Vzácní vzácným: Lékárna.cz propojí dobrá srdce

Největší lékárna na českém internetu Lékárna.cz provozuje veřejnou sbírku, ze které chce podpořit pacienty se vzácnými diagnózami a organizace a spolky, které se o zlepšení jejich života starají. Loni pro ně získala částku 625.648 Kč, která je v historii dobročinnosti společnosti rekordní. "Těžký rok s covidem dobrá srdce a ochotu pomáhat nijak nepoznamenal. Je to pro nás tak silný signál, že od letošního roku budeme rozvíjet pomoc a inspirovat druhé pod značkou Vzácní vzácným," říká Vladimír Finsterle, zakladatel společnosti. Zdůrazňuje, že příspěvky do sbírky posílali zákazníci internetové lékárny i zaměstnanci a společnost pacientům předala každou vybranou korunu.


Zřizovatelem Lékárna.cz je společnost Pears Health Cyber a dobročinný projekt Vzácní vzácným navazuje na její aktivity v minulosti, kdy dlouhodobě podporovala pacienty s nemocí motýlích křídel (Debra ČR), později Klub nemocných cystickou fibrózou (KCF) a Českou asociaci vzácných onemocnění (ČAVO). Získala pro ně už téměř 2 miliony korun. Projekty k podpoře si dosud vybírala interně, nyní ale otvírá příležitost ucházet se o příspěvek ze sbírky každému, kdo splňuje podmínky. Tzn. výhradně na podporu a rozvoj aktivit, které cíleně zlepšují životní podmínky těchto nemocných (sociální a léčebná podpora, ozdravné pobyty, edukační kampaně, nákupy pomůcek, přístrojů a individuálních potřeb), a to pro pacientské organizace, spolky nebo fyzické osoby.

"Budeme pokračovat v pomoci lidem, kterým do života vstoupilo závažné VZÁCNÉ onemocnění, o němž se většinou moc neví a pomoc se hledá těžko právě proto, že jejich nemoc je v populaci VZÁCNÁ. VZÁCNÍ jsou i ti, kdo se o ně starají - pacientské organizace, spolky, fyzické osoby. Aby tu mohli být pro tyto pacienty, hledat po světě informace, pečovat, poskytovat poradenství, finanční pomoc, iniciovat změny v systému zdravotní péče, potřebují i oni podpořit v jejich aktivitách. A další VZÁCNÍ v této řadě jsou ti, kdo tu těžkou situaci chápou a složili se na pomoc - naši zákazníci, naši zaměstnanci. KCF díky naší pomoci mohl pořídit potřebné přístroje a zajistit odbornou pomoc pacientům, ČAVO díky ní může edukovat pacienty, aby byli připraveni zapojit se účinně do změn v procesu schvalování potřebných léků. Aby se mohla stát nějaká změna v životě nemocného, musela se spojit dlouhá řada dárců s těmi, kdo chtějí a dokážou pomoc druhým zajistit. Pak se každá padesátikoruna promění do konkrétní změny, zlepší život nemocných a jejich blízkých. Děkuji všem, kdo se přidali," vysvětluje V. Finsterle dobročinný koncept společnosti VZÁCNÍ VZÁCNÝM.


- Loni organizovala Lékárna.cz celkem 2 veřejné sbírky

→ pro Klub pacientů s cystickou fibrózou získala loni Lékárna.cz 282.748 Kč, ale celkem předala 816.200 Kč, protože sbírka začala už v červnu 2019;

České asociaci pro vzácná onemocnění společnost v prosinci předala 250.000 Kč (150 tisíc ze sbírky, 100 tisíc od Lékárna.cz).

V souvislosti s ochranou proti covidu-19 společnost loni poskytla i věcnou pomoc v hodnotě cca 190 tisíc korun (vitamíny, dezinfekci, zdravotní pomůcky atd.) seniorům a zaměstnancům v sociálních zařízeních na Chrudimsku, kde sídlí, a zaměstnancům Pneumologické kliniky FN Motol v Praze.


Pears Health Cyber, s.r.o., je česká společnost, která podniká v oblasti farmacie a zdravotnictví od roku 1999. Provozuje první a největší internetovou lékárnu ve střední Evropě www.lekarna.cz. K dalším aktivitám společnosti patří konzultační služby v oblasti digitálního marketingu, edukační aktivity pro odbornou veřejnost i pacienty (elektronická univerzita EUNI). Zabývá se moderními médii a technologiemi a jejich využitím ve zdravotnictví a farmacii. "Na konci všech našich aktivit vždycky musí být šťastný klient, ať už jím je pacient, zákazník nebo zaměstnanec," zdůrazňuje PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel a majitel společnosti.


Kontakt pro média:

Romana Žatecká, tel.: 720 731 927, romana.zatecka@pearshealthcyber.com

Klíčová slova ČR-léky-internet-sociální-charita-firmy-Lékárna.cz-Pears Health Cyber

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.