CGTN: Čína vstupuje do nové fáze zeleného trvale udržitelného rozvoje

V rámci vstupu Číny do nové fáze ekonomického rozvoje se jednotlivé regiony a oblasti této druhé největší světové ekonomiky snaží zajistit trvale udržitelný rozvoj s ohledem na ochranu životního prostředí.

Prezident Si Ťin-pching se v Číně zapojil do jednání probíhající panelové diskuze na dvou zasedáních (zasedání Čínského lidového politického poradního shromáždění a plenární zasedání parlamentu) a ve svém projevu naznačil nejdůležitější směry dalšího rozvoje pro nadcházející roky: nový model dalšího rozvoje, zelená transformace, ohled na člověka a vysoce kvalitní rozvoj.

Tato slova představují důležité zásady, kterými se řídí nejnovější plán hospodářského rozvoje Číny, který byl nastíněn v návrhu 14. pětiletky na léta 2021-2025, v části popisující základní směry hospodářského a společenského rozvoje a dlouhodobé cíle do roku 2035, a který v současné době schvaluje 13. zasedání Národního lidového kongresu (NPC), nejvyšší čínský zákonodárný orgán.

Nový model dalšího rozvoje

Prezident Si Ťin-pching, který je rovněž generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a předsedou Ústřední vojenské komise, v pátek vyzval čínskou autonomní oblast Vnitřní Mongolsko, aby přijala nový celostátní model dalšího rozvoje.

V průběhu jednání se zákonodárci z této autonomní oblasti pan prezident řekl, že je nutné společnými silami udělat z Vnitřního Mongolska celostátní základnu pro energie a strategické suroviny a že by se tato oblast měla stát také důležitou základnou pro zemědělskou výrobu a chov hospodářských zvířat a branou pro další otevírání země směrem na sever.

Prezident Si Ťin-pching řekl, že Vnitřní Mongolsko by mělo hrát důležitou roli v novém modelu „dvojí cirkulace", který země v rámci hospodářského růstu uplatňuje a který je založený na vzájemném posilování domácích a zahraničních trhů, se zřetelem na rozvoj domácího trhu.

Zelená transformace

Vnitřní Mongolsko by mělo usilovat o zelenou transformaci svého klíčového průmyslu a životního prostředí, podporovat čistou produkci a urychlit snižování emisí uhlíku, řekl prezident Si Ťin-pching. President a vyzval ke zvýšení úsilí a podpoře chytrého a zeleného rozvoje souvisejících sektorů.

Zelený rozvoj byl také hlavním tématem nedělních rozhovorů prezidenta Si Ťin-pchinga se zákonodárci v severozápadní čínské provincii Čching-chaj. Pan prezident řekl, že provincie Čching-chaj by se měla přednostně zaměřit na ochranu životního prostředí, podporu vysoce kvalitního rozvoje a na zvýšení kvality života pro své obyvatele a vyzval ke stanovení nových cílů v oblasti ochrany životního prostředí v oblasti provincie Čching-chaj a tibetské náhorní plošiny a k dalšímu pokroku na poli trvale udržitelného rozvoje.

Prezident Si Ťin-pching vyzval provincii Čching-chaj, aby zvýšila své úsilí při budování prvotřídní základny na břehu slaného jezera a zavedla opatření na podporu, zeleného rozvoje s nízkými emisemi uhlíku a na bázi modelu dvojí cirkulace.

Pan prezident řekl, že provincie Čching-chaj je velmi důležitá pro ekologickou bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj celé Číny a vyzval k ochraně oblasti San-ťiang-jüan, která „je zdrojem tří řek", Jang-c'-ťiang, Lan-cchang-ťiang a Žluté řeky.

Čína se zavázala dosáhnout maxima emisí oxidu uhličitého před rokem 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060.

Ohled na člověka

V návrhu 14. pětiletky, který v současné době, spolu s dalšími dlouhodobými cíli, schvaluje Ústřední výbor Komunistické strany Číny, je kladen důraz na ohleduplnost vůči lidem. Země bude usilovat o prosperitu pro všechny a bude se snažit, aby její další rozvoj byl výhodný pro lidi a aby jeho plody mohli lidé společně sklízet.

Prezident Si Ťin-pching tento koncept znovu zdůraznil na panelové diskuzi s poslanci provincie Čching-chaj a řekl, že regiony po celé Číně by měly brát ohledy na své obyvatele a dbát na inovativní, koordinovaný, zelený, otevřený a sdílený rozvoj.

Pan prezident vyzval místní samosprávu provincie Čching-chaj k podpoře zaměstnanosti a zlepšení veřejných služeb, jako jsou vzdělávání, sociální zabezpečení, zdravotní a sociální péče a bytová výstavba.

Vyzval také Vnitřní Mongolsko a provincii Čching-chaj ke spolupráci v boji proti chudobě a při revitalizaci zemědělství.

V sobotu, na společném setkání národních politických poradců z oblasti vzdělávání, medicíny a zdravotní péče, pan prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že ochrana zdraví a vybudování vysoce kvalitního a vyváženého veřejného vzdělávacího systému je „strategickou prioritou."

Tato akce se uskutečnila během čtvrté části 13. Čínského lidového politického poradního shromáždění, které je vrcholným politickým poradním orgánem v zemi.

Prezident Si Ťin-pching také poděkoval zdravotníkům za „vybudování železné zdi" proti onemocnění COVID-19 v kritických časech a vyzval k reformě a zlepšení systému zdravotní péče a prevence chorob.

Vysoce kvalitní rozvoj

V sobotu prezident Si Ťin-pching v rozhovoru s národními politickými poradci slova „vysoce kvalitní" zmínil hned několikrát.

Pan prezident řekl, že čínská síť ochrany veřejného zdraví by měla být posílena a měli bychom vyvinout přiměřené úsilí k zajištění vysoce kvalitního rozvoje nemocnic a požádal o vybudování robustní zdravotní péče pro lidi všech věkových kategorií.

Co se týče vzdělávání, tak pan prezident řekl, že Čína musí usilovat o vybudování vysoce kvalitního a vyváženého vzdělávacího systému. Vyzval také ke zvýšení úsilí při vzdělávání dalších talentů, které Číně pomohou zajistit si vysoce kvalitní rozvoj a vysoký stupeň soběstačnosti.

Prezident Si Ťin-pching shrnul důležitost vysoce kvalitního rozvoje v neděli a uvedl, že se jedná o hlavní strategii, kterou chce Čína při hospodářském a společenském rozvoji uplatňovat ve 14. pětiletce i v dalších obdobích.

Pan prezident dále dodal, že jednotlivé regiony by si měly hledat svou vlastní cestu vysoce kvalitního rozvoje, která vyhovuje jejich podmínkám a přijmout konkrétní opatření na zlepšení životních podmínek svých obyvatel.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-07/China-gears-up-for-people-centered-green-high-quality-development-YrttpZd5pm/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=3Pph7o7KJY0

KONTAKT: Jiang Simin, +86-188-2655-3286, jiang.simin@cgtn.com

Klíčová slova Čína-hospodářství-ekologie-CGTN

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.