášení, která by mohla být učiněna k osvětlení událostí nebo okolností vzniklých posléze nebo k osvětlení vzniku neočekávaných výsledků. Voxware(R) a VoiceLogistics(R) jsou obchodní značky společnosti Voxware, Inc. Kontakt: Pro média a marketing: Voxware, Inc. Frederick L. Rost II Director, Product Marketing (617) 497-0200 x1455 nebo Pro investory: Voxware, Inc. Nicholas Narlis Senior Vice President & CFO (609) 514-4100 x4111

Klíčová slova PROTEXT-Voxware-software-akcie

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.