KDO OCHRÁNÍ NAŠE ZDRAVÍ A ZAJISTÍ ZASE NAŠI SVOBODU?

Příklad zapojení Systému integrované prevence (SIP) do biologické ochrany veřejných prostor

Příklad zapojení Systému integrované prevence (SIP) do biologické ochrany veřejných prostor

Účinnost Systému integrované prevence (SIP) při redukci rizika Abychom zase všichni mohli být bezstarostně spolu

Jsme unaveni a vyčerpáni současnou situací, různými opatřeními a omezeními svobod a práv jednotlivce. Chybí nám světlo na konci tunelu. Vidíme, že si politici se situací nevědí rady, hrají o čas a upínají se pouze k očkování, jako k nějakému zázraku, který celou situaci vyřeší?

Všichni chápeme, že je nutno přijímat opatření a chránit sebe i své blízké před nákazou, která se velmi rychle šíří. Dnes lze však již s jistotou konstatovat, že čtyři pilíře prevence-hygiena, osvěta, očkování a deratizace, ukotvené v Zákoně 258 Sb. o ochraně veřejného zdraví jednoduše selhaly a bohužel, čím více selhávají, tím tvrdší opatření jsou nastavována a tím vyšší zátěž je přenášena na zdravotníky i společnost.

Bez účinné prevence je boj s mikroorganismy beznadějný!

Jediné řešení, jak se problému s pandemickým šířením nebezpečných kmenů virů zbavit i do budoucnosti, je otevřít prostor pro masové využití nejmodernějších a nejúčinnějších technologií pro prevenci přenosu nákaz. Zákon s nimi dnes bohužel nepočítá. Východiskem z krize je ukotvení technologických řešení v zákoně jako jeden celek vytvářející nosný pilíř ochrany veřejného zdraví.

Nechme za sebe bojovat technologie místo toho, abychom si ze života dělali vězení!

Když zapojíme technologická řešení, jak vidíme z grafu, se nám reprodukční číslo rapidně smršťuje a přidáváním každé další technologie a moderních technických prostředků se zvyšuje naše bezpečnost, a to až na úroveň, kdy žádná restriktivní opatření nejsou potřeba.

Systém integrované prevence (SIP) pomáhá efektivně předcházet pandemiím.

Braňme se sami!

S tímto systémem opatření není nutno zavírat školy, restaurace, kulturu, omezovat podnikání. Se SIP můžeme svobodně žít!

Jako příklad lze uvést srovnání tisíce miliard škod při dnešním způsobu obrany proti virům naproti odbornému odhadu přímých nákladů pro zajištění plynulé výuky - přibližně 2500 Kč a administrativní náklady na jednoho žáka/studenta.

Pro zajištění plynulého a bezpečného provozu školy se při využití Systému integrované prevence (SIP) navrženého Asociací nanotechnologického průmyslu, se v uvedené částce skrývá:

- instalace inteligentních fotokatalytických antibakteriálních nátěrů, které zachytávají viry na svém povrchu a umožňují energii světla jejich okamžitou likvidaci (včetně aktivačního systému světel) - tyto fotokatalytické nátěry zároveň odstraňují výpary dezinfekci

- ošetření kontaktních povrchů antibakteriálním stříbrem zajišťujících sanitární vlastnosti

- 10 opakovatelně využitelných nano roušek (po dezinfekci) pro každého žáka

- UVC lampa průběžně eliminující viry a bakterie ve vzduchu v době nebezpečí a aktivující nátěry na stěnách

- fotokatalytická čističku vzduchu a senzorů kvality vzduchu pro každou třídu

- jeden další prvek SIP podle potřeby (nanofiltrace apod.)

Stačí méně než 5 miliard přímých nákladů na vyřešení bezpečné a nepřerušované školní výuky a podobně je možné řešit i další státní instituce, zdravotnictví, dopravu, banky, průmysl, armádu, aby mohl každý bez omezení vykonávat své sociální funkce a tvořit hodnoty.

Jedině využitím moderních technologií se ubráníme dalším epidemiím, které v době genového inženýrství nevyhnutelně přijdou.

"My vyrábíme nátěry, další česká firma světla, nanoroušky nebo nanofiltry. Dohromady držíme v rukou unikát. Všechno, co je nyní potřeba, je doma, vyvinuté, ověřené praxí, patentované, certifikované a během kratinké doby je to schopno vykrýt veškerou poptávku," říká Jan Procházka, předseda dozorčí rady Asociace nanotechnologického průmyslu.

Technologie 21. století nám pomohou předcházet pandemiím a prevence je vždy levnější než likvidace důsledků a dlouhodobých dopadů na zdraví.

Následujme příkladu podnikatelů, kteří investovali nemalé prostředky a se rozhodli chránit svoje klienty i zaměstnance. Ve svých prostorách vytvořili preventivní opatření proti přenosu nákaz s nejmodernějšími technologiemi například penzion UKO v Bedřichově, hotel ASTRA Srby na Kladensku, oční kliniku Gemini ve Zlíně, sportovní areály HAMR a mnoho, mnoho dalších.

Chraňme tedy naše zdraví a zdraví našich dětí moderními technologiemi, a ne domácím vězením ať to zákon umožňuje nebo nikoli.

Abychom zase všichni mohli být bezstarostně spolu

Tiskovou zprávu vydala společnost FN-NANO s.r.o.

Pro více informací se obracejte na: fn@fn-nano.com

nebo Blanka Zajíčková, mob.: +420 771 152 885,

e-mail: zajickova@fn-nano.com

Klíčová slova ČR-zdraví-koronavirus-stavebniny-průmysl-věda-nanotechnologie-firmy-FN-NANO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Stavebnictví, bydlení a reality
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.