Přeměna jídelny v místnost s vybavením

Huawei pomáhá společnosti INVITE Systems SRL vystavět kolokační datové centrum


INVITE Systems SRL


Rumunská společnost INVITE Systems SRL, která byla založena v roce 2000, se od roku 2005 rychle rozrostla. Dnes je jedním z nejdůležitějších poskytovatelů síťových služeb v zemi v oblasti virtuální privátní sítě (VPN). Navíc, jako jeden z prvních poskytovatelů síťových služeb, kteří zavedli služby digitálního hostingu, společnost INVITE SYSTEMS trendy udává, nikoli je následuje.


Žádný prostor není příliš malý


V Rumunsku pandemie COVID-19 způsobila náhlý nárůst poptávky po online službách, od her a videí po přímé přenosy. Platformě INVITE Systems tak hrozilo přetížení a společnost potřebovala rychle nasadit nové datové centrum, aby uspokojila požadavky podnikových zákazníků specializujících se na hry a videa.


Míra, do jaké byly nakonec služby rozšířeny, předčila očekávání. V minulosti se proces plánování a schvalování nového datového centra ukázal jako extrémně časově náročný, protože pracuje s více dodavateli, kteří navrhují a koordinují práci každého subsytému zvlášť, čímž se zvyšuje časová náročnost a složitost celého projektu. Tentokrát však bylo vysoce spolehlivé datové centrum, které podpoří kýžené online služby, nasazeno během pouhých několika málo měsíců.


Jediným prostorem, který společnost INVITE Systems měla k dispozici, byla však jídelna. I když samotná konstrukce byla dostatečně pevná, prostor byl omezený a nenacházely se v něm žádné zvýšené podlahy a společnost sem potřebovala vměstnat co nejvíce zařízení informačních technologií (IT). Vzhledem k tomu, že nasazení tradičních datových center podporují pouze hustotu energetického toku 3-5 kW na skříň a sestava pro distribuci energie obvykle zabere polovinu místnosti s vybavením, bylo jasné, že bude třeba nasadit datové centrum s vysokou hustotou energetického toku.


Je zřejmé, že společnost INVITE Systems potřebovala velmi schopného partnera - projektanta, který pomůže přeměnit prostor jídelny na moderní a vysoce spolehlivé datové centrum. K dokončení projektu byla vybrána společnost Huawei, která staré jídelně vdechla nový život a zadala novou misi.


Snadné umístění a rychlé zprovoznění


Inteligentní, plně modulární a integrované řešení FusionModule2000 od společnosti Huawei umožňuje rychlé nasazení. Zařízení nevyžaduje instalaci na vyvýšené podlaží, což obecně zjednodušuje výběr místa a v tomto konkrétním případě překonává fyzická omezení jídelny.


„Díky Huawei FusionModule2000 byla doba zavádění našeho nového datového centra, tedy od přípravy po instalaci a celkové uvedení do provozu, zkrácena o více než dva měsíce. K mému překvapení bylo nasazení dokončeno za pouhý měsíc, což předčilo všechna naše očekávání."

-- Alex, vedoucí oddělení IT v INVITE Systems SRL


Konstrukce FusionModule2000 s funkcí umožňující uzavření studené a horké uličky, řadovým inteligentním chlazením a lokálním chlazení, splňuje s výrazně zlepšenou účinností chlazení a sníženou celkovou spotřebou energie požadavky na nasazení s vysokou hustotou.


K předpovědi poruch na všech napájecích a chladících linkách se používají metody inteligentní správy, které dále zajišťují spolehlivost datového centra a snižují požadavky na dovednosti pracovníků provozu a údržby. Jednotné propojení místní inteligentní velké obrazovky a platformy pro vzdálenou správu mezitím zvyšuje účinnost provozu a údržby datového centra až o 35 %.


Úspora místa: SmartLi UPS


V kuchyňské části jídelny o rozloze 20 m2 bylo společností Huawei nainstalováno špičkové řešení využívající inteligentní lithiové baterie - napájecí zdroj Huawei SmartLi Uninterruptible Power Supply (UPS). Hustota energetického toku každého z modulů napájecího zdroje je 50kVA/3U, přičemž zdroj zabírá plochu pouze 0,51 m2. Využitím lithiových baterií k zálohování energie tak bylo dosaženo dramatické úspory místa, a to o 70 % ve srovnání s tradičními kyselino-olověnými alternativami. Menší velikost umožnila umístění celého systému pro distribuci energii nového datového centra do kuchyně, zatímco hlavní prostor jídelny byl proměněn v místnost s modulárním vybavením, čímž byl zároveň zajištěn dostatečný prostor pro budoucí rozšíření.


Napájecí zdroj SmartLi navíc poskytuje desetiletý bezúdržbový životní cyklus a podporuje smíšené používání starých a nových baterií, čímž zvyšuje hodnotu za peníze a snižuje celkové náklady na vlastnictví.


„Díky spolupráci se společností Huawei jsme v INVITE Systems SRL i přes výzvy pandemie dokázali udržet rychlou expanzi našeho podnikání. To poskytlo pozitivní podporu ziskovosti společnosti a dalo nám plnou důvěru v budoucnost naší společnosti."

-- Alex


Pro více informací prosím navštivte https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/smartli-ups-invite-systems-srl


KONTAKT: Qiwei Li, liqiwei2@huawei.com

Klíčová slova Čína-Rumunsko-počítače-komunikace-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.