Geneva Capital & Finance Group zahájila schvalovací proces pro poskytnutí finanční podpory firmě Ijoin Systems Inc.

Společnost First Geneva Securities dnes oznámila zahájení schvalovacího procesu pro poskytnutí finanční podpory firmě Ijoin Systems Inc. (OTC vývěska: IJON). Výsledky hodnotící zprávy byly komentovány starším partnerem firmy Geneva Capital & Finance Group Rolandem L. Chapinem. Kromě toho stanovila firma Geneva Capital & Finance Group firmě Ijoin za cíl dosáhnout ceny za akcii 11,6 dolaru do 18 měsíců. Dále přinášíme hlavní body z hodnotící zprávy:

"Společnost Ijoin Systems Inc. využívá současných dobrých podmínek na trhu a chce provést akvizice firem zabývajících se systémovou integrací, které se nabízejí za nízké ceny. Tato strategie může přinést velké výhody pro akcionáře, až dojde ke zlepšení situace na trhu IT, kde jsou nyní firmy výrazně podhodnoceny."

"Po vytvoření distribučního kanálu z koupených firem bude společnost Ijoin nabízet svým zákazníkům služby, které povedou ke snížení jejich nákladů na provoz IT o 10 až 15 procent. Protože se většina společností v USA zaměřuje na snižování nákladů, nabízí tento trh velké příležitosti."

Chapin dále řekl: "Společnost Ijoin Systems Inc. je nyní na trhu výrazně podhodnocena. Má tržní kapitalizaci 7,37 milionu dolarů, má růstový potenciál a nabízí své technologie pro internetové služby. Jsme rádi, že můžeme společnosti Ijoin pomoci v provádění její růstové strategie a těšíme se na spolupráci."

O společnosti First Geneva Securities

Geneva Capital & Finance Group ("dále jen Geneva CFG") je mateřskou společností firmy First Geneva Securities Inc. (registrační číslo na burze CRD je 47000). Geneva CFG je investiční bankou, která nabízí finanční a poradenské služby veřejným firmám, finančním ústavům a jedincům. Geneva CFG dává výsledky svého šetření k dispozici prostřednictvím firmy First Geneva Securities na serveru http://www.FirstGeneva.com.

Upozornění

Informace a statistická data obsažená v tomto dokumentu jsme obdrželi od zdrojů, jež považujeme za spolehlivé. V žádném případě však neneseme záruku a odpovědnost za správnost těchto údajů či za jejich úplnost. Tato zpráva není kompletní analýzou společnosti, průmyslu ani akcií, o nichž je zde řeč. Můžeme změnit naše předpoklady a/nebo čísla bez předchozího upozornění. Tato zpráva není ani nabídka akcií k prodeji ani nepředstavuje žádnou reklamu na akcie. Společnost Geneva Capital & Finance Group, naši zaměstnanci, dceřiné společnosti, partneři, členové a vlastníci mohou akcie o nichž zde hovoříme prodat či koupit kdykoli. Některé z těchto skutků mohou být v rozporu s doporučeními nebo přehledy zde uvedenými. Tento článek obsahuje předpovědi do budoucna, na které se vztahuje zákonná ochrana podle Zákona o vedení sporů v otázkách akcií a cenných papírů z roku 1995. Tyto předpovědi mohou obsahovat rizika, že se předpoklady zde uváděné nenaplní, zejména s ohledem na předpokládané finanční výsledky firmy. K datu zveřejnění této zprávy může naše společnost, její zaměstnanci, dceřinné společnosti, partneři, členové a vlastníci již vlastnit akcie výše diskutované společnosti. Společnost Geneva Capital & Finance Group má investiční vztah k výše uvedené společnosti.

Více informací získáte u Rolanda L. Chapina, staršího partnera firmy Geneva Capital & Finance Group, na telefonu +1- 858-554-1145 nebo faxu +1-858-554-1146 či elektronické adrese info@firstgeneva.com.

Na rozhodnutí se můžete podílet i vy, když kliknete na http://tbutton.prnewswire.com/prn/11690X87231427 Kontakt: http://www.FirstGeneva.com Roland L. Chapin, Managing Partner of Geneva Capital & Finance Group, +1-858-554-1145, Fax, +1-858-554-1146, info@firstgeneva.com/

Klíčová slova PROTEXT-Geneva Capital-finančnictví-poradenství

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.