Zpráva společnosti PORR za 3. čtvrtletí 2020

Hospodářský výsledek společnosti PORR negativně ovlivnil covid-19

- Upravené zakázkové krytí vzrostlo na 6,8 mld. eur

- Objem výroby dosáhl 3,8 mld. eur

- Záporný hospodářský výsledek (EBT) za 3. čtvrtletí -62,4 mil. eur

- Pozitivní prognóza na rok 2021


Druhý největší stavební koncern v Rakousku, společnost PORR s téměř 20 000 zaměstnanci působící v 9 zemích, letos dosáhne objemu výroby překračujícího 3,8 mld. eur. Pandemie viru covid-19 má zásadní vliv na podnikatelskou činnost koncernu PORR a v důsledku přehodnocení projektů dosáhl hospodářský výsledek před zdaněním za prvních devět měsíců záporné hodnoty 62,4 mil. eur. Upravené zakázkové krytí se i nadále udrželo na velmi vysoké úrovni. Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2020 očekáváme v rozmezí od -45 až -55 mil. eur.

Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR: „K propadu objemu naší výroby došlo v přímé i nepřímé souvislosti s virem covid-19, např. v důsledku narušování a přerušení výroby, omezení možnosti cestovat, lokálních lockdownů, výpadků subdodávek, vícenákladů, které nelze přeúčtovat, zvýšených nákladů na hygienická a bezpečnostní opatření a časového posunu projektů, které na jedné straně způsobily značný pokles plánovaného hospodářského výsledku za tento rok. Na druhé straně jsme provedli komplexní přehodnocení všech projektů a požadavků. Úpravy proběhly především v oblasti inženýrských staveb v Německu, ve výstavbě tunelů a v jednotlivých projektech ve většině zemí.“


Hospodářský výsledek a zakázkové krytí

Za prvních devět měsíců roku 2020 dosáhla společnost PORR objemu výroby ve výši 3,8 mld. eur, což znamená pokles o 7,4 %. Rakousko a Německo zůstávají i nadále nejdůležitějšími domácími trhy společnosti PORR se 70 % podílem na celkovém objemu produkce. Výnosy z obratu zaznamenaly v důsledku nepřiměřeného poklesu výkonnosti produkce ve sdruženích a projektech, které nejsou zahrnuty do obratu, realizovaných společnostmi se zahraniční účastí, menší pokles o 4,4 % na 3,4 mld. eur. Výsledek před zdaněním se pohyboval ve výši -62,4 mil. eur a kromě důsledků souvisejících s covid-19 se v něm odráží i přehodnocení projektů.

Upravené zakázkové krytí(1) k září 2020 dosáhlo částky 6,8 mld. eur, i nadále je na velmi vysoké úrovni a udržuje si svoji hodnotu. Souhrn přijatých objednávek činí 4,0 mld. euro a snížil se o 6,9 %. Největší zakázku za vykazované období získal PORR v Německu. V Erlangenu vznikne vysoce moderní výrobní hala pro společnost Siemens Healthineers na výrobu zdravotnických komponentů. Kromě toho budou projekty na výstavbu tunelů Stuttgart 21 a tunelu Koralmtunnel vybaveny patentovaným systémem společnosti PORR s názvem PORR-Slab-Track-System.


1) Zakázkové krytí, jak je vykazuje zpráva za 3. čtvrtletí se pohybuje ve výši 7 .324 mil. eur. Upravené zakázkové krytí dosáhlo ke dni 30.09.2020 výše 6 815 mil. eur. (30.9.2019: 6 640 mil. eur), do této částky nebyla zahrnuta hodnota těchto zakázek: projekt tunelu H51 Pfons-Brenner a projekt most přes Rýn na dálnici A1 v Leverkusennu (A1 Rheinbrücke Leverkusen).


Zlepšení kapitálové struktury v roce 2020 oproti roku 2019

K rozhodnému dni 30. září 2020 činil bilanční úhrn společnosti PORR 3,7 mld. eur a ve srovnání s koncem roku 2019 se zvýšil o 1,5 %. Hodnota vlastního kapitálu vzrostla na 650 mil. eur, čímž došlo k navýšení podílu vlastního kapitálu na 17,5 % (k 31. prosinci 2019: 16,4 %).

V průběhu letošního roku se podařilo značně snížit hodnotu čistého dluhu, která dosáhla 434 mil. eur. Likvidní prostředky dosahovaly v rozhodný den 30. září 2020 částky 417 mil. eur a pohybovaly se podstatně nad úrovní loňského roku (30. září 2019: 187 mil. eur).


Pozitivní prognóza na rok 2021

Představenstvo počítá v roce 2020 s objemem výroby 5 mld. eur a záporným hospodářským výsledkem v rozsahu -45 až -55 mil. eur. Ve srovnání s loňským rokem dojde k poslednímu dni v roce 2020 k dalšímu zlepšení čistého dluhu. Podíl vlastního kapitálu ke konci roku 2020 zůstane zachován na úrovni pololetí 2020 a dosáhne podstatně vyšších hodnot, než v roce 2019. Solidní úroveň hotovosti poskytuje společnosti PORR stabilní základnu. Díky svým silným regionálním kořenům má koncern PORR, jako průkopník v oblasti technologií a jako generální dodavatel na svých trzích velice dobrou pozici.

V roce 2021 představenstvo předpokládá, že objem výroby dosáhne 5,3 - 5,5 mld. eur a bude dosaženo kladného hospodářského výsledku s marží EBT ve výši +1,3 - +1,5 %. Tato prognóza vychází z předpokladu, že budou překonány negativní vlivy pandemie. Cíle, které si koncern PORR stanovil letos na jaře pro rok 2020 tak budou dosaženy o rok později.


Program transformace PORR 2025

"Program PORR 2025 je největším programem transformace v celé historii PORRu," sdělil Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR.

Program transformace PORRu do roku 2025 zvyšuje koncentraci na silné stránky koncernu PORR, na růst efektivity a optimalizaci organizační struktury. Struktura řízení bude zeštíhlena, obchodní model intenzifikován, a kromě toho proběhne selektivní úprava portfolia. Očekává se, že reorganizace správních úseků přinese od roku 2022 trvalou úsporu nákladů ve výši 40 - 50 mil. eur.


Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. eur)1-9/2020% ?1-9/2019
Objem výroby(1)3.778-7,4 %4.080
Zakázkové krytí(2)7.324-0,5 %7.358
Přijaté zakázky4.037-6,9 %4.338
Obrat3.365,9-4,4 %3.519,8
EBITDA74,3-49,1 %146,0
EBT-62,4<-100,0 %14,4
Hospodářský výsledek za období-46,8<-100,0 %9,8
Průměrný počet zaměstnanců20.0682,2 %19.644
Bilance a finanční ukazatele (v mil. eur)30.9.2020% ?31.12.2019
Bilanční úhrn3.7211,5 %3.665
Vlastní kapitál6508,5 %599
Podíl vlastního kapitálu17,5 %1,1 PP16,4 %
Dluh netto43425,6 %346


1) Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

2)Zakázkové krytí je upraveno o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem H51 Pfons - Brenner a A1 Most přes Rýn v Leverkusenu, hodnota zakázkového krytí tedy činí ke dni 30.09.2020 částku 6 815 mil. eur (30.9.2019: 6 640 mil. eur).

Klíčové údaje byly zaokrouhleny, aby byla zachována celková hodnota. Relativní změny (v procentech) byly vypočteny z přesných hodnot.


Zpráva o hospodaření k je k dispozici ke stažení na PORR Newsroom. Zprávu o hospodaření ve 3. čtvrtletí 2020 si můžete stáhnout zde.


S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

comms@porr-group.com

Andreas Sauer

CFO

PORR AG

comms@porr-group.com

Milena Ioveva

Koncernová mluvčí

Vedoucí oddělení podnikové komunikace, vztahů s investory a trvale udržitelného rozvoje

PORR AG

ir@porr-group.com

Klíčová slova Rakousko-stavby-trh-koronavirus-firmy-PORR-čtvrtletí-TABULKA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Stavebnictví, bydlení a reality
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.