Sekretariát ŠOS a TCSA společně hostily Summit „národního datového mozku"

Generální tajemník ŠOS Vladimir Norov

Generální tajemník ŠOS Vladimir Norov

Vpravo generální tajemník ŠOS Vladimir Norov, vlevo předseda TCSA, Adkins Zheng

Dne 12. ledna 2021 v odpoledních hodinách proběhla konference sekretariátu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) a Shenzhen Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) v sídle sekretariátu ŠOS v Pekingu na téma „Národní datový mozek: stabilita společnosti a revitalizace hospodářství. Konference mimo jiné spadá do programu oslav 20. výročí od založení ŠOS.

Úvodního slova se ujal generální tajemník ŠOS Vladimir Norov. Uvedl, že vedoucí představitelé členských států ŠOS vyvíjejí společné úsilí o vybudování účinného finančního mechanismu v rámci organizace s cílem přispět k podpoře inovativního ekonomického rozvoje. Lepší porozumění práci a myšlenkám TCSA by mohlo pomoci dosáhnout cíle, kterým je využití moderních inovativních technologií k navázání silnější finanční spolupráce.

Očekává se, že tato konference poskytne technologický plán pro zdokonalení systémů digitální státní správy každého zainteresovaného národa, zdokonalení měnových datových systémů centrálních bank a vývoj nových nástrojů pro makroekonomickou digitální správu. Norov také vyjádřil svou naději v to, že by konference mohla urychlit vybudování národních datových mozků v různých zemích, čímž by mohlo být dosaženo společenské stability a hospodářské revitalizace a dojít k vybudování stabilnější a konkurenceschopnější devizové strategie centrálních bank a podpoření prosperity všech států ŠOS, stejně jako k neustálému zlepšování životní úrovně jejich obyvatel.

V návaznosti na projev generálního tajemníka představil předseda TCSA, Adkins Zheng, inovativní koncept: výstavbu národních datových mozků. Ve svém projevu nejdříve poděkoval ŠOS za uznání a podporu, které se TCSA od organizace dostalo, a poté představil TCSA jako prvního mezinárodního rádce, který bude sloužit ústředním vládám při vytváření digitalizovaných národních makroekonomických systémů budováním datových mozků a spolupracovat s ústředními vládami na podpoře udržitelného ekonomického rozvoje založeného na datech.

Pan Zheng ve svém proslovu také detailně popsal proces implementace národního datového mozku. Organizace TCSA vytvořila účinné metody a rámce pro efektivní aplikaci dat napříč obrovskou škálou oblastí. Na současné rozcestí, na kterém technologický vývoj a digitální hodnota stojí, přinesla TCSA zbrusu nový inovativní model pro přenos dat, jejich ukládání, výpočet a aplikace, které umožňují efektivní aplikaci dat napříč obrovskou škálou oblastí: vysoce logický, nákladově efektivní a účinný centrální rámec pro zpracování dat. Tento datový rámec může být neustále průběžně optimalizován. Navíc vzhledem k tomu, že funguje podobně jako počítačový či mobilní procesor, může exponenciálně snížit státní náklady na zpracování dat a ve stejné míře zvýšit národní výpočetní výkon.

Howard Chang, viceprezident TCSA, během této události podrobně představil model pro spolupráci při přenosu komplexních technologií společnosti TCSA. Návrh na vybudování datového mozku a makroekonomický model organizace si zasloužily široké uznání úřadů i odborníků z celého světa, včetně těch ze Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Stanfordské univerzity, Kolumbijské univerzity a dalších. V současné době spolupracuje TCSA s ústředními vládami a centrálními bankami ve více než 50 dalších zemích, přičemž v současnosti se 5 zemí nachází ve fázi podpisu smlouvy a 2 země již formálně podepsaly dohodu o spolupráci.

Moderátorem akce byl náměstek generálního tajemníka ŠOS Yerik Ashimov. Společně se této akce zúčastnily členské, pozorovatelské a partnerské státy ŠOS, stejně jako velvyslanci a diplomatičtí zástupci členských států Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Ligy arabských států (LAS) a známí čínští podnikatelé.

TCSA se snaží poskytnout všem státům ŠOS kompletní technologický přenos nových nástrojů pro digitální správu ekonomických záležitostí, které slouží vizionářským ústředním vládám, centrálním bankám a oddělením hospodářského a finančního rozvoje při digitalizaci a modernizaci systémů a schopností správy ekonomických záležitostí. To vše má přispět k dosažení hlavního sdíleného cíle, kterým je dosažení stability, prosperity a svobody.

O TCSA: https://tcsa.cloud/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1419815/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418861/image_2.jpg

KONTAKT: He Jia, +86-13728956115, hejia@chinacyy.com

Klíčová slova Čína-hospodářství-TCSA

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.