Společnost BorsodChem přichází se zeleným přístupem - podpoří udržitelnost v plastikářském a chemickém průmyslu za pomoci ekologického datového centra

Společnost BorsodChem, jeden z předních evropských výrobců plastových surovin a anorganických chemikálií, dodává řadu vysoce kvalitních produktů pro navazující průmyslová odvětví, zejména pro stavebnictví, automobilový průmysl, nábytek a oděvy. Cílem společnosti je stát se lídrem na trhu s polyvinylchloridem (PVC) ve střední a východní Evropě (CEE) a rozvíjet nové a ziskové tržní příležitosti v celém regionu. Navíc, vzhledem k tomu, že se BorsodChem bude snažit rozšířit svou výrobní kapacitu a investovat do rozvoje nových továren, zvýšit efektivitu a zároveň řešit problémy životního prostředí, budou v nadcházejících letech technologický rozvoj a inovace rozhodujícími faktory určující úspěch společnosti.

Prioritizace strategie zeleného datového centra pro úspěch a udržitelnost podnikání

V průběhu let pomohly produkty a řešení z dílny společnosti BorsodChem zlepšit životy tisíců lidí. Její výrobky jsou využívány pro výrobu každodenních předmětů, jako třeba sportovního vybavení, bot, kabelek, zavazadel a čalounění. Stejně jako se rostoucím tempem společnost, technologie a požadavky zákazníků neustále vyvíjejí, i konečné produkty chemického průmyslu se stávají stále rozmanitějšími.

Právě proto se společnost snaží neustále hledat lepší procesy, produkty a partnerství, což je také klíčovou součástí jejího poslání minimalizovat dopad na životní prostředí. Lidé v BorsodChem věří, že inteligentní využití technologie v každém procesu je jediným způsobem, jak zlepšit provozní účinnost a snížit spotřebu energie. Je tedy samozřejmé, že společnost zabudovala udržitelnost do své infrastruktury informačních a komunikačních technologií (IKT) a zejména do svého datového centra.

Celosvětově se odhaduje, že datová centra spotřebovávají přibližně 3 % celosvětové dodávky elektřiny a přispívají přibližně 0,3% podílem k celkovým emisím uhlíku. Důležité je rovněž zmínit, že IKT přispívají k více než 2 % celosvětových emisí, ovšem jsou výkonnou podporující technologií, která může jiným energetickým sektorům pomoci dosáhnout vyšší energetické účinnosti.

Snižování energie a emisí je samozřejmě obrovskou výzvou napříč všemi průmyslovými odvětvími. Společnost BorsodChem se nedávno rozhodla příkladně investovat do výstavby jednoho z energeticky nejúčinnějších a nejšetrnějších datových center na světě. Společnost zkonstruovala ultra-zelené datové centrum, aby řídila svou obchodní expanzi a rychlý růst dat. Prioritizováno bylo zabezpečení, efektivní chlazení a ultra spolehlivý přenos. Společnost chtěla dosáhnout maximální efektivity využití energie a současně snížit provozní výdaje přijetím efektivních systémů napájení a chlazení.

Pokročilé technologie datových center a osvědčené postupy při navrhování samozřejmě také pomáhají zvyšovat produktivitu prostřednictvím automatizace. Umožňují také užší kontrolu nad dodavatelským řetězcem a podporují lepší využití dat a analytiky k užší správě výrobních procesů. Moderní datové centrum také poskytuje téměř neomezené možnosti automatizace rutinních výrobních funkcí a analýzy dat, zlepšení provozu a podpůrných služeb.

Zelená novinka: Přesun na ekologický režim zeleným datovým centrem

Jako průmyslový propagátor a odborník na úsporné technologie má Huawei dlouholeté zkušenosti s výstavbou zelených datových center a rychle zavádí nejlepší řešení ve své třídě. Má také největší podíl na globálním trhu modulárních datových center, takže se stal přirozenou volbou společnosti BorsodChem.

S novým řešením plánovala společnost BorsodChem zlepšit provozní spolehlivost a nákladovou efektivitu a zajistit stabilní růst po celou dobu životnosti datového centra. Potřebovala datové centrum, aby mohla podporovat rychlé a jednoduché nasazení a byla flexibilní, co se expanze na vyžádání, snižování spotřeby energie a nižších celkových nákladů na vlastnictví týče. Společně se svým partnerem, Intelligent Power Solutions ltd., dodala společnost Huawei řešení inteligentního datového centra FusionModule2000, které využívá modulární design snadno rozšiřovatelný podle budoucích potřeb. Podporuje také udržitelný rozvoj s možnostmi flexibilního rozšíření kapacity pro řadu subsystémů, od napájecích zdrojů po chladicí skříně a skříně informačních technologií (IT).

„Od samého začátku jsme byli nadšeni z našeho prvního nasazení modulárního datového centra Huawei," prohlásil Peter Perjesi, generální ředitel maďarského partnera Intelligent Power Solutions ltd. „Huawei FusionModule2000 je nová generace inteligentního modulárního datového centra, které integruje systémy napájení, chlazení, rozvaděče, kabeláže a správy. Během instalace jsme byli ohromeni nejnovějšími řešeními Huawei a špičkovými technologiemi, jako jsou systémy Huawei iPower, iCooling, a iManager. Nikdy jsme neviděli tak vysoce kvalitní design pro řešení typu ‚vše v jednom'. Od samého začátku až do konce projektu nás společnost Huawei nadmíru podporovala."

Modulární design a standardní architektura se rovnají rychlé instalaci a nasazení na vyžádání. Prostřednictvím partnera společnosti Huawei museli místní inženýři provést pouze jednoduchou instalaci na místě, protože řešení bylo prefabrikováno v továrně, na místě tedy bylo rychle připojeno k internetu a ihned připraveno k použití.

„Pro vybudování evropského datového centra pro globální strategii skupiny a podporu jejího rostoucího podnikání začala společnost BorsodChem budovat nové datové centrum. Společnost Huawei nám společně se společností Intelligent Power Solutions ltd. poskytla nejmodernější špičkové datové centrum, které je nejen inteligentní a modulární, ale i ekologické. Doba jeho výstavby byla podstatně zkrácena, díky čemuž nemusela být pozastavována výroba v našich závodech. Zjednodušením provozu datového centra také v budoucnu snížíme provozní náklady. Huawei FusionModule2000 předčil naše očekávání a těšíme se na pokračování úzké spolupráce se společností Huawei i v budoucnu," prohlásil Pintér Ernő, zástupce ředitele IT ve společnosti BorsodChem.

Společnost Huawei navíc dodala pokročilé energeticky účinné subsystémy, včetně modulárního napájecího zdroje (UPS) 5000 a FusionCol5000-A, které zajišťují stabilní provoz. Díky hibernační technologii modulu odpovídá UPS5000 lépe skutečným scénářům služeb datového centra, což pomáhá ušetřit na poplatcích za elektřinu a zvyšuje účinnost napájení datového centra o více než 2 % ve srovnání s tradičními řešeními. Mezitím FusionCol5000-A nabízí přesnou a efektivní správu energie dosaženou pomocí jedinečného algoritmu a inteligentní provoz a údržbu zajišťující efektivitu a spolehlivost datového centra a zjednodušující jeho provoz. Klimatizační řadové jednotky kombinují místní chlazení a uzavření uličky, čímž zlepšují energetickou efektivitu o více než 0,4.

Více než ekologická zodpovědnost: Nadace pro růst podnikání

Energetická účinnost a snížený dopad na životní prostředí zůstávají primárním zaměřením každého nového zeleného datového centra. Řešení společnosti Huawei je šetrné k životnímu prostředí a jako takové pomáhá společnosti BorsodChem dosáhnout co nejmenší uhlíkové stopy. Je to oboustranně výhodné řešení pro životní prostředí jako takové i pro podnik, optimalizuje totiž stávající infrastrukturu a současně pomáhá chránit planetu. Díky novému datovému centru byla snížena celková spotřeba elektřiny společností BorsodChem, protože zařízení jednoduše spotřebovává méně energie. To zase znamená nižší režijní náklady a větší úspory, což v zásadě zvyšuje konkurenceschopnost podniku.

Kromě toho je oddanost ekologickým zásadám jedním z nejdůležitějších faktorů, které dnes ovlivňují loajalitu vůči značce. Přijetí nových strategií, které podporují cíle udržitelnosti, pomáhá plnit stále vyšší očekávání zúčastněných stran a staví společnost BorsodChem do silné pozice, ze které je připravena čelit obrovským výzvám zpřísňujících se regulačních požadavků a většího zaměření na udržitelnost.

I když se zelený přístup stal obchodní nezbytností, je to také strategie, která s sebou přináší spoustu výhod. Díky svému novému datovému centru orientovanému na budoucnost upevní BorsodChem svou pozici předního evropského výrobce plastových surovin a chemikálií. Nyní má lepší pozici než kdykoli předtím, ze které může rychle uskutečňovat chytřejší investice, zlepšovat kvalitu svých produktů a technologií a pružně reagovat na potřeby zákazníků.

Pro více informací prosím navštivte https://e.huawei.com/en/case-studies/data-center/2020/borsodchem-goes-green

KONTAKT: Čchi-wej Li (Qiwei Li), liqiwei2@huawei.com

Klíčová slova Čína-chemie-ekologie-počítače-BorsodChem-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.