Federal-Mogul oznamuje 660 miliónů USD přírůstku tržeb

Společnost Federal-Mogul Corporation (NYSE: FMO) dnes oznámila čistý přírůstek tržeb ve výši 660 miliónů USD v období od roku 1999 do roku 2003 za oblast originálního vybavení a trh s náhradními díly. Na roční bázi se čistý přírůstek tržeb rovná 150 miliónům USD v roce 1999, 160 miliónům v roce 2000, 150 miliónům v roce 2001, 110 miliónům v roce 2002 a 90 miliónům v roce 2003.

"Hodnota, kterou poskytujeme našimi systémy a moduly, a rozšířené celosvětové působení vyústily v růst, který dnes oznamujeme," uvedl Dick Snell, předseda představenstva a generální ředitel (CEO).

Hodnota čistého přírůstku prodeje ve výši 660 miliónů USD u provozních divizí společnosti Federal-Mogul zahrnuje 290 miliónů u divize Powertrain Systems (Hnací systémy), 230 miliónů USD u General Products (Všeobecné výrobky) a 140 miliónů v divizi Sealing Systems (Těsnicí systémy). Následující tabulka uvádí rozdělení čistého přírůstku tržeb podle provozních segmentů v miliónech USD:

Powertrain General Sealing

Systems Products Systems Celkem 1999 72 55 23 150 2000 60 73 27 160 2001 69 57 24 150 2002 63 36 11 110 2003 26 9 55 90 Celkem 290 230 140 660

Čistý přírůstek tržeb (net new business)představuje přírůstek tržeb společnosti vyplývající ze zákaznických programů a přírůstku nebo úbytku odbytu. Zahrnuje: přírůstky z nových platforem, získání výrobků a významná zvýšení odbytových objemů, a ztráty z ukončených programů, významná snížení odbytu a ztrátu zakázek. Předpoklady tržních podmínek, pozitivní i negativní, odhady cenových změn nebo jiných externích položek jako změn devizových kursů, nejsou zahrnuty. Federal-Mogul používá pro své údaje o čistém přírůstku tržeb prognózy plánované produkce automobilových výrobců a bude čtvrtletně provádět úpravy, pokud se tyto prognózy změní.

Federal-Mogul se sídlem v Southfieldu ve státě Michigan je výrobce automobilových dílů, který dodává inovativní řešení a systémy globálním zákazníkům v automobilovém průmyslu, výrobě lehkých a těžkých nákladních vozidel, železničních, zemědělských a průmyslových vozidel. Společnost byla založena v roce 1899. Navštivte webovou stránku společnosti na adrese http://www.federal-mogul.com, kde získáte více informací. Sdělení pro tisk společnosti Federal- Mogul je možno získat faxem prostřednictvím služby Company News On-Call na telefonu (USA) 800-758-5804, linka 306225.

Informace v tomto sdělení pro tisk obsahují výhledová tvrzení podle ustanovení Zákona o reformě obchodování s cennými papíry (Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Skutečné výsledky, události a výkony se mohou významně lišit od těch, které jsou obsaženy ve výhledových tvrzeních, jako například doba kdy dojde k přírůstku tržeb, podmínky v průmyslu autodílů a další faktory, které jsou popsány ve výroční zprávě společnosti za rok 1998 na formuláři 10-K a dalších zprávách, zasílaných americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC).

ots Original Text Service: Federal-Mogul Corporation Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Kimberly A. Welch, Federal-Mogul, (USA) 248-354-1916

Služba Company News On Call:

http://www.prnewswire.com/comp/306225.html nebo fax (USA) 800-758- 5804, linka 306225

Webová stránka: http://www.federal-mogul.com

Klíčová slova Federal-Mogul

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.