EP rozdá Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2021

Cena Karla Velikého - vítězové roku 2019

Cena Karla Velikého - vítězové roku 2019

Cena Karla Velikého

Je vám mezi 16 a 30 lety? Pracujete na projektu s evropským rozměrem? Přihlaste se do 22. února do soutěže o Cenu Karla Velikého a získejte podporu až 7500 eur a výlet do Cách.

Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách mladým lidem od 16 do 30 let. Vítězné projekty podporují porozumění mezi mladými lidmi v Evropě a nabízí praktické příklady dobrého soužití. Možnost přihlásit se do dalšího ročníku je otevřená až do 22. února 2021.

Autoři tří vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7500 eur (194.212 Kč), druhé 5000 eur (129.475 Kč) a třetí 2500 eur (64.737 Kč). Pokud to situace dovolí, zástupci všech 27 nominovaných projektů (za každou členskou zemi jeden) se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách, které proběhne v květnu 2021.

Projekty musí splňovat následující kritéria:

• podporují evropské a mezinárodní porozumění;

• podporují společnou myšlenku evropské identity a integrace;

• jsou vzorem pro mladé lidi žijící v Evropě;

• nabízejí praktické příklady soužití Evropanů jako jednoho společenství.

Veškeré informace o podmínkách účasti a registraci najdete na stránkách Ceny Karla Velikého.

Vítězové předchozích ročníků

Kvůli pandemii koronaviru se nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen plánované na květen 2020. Národní poroty sice vybraly národní vítěze, ale o celoevropských vítězích dosud rozhodnuto není.

Vítězem českého národního kola se staly regionální výběrové konference ročníku 2019 Evropského parlamentu mládeže, které se konaly v Táboře a Uherském Hradišti. Během třídenního zasedání studenti - delegáti - ze středních škol z celé České republiky rozvíjeli své komunikační schopnosti v debatách nad evropskými i globálními tématy a zdokonalovali se v angličtině.

Evropští laureáti jsou každoročně vyhlašováni v Cáchách, oba vítězové z let 2020 a 2021 tak mají obdržet své ceny v květnu 2021.

V roce 2019 se stali hlavním vítězem tvůrci mládežnické rozhlasové relace Europhonica IT z Itálie, druhý byl finský projekt Your European Citizenship, v jehož rámci mohli lidé poznat jiné evropské kultury a naučit se, jak funguje rozhodovací proces na úrovni EU. Na třetím příčce se umístilo sdružení Muslimové proti antisemitismu z Rakouska. O vítězných projektech 2019 si můžete více přečíst zde.

Termíny

• Nový nejzazší termín pro podání přihlášek: 22. 2. 2021

• Vyhlášení vítězů národních kol: 16. 3. 2021

• Slavnostní předání vítězům v Cáchách: 11. 5. 2021

• Návštěva Evropského parlamentu v Bruselu: podzim 2021

Kontakt:

Iva Laňová, Kancelář EP v České republice

eppraha@europarl.europa.eu

Klíčová slova ČR-EU-vzdělání-společnost-speciál-EP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.