GeneProof PCR testy na SARS-CoV-2 spolehlivě detekují také nové mutace viru

Nový kmen koronaviru SARS-CoV-2, který se začal koncem roku šířit v jižní Anglii, známý také jako "britská mutace", rychle proniká do dalších částí světa. Ačkoliv dle tvrzení tamní vládní agentury Public Health England (PHE) zatím není prokázáno, že by způsoboval závažnější průběh onemocnění, jedná se o kmen výrazně nakažlivější. Další mutace se šíří také z Jihoafrické republiky.


V souvislosti se záchytem "britské mutace" v ČR, vydal Státní zdravotní ústav (SZÚ) mimořádnou zprávu Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, ve které informuje o možnosti snížení kvality detekce viru SARS-CoV-2 s pomocí některých diagnostik, a to právě z důvodu mutace genu pro S protein (tzv. britská mutace.) SZÚ dále uvádí příklady tuzemských i zahraničních diagnostik, jejichž výsledky mohou být touto mutací ovlivněny.


Společnost GeneProof dodává na český i světový trh dvě diagnostika SARS-CoV-2, každé z nich detekuje tři nezávislé geny viru. Ani jedna z detekovaných sekvencí se nenachází v problematickém genu pro S protein ani v žádných jiných úsecích postižených mutacemi. Citlivost a spolehlivost diagnostiky covid-19 pomocí PCR testů GeneProof tak není žádným způsobem snížena.


Tým molekulárních biologů a virologů českého výrobce GeneProof tak znovu potvrdil svou vysokou odbornost. Riziko vzniku mutací totiž v GeneProof očekávali již na jaře, a tak se mu rozhodli předejít při samotnému návrhu diagnostik. Zároveň se také přirozeně řídili doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně požadovaných cílových sekvencí a jejich kombinací. To se s odstupem potvrdilo jako správné rozhodnutí.


Mnoho výrobců naopak při návrhu svých diagnostických testů z doporučení WHO nevycházelo. Důsledkem pak může být snížená kvalita diagnostiky. Na rozdíl od nich český výrobce GeneProof doporučení WHO respektoval a ve svých testech kombinuje tři nezávislé doporučené cílové sekvence. Díky tomu je minimalizováno riziko snížení citlivosti testů v důsledku možných mutací viru SARS-CoV-2 (britská mutace 20B.YV1, ale také JAR mutace 20C.501Y.V1).


PCR testy společnosti GeneProof pro detekci onemocnění covid-19 patří tak nadále k vysoce kvalitním a spolehlivým diagnostikům na českém i celosvětovém trhu.


O GeneProof:


GeneProof je česká biotechnologická společnost působící již 15 let v oblasti molekulární diagnostiky. V současné době je největším výrobcem PCR testů v České republice a zároveň jedním z největších ve střední Evropě. Se svými více než 40 produkty na PCR diagnostiku se pravidelně účastní externích panelů hodnocení kvality s vynikajícími výsledky. Vysoká kvalita jejích produktů je dána nejen špičkovým odborným zázemím samotné firmy, ale vychází také z intenzivní spolupráce na výzkumu a vývoji s českými zdravotnickými a akademickými institucemi.


Kontakt:

GeneProof, www.geneproof.com

Eva Pažoutová, eva.pazoutova@geneproof.com

Klíčová slova ČR-koronavirus-testy-firmy-GeneProof

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.