Huawei představuje svou bílou knihu NetX 2025

Na informativní schůzi odborníků na on-line média a analytiků společnosti Huawei předcházející kongresu MWC Shanghai 2021, uvedl Pcheng Sung, prezident oddělení pro marketing a řešení určených pro mobilní operátory ve společnosti Huawei, svůj hlavní projev s názvem "NetX 2025: Cesta k budoucím sítím". Během projevu také oznámil vydání bílé knihy NetX 2025, která bude obsahovat podpůrná data získaná výzkumem a analýzou společnosti IDC. Tento článek představuje GUIDE model a nastiňuje budoucnost sítí mobilních operátorů.

Během posledních dvou desetiletí se komunikační služby, které dříve poskytovaly hlasový přenos, vyvinuly tak, že dnes zahrnují i přenos dat, videa a mnohem více. Bezdrátové, přenosové a IT technologie se vyvíjely společně s komunikačními službami, aby uspokojily rostoucí potřeby trhu.

Podle Sunga budou hrát informační a komunikační technologie (IKT) v digitální ekonomice, vzhledem k zrychlení transformace směrem k digitální společnosti a narůstající digitalizaci firem, zásadní roli. Plánování cílových sítí pro všechny scénáře služeb je klíčem k tomu, aby mobilní operátoři pokračovali ve svém růstu. Pokud má plánování cílových sítí zažít obchodní úspěch, musí průmysl jednat s ohledem na podstatu podnikání. Telekomunikační sítě musí projít převratnými změnami, aby se přizpůsobily novým službám a technologickým potřebám. Aby v budoucnu uspěli, budou operátoři vyzváni k tomu, aby vytvořili plány cílových sítí již dnes.

Ve svém proslovu sdílel vizi společnosti Huawei o cílové síti operátorů do roku 2025. Na základě obchodního úspěchu a technologických možností se Huawei domnívá, že cílová síť musí mít pět charakteristik: celoplošné poskytování gigabitového připojení, ultra-automatizace, inteligentní multi-cloudové připojení, umožnění diferenciované zkušenosti a ekologičnost.

Poskytování gigabitového připojení všude je nezbytné pro to, aby mohly cílové sítě poskytovat svým uživatelům digitální služby. Gigabitové sítě jsou základem, na kterém může ekonomika firmy, města, ba dokonce i země, růst. Gigabitové připojení je základním požadavkem pro vývoj aplikací virtuální a rozšířené reality, výrobu průmyslových kamer a sběr produkčních dat.

Ultra-automatizace je základní vlastností cílových sítí s inteligentním provozem a údržbou. Vzhledem k tomu, že 5G připojení je masivně nasazováno a více operátorů spouští průmyslové digitalizační služby, rozsah a složitost sítí exponenciálně roste. Operátoři musí umožnit ultra-automatizaci přijetím velkým dat a inteligentních technologií. Sítě operátorů mohou vytvářet větší hodnotu inteligentní automatizací složitých úkolů a zjednodušením lidské práce.

Inteligentní multi-cloudové připojení vytváří platformu cílové sítě pro agregaci služeb. Po letech vývoje se cloudová technologie proměnila z tradiční IT výpočetní technologie na cloudovou výpočetní technologii a poté na technologii cloudově nativní. Digitální transformace podniků vedla k tomu, že se z IT systémů staly systémy cloudové a multi-cloudové připojení se nyní stává nezbytným pro splnění požadavků na řízení nákladů, spolehlivost služeb a multi-cloudovou obnovu po haváriích. Tyto změny přinesly nové požadavky na inteligentní multi-cloudové připojení a přinesly operátorům nové příležitosti k vývoji cloudových síťových konvergenčních služeb.

Diferencovaná zkušenost je klíčem k obchodnímu úspěchu cílových sítí. Podstatou uživatelské zkušenosti je podnikání a podstatou podnikání je zpeněžení. Praxe stále dokazuje, že diferenciace zkušeností může umožnit vznik prémiových služeb. Například na podnikovém a vládním trhu jsou burzy ochotny zaplatit desetinásobek nájemného za milisekundový rozdíl v latenci sítě. Pro provozovatele znamená diferencovaná zkušenost poskytování prémiových i deterministických zkušeností. Dobrá zkušenost může uspokojit osobní potřeby uživatelů a diferencovaná zkušenost je prostředkem k vytváření nové hodnoty operátorů.

Cílové sítě se rovněž mají zavázat k sociální odpovědnosti. Ekologický přístup je součástí strategií udržitelného rozvoje předních světových operátorů. Provozovatelé musí neustále inovovat produkty a technologie, aby šetřili energii, snižovali emise a rozvíjeli oběhové hospodářství. Měli by také přimět hráče v oboru ke spolupráci za účelem budování nízkouhlíkové společnosti umožněním zeleného připojení, služeb, provozu a údržby a aplikací prostřednictvím inovací v oblasti vybavení, napájení, síťového nasazení, datových center, operací a aplikací.

Bílá kniha NetX 2025, zveřejněná na informativní schůzi předcházející MWCS, vysvětluje přístup společnosti Huawei k cílovým sítím operátorů, včetně ovladače NetX 2025, modelu GUIDE, který charakterizuje NetX 2025, doporučení k vývoji NetX 2025 a představuje důležité inovativní technologie, které budou zásadní pro další vývoj do roku 2025.

Pcheng Sung na závěr uvedl, že pro operátory model GUIDE (představený v bílé knize) znamená chápání a vizi budoucích sítí a rozvoje služeb operátorů tak, jak je vidí Huawei. Společnost Huawei se rovněž zavázala spolupracovat s operátory a průmyslovými odvětvími na průzkumu a budování cílových sítí s ohledem na budoucnost a dosažení obchodního úspěchu do roku 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440600/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440598/image2.jpg

KONTAKT: Ling Tao, taoling1@huawei.com

Klíčová slova Čína-elektronika-komunikace-firmy-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.