Linka bezpečí: Děti řeší nejčastěji psychické potíže

Psychické potíže, rodinné vztahy a problémy sexuálního vyzrávání - to jsou témata, která konzultanti Linky bezpečí řešili během roku 2020 nejčastěji. Konkrétně se jednalo o sebevražedné tendence, sebepoškozování, smutek a deprese, psychické potíže a poruchy, týrání. Objevovaly se i dotazy týkající se sexuálních témat, seznamování, vztahů s kamarády, rozchodu partnerů, strachu a problémů v rodinné komunikaci a šikany ve škole.


Ze statistik Linky bezpečí vyplývá, že v rámci tematických okruhů lze za rok 2020 sledovat nárůst četnosti psychických potíží (meziročně o 28 %), problémů v rodinných vztazích (meziročně o 6 %), syndromu CAN (meziročně o 12 %) a potíží na internetu (meziročně o 16 %). Problém kyberšikany se objevil ve 151 kontaktech a jedná se o 67 % navýšení oproti r. 2019. Tyto potíže řeší nejčastěji dívky ve věku mezi 12 a 14 lety. Na Linku bezpečí se se svými problémy obrátilo 65 % dívek a 35 % chlapců. Převážně volají dívky ve věku mezi 15. a 17. rokem.


"I když byl rok 2020 pro Linku bezpečí z důvodu pandemie covidu-19 a následných opatření náročný, podařilo se nám udržet nonstop provoz a být tak dětem k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Z důvodu rostoucího zájmu o online komunikaci jsme rozšířili provozní dobu chatu z devíti na dvanáct hodin a otevřeli jsme další chatovací místnosti. Vytíženost jsme zaznamenali i v online poradenství. Rodičovská linka také prodloužila svou provozní dobu a jako další formu pomoci jsme spustili vlastní podcast s názvem Na tenké Lince," uvedla Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.


Linka bezpečí je neziskovou organizací a z hlediska financování by její provoz bez dotací MPSV a MVČR a podpory široké škály dárců a generálních partnerů, nebyl možný. V posledních letech Linku bezpečí významně podporují města, obce a městysy. Vážíme si nárůstu individuálních dárců a jejich zájmu pomáhat dětem. "Potěšila nás běžecká výzva, kterou připravila iniciativa Rozběháme Česko společně s panem generálem Pavlem. Zapojilo se do ní přes tři tisíce běžců a podařilo se vybrat neuvěřitelných 155 740 Kč. Celý výtěžek byl panem generálem Pavlem předán Lince bezpečí, za což jsme velmi vděční," dodala Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.


"V roce 2021 bychom se chtěli zaměřit na nábory a navýšení kapacit konzultantů, kteří s dětmi komunikují. Připravujeme modernizaci stávajících technických systémů a platforem na pracovišti. Chtěli bychom spustit nový web Linky bezpečí, který by umožnil propojení dalších komunikačních kanálů pro naše klienty. Naší prioritou je udržet stávající nastavení péče o zaměstnance a vytváření příjemného prostředí pro jejich psychicky náročnou práci," dodala Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.


Kontakt:

Mgr. Regina Jandová, r.jandova@linkabezpeci.cz

Klíčová slova ČR-rodina-koronavirus-zdraví-děti-Linka bezpečí

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.