CGTN: Jaká je role Číny v globálním boji s COVID-19?

Pandemie COVID-19, která zasáhla celý svět, upozornila na způsoby, jakými Čína čelí globálním výzvám, stejně jako na její vizi lepšího světa.

Čína, jako první velmoc, která šíření nákazy podstatně zpomalila a jako významná ekonomika, která v loňském roce zaznamenala pozitivní růst, stojí v čele globálního boje s pandemií a věří, že COVID-19 nezná hranic a nemůže být poražen bez spolupráce.

„Uplynulý strastiplný rok nám umožňuje více než kdy dříve pochopit význam komunity, která směřuje ke společnému lidskému cíli," uvedl čínský prezident Si Ťin-pching ve svém novoročním projevu, který pronesl posledního dne roku 2020.

Pandemie sice zabránila čínskému prezidentovi cestovat do zahraničí, avšak nezabránila četným diplomatickým jednáním. V průběhu loňského roku se účastnil 87 virtuálních setkání a telefonátů se zahraničními státníky a vedoucími představiteli mezinárodních organizací. Stejně tak se účastnil 22 bilaterálních či multilaterálních událostí „cloudové diplomacie", v rámci kterých lidstvo vyzýval k solidaritě a spolupráci při řešení krize.

„Nejmocnější zbraň"

Čína - zejména její centrální provincie Chu-pej a její hlavní město Wu-chan - byla nákazou COVID-19 tvrdě zasažena. Na území pevninské Číny bylo hlášeno téměř 90 000 potvrzených případů a více než 4 600 úmrtí. Obyvatelé nejvíce zasažených regionů tak prožili několikadenní, ba dokonce několikaměsíční lockdowny. Stejně tak lidé ve zbytku země důsledně dodržovali vládní cestovní restrikce, a to i během svátků čínského Nového roku. V prvním kvartálu roku 2020 se hrubý domácí produkt (HDP) Číny meziročně snížil o 6,8 procenta.

Čína prioritizovala životy a zdraví lidí, díky čemuž do značné míry omezila šíření viru, a to i přes sporadický výskyt nákazy v zimě. Úspěšná epidemiologická kontrola přispěla k rychlému hospodářskému oživení a k meziročnímu zvýšení HDP země v roce 2020 o 2,3 procenta.

V současnosti Čína plní své povinnosti, které plynou z jejího statutu velmoci a bojuje bok po boku se zbytkem světa proti společné hrozbě pro lidstvo, kterou představuje COVID-19.

„Solidarita a spolupráce je naší nejmocnější zbraní v boji proti viru," uvedl Si Ťin-pching ve svém projevu při zahájení 73. Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo v květnu.

„Toto je klíčové ponaučení, které svět získal z bojů proti HIV/AIDS, ebole, ptačí chřipce, chřipce A (H1N1) a dalším velkým epidemiím. Solidarita a spolupráce jsou jistým způsobem, kterým můžeme my, lidé na celém světě, porazit tento nový koronavirus," prohlásil ve svém video projevu.

Čína uspořádala největší celosvětovou humanitární akci od roku 1949, v rámci které poskytla antivirovou pomoc více než 150 zemím a 10 mezinárodním organizacím a vyslala 36 lékařských týmů do 34 zemí v nouzi.

Si Ťin-pching ve svých projevech, které přednesl na 73. Světovém zdravotnickém shromáždění, mimořádném čínsko-africkém summitu o solidaritě v boji proti COVID-19, 12. summitu BRICS, 27. zasedání ekonomických lídrů APEC a 15. summitu vedoucích představitelů G20, opakovaně sliboval, že čínské vakcíny budou „globálním veřejným statkem", který bude přístupný a cenově dostupný lidem z celého světa.

Čína plní svůj slib poskytováním vakcín zemím jako Kambodži, Chile, Peru, Pákistánu, Srbsku, Maďarsku, Rovníkové Guineji, Laosu, Mexiku, Zimbabwe, Dominikánské republice a Thajsku, přičemž většina z těchto zemí je rozvojovými zeměmi.

„Cítíme se velmi poctěni a tento akt zdůrazňuje vztah mezi námi a čínským lidem," prohlásil minulý týden zimbabwský prezident Emmerson Mnangagwa, když poděkoval Číně za darování 200 000 dávek vakcíny.

Usilování o lepší budoucnost

Kromě pomoci v boji proti zdravotní krizi vyvolané pandemií, přispívá Čína k celosvětovému hospodářskému oživení a ke zlepšení globální správy v postcovidové době.

Prezident Si Ťin-pching apeloval na přední světové ekonomiky, aby posílily snahy o hospodářské oživení již v březnu, kdy se koronavirus rychle šířil po celém světě.

„Chci vyzvat všechny členy skupiny G20, aby podnikli kolektivní akce - snížili cla, odstranili bariéry a usnadnili neomezený tok obchodu," prohlásil čínský prezident na mimořádném virtuálním summitu vedoucích představitelů G20 o COVID-19. „Společně můžeme vyslat silný signál a obnovit důvěru v globální hospodářské oživení."

Na listopadovém summitu G20 v Rijádu rovněž vyzval ke spolupráci hlavních ekonomik na prosazování inkluzivnějšího rozvoje a zlepšení globální správy věcí veřejných.

Organizace G20, která hraje klíčovou roli v globálním boji proti COVID-19, by měla prosazovat multilateralismus, otevřenost, inkluzivitu a vzájemně výhodnou spolupráci a držet krok s dobou, uvedl čínský prezident.

„Měli bychom i nadále podporovat rozvojové země a pomáhat jim překonávat těžkosti způsobené pandemií," vyzval ostatní lídry G20.

Pro zmírnění dluhové zátěže chudých zemí Čína plně implementovala iniciativu pro pozastavení dluhové služby G20 (DSSI), jejíž celková částka přesáhla 1,3 miliardy USD, podotkl Si Ťin-pching.

S cílem řešit okamžité likvidní potřeby zemí s nízkými příjmy, spustila G20 DSSI v dubnu loňského roku, což umožnilo pozastavit platby dluhové služby splatné od 1. května do konce roku 2020 dlužené nejchudšími zeměmi. Později bylo pozastavení dluhů prodlouženo o dalších šest měsíců do 30. června 2021.

Čína si také stanovila ambicióznější cíle v boji proti změně klimatu a v zájmu udržitelného rozvoje. Čínský prezident v září oznámil, že země se bude snažit dosáhnout maximální úrovně celkových vypuštěných emisí CO2 před rokem 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060.

„COVID-19 nám připomíná, že lidstvo by mělo zahájit zelenou revoluci a postupovat rychleji, aby dosáhlo ekologicky šetrného rozvoje a života jako takového," uvedl v projevu na všeobecné debatě 75. zasedání Valného shromáždění OSN.

Další cíle představil Si Ťin-pching v prosinci na summitu o klimatických ambicích (Climate Ambition Summit), který si připomínal páté výročí od přijetí Pařížské dohody o změně klimatu.

Do roku 2030 sníží Čína své emise oxidu uhličitého na jednotku HDP o více než 65 procent oproti úrovním z roku 2005, zvýší podíl nefosilních paliv na spotřebě primární energie na 25 procent, zvýší objem lesních zásob o šest miliard kubických metrů oproti úrovním z roku 2005 a celkový instalovaný výkon solární a větrné energie v Číně přesáhne 1,2 miliardy kilowattů, dodal.

Celý svět je svědkem hlubokých změn, které přinesl COVID-19. Čína, i když se snaží čelit výzvám doma, nese na svých ramenou ještě důležitější úkol, kterým je proměnit postcovidový svět v lepší místo.

Článek v původním znění naleznete zde.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=BL9kiDlb13s

Mediální kontakt: Ťiang S'-min (Jiang Simin), +86-188-2655-3286, jiang.simin@cgtn.com

Klíčová slova Čína-zdraví-CGTN

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.