CGTN: Čína posiluje domácí trh a současně aktivně vyhledává příležitosti pro zahraniční spolupráci

V době, kdy celý svět zužuje pandemie COVID-19 a dochází k eskalaci napjatých vztahů se Spojenými státy americkými, se Čína dobře připravila a představila nový ekonomický model s názvem „dvojitý oběh", podle kterého se hospodářství země bude v následujících pěti letech řídit.

Nový ekonomický model založený na „dvojitém oběhu", rovněž známý jako „model dvojitého dynamického rozvoje ekonomiky", je založen na dvou hlavních ekonomických směrech, a to na podpoře domácího obchodu a ekonomiky a současně na podpoře zahraničního obchodu, přičemž aktuálně je větší důraz kladen na domácí trh. Tento ekonomický model vyvolává vzrušené diskuze po celém světě a řada lidí Číně podsouvá, že se snaží „uzavřít do sebe" a „zavírá dveře" před okolním světem.

Celý článek v původním znění si můžete přečíst zde.

Nicméně pro Peking je otevírání se světu dlouhodobým plánem, ze kterého nehodláme ustoupit. V úterý, čínský prezident Si Ťin-pching na 12. summitu BRICS řekl, že Čína se „aktivně hodlá zapojovat do globálních trhů." Namísto zavírání dveří, tak Čína otevírá světu svou náruč, řekl prezident Si Ťin-pching.

BRICS je zkratka pro skupinu rozvíjejících se trhů, jejíž součástí jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. Úterní setkání zástupců této skupiny uspořádalo Rusko, které v letošním roce organizaci BRICS předsedá.

Čína zdvojnásobí své úsilí v oblasti rozvoje domácího trhu, hodlá prohloubit reformy ve všech směrech a podporovat inovaci na poli vědy a technologií, což pomůže posílit ekonomický růst, dodal prezident Si Ťin-pching.

„Posílení vnitřního domácího obchodu není v rozporu s čínskou politikou otevírání se světu," uvedl profesor Gao Liankui z vysoké školy EU Business School ve svém stanovisku pro deník Global Times. „Nová strategie rozvoje ekonomiky ... byla vytvořena na základě růstu čínské ekonomiky, kde aktuálně probíhá průmyslová revoluce a expanze."

„Spolu s technologickým rozvojem je nutné provést určité změny v ekonomice a do jisté míry nahradit dovoz domácím zbožím. Nicméně podobnou cestou nejde jen Čína," napsal profesor Gao ve svém článku.

Na setkání zástupců skupiny BRICS prezident Si Ťin-pching rovněž zdůraznil potřebu mezinárodní solidarity v boji proti koronaviru. „Musíme překonat rozdílné názory a předsudky a racionálně spojit své síly v boji proti viru," řekl.

Čínský závazek týkající se uhlíkové neutrality

Na setkání zástupců BRICS prezident Si Ťin-pching znovu vyzval k maximálnímu úsilí při plnění závazku Číny dosáhnout uhlíkové neutrality (tedy nulových čistých emisí uhlíku) před rokem 2060. Podle expertů bude pro splnění tohoto cíle nutné, aby Peking dosáhl prakticky nulových emisí uhlíku již do roku 2050.

Čína přehodnotí pokrok v rámci celého státu a bude usilovat o to, aby emise uhlíku dosáhly maxima do roku 2030, slíbil prezident Si Ťin-pching a dodal, že „na slib Číny se můžeme spolehnout".

„Abychom do roku 2060 dosáhly uhlíkové neutrality, musíme zásadním způsobem změnit všechny aspekty našeho sociálního, hospodářského, energetického i technologického systému," řekl Che Ťien-kchun, místopředseda Národního výboru odborníků na změny klimatu (National Committee of Experts on Climate Change) státní zpravodajské agentuře Sin-chua a dodal, že Čína hodlá i nadále posilovat roli nových a obnovitelných zdrojů energie.

Oficiální data naznačují, že čínské emise oxidu uhličitého byly v roce 2018 o 45,8 % nižší než v roce 2005, což znamená, že Čína splnila svůj cíl v oblasti snižování uhlíkatých emisí o dva roky dříve.

Navíc čínská vláda přijala další opatření na podporu „zeleného rozvoje". Čína podporuje obchodování s emisními povolenkami v sedmi svých provinciích a městech, včetně Pekingu a Šanghaje, a to již od roku 2011, v rámci opatření na snižování emisí skleníkových plynů.

Čína je připravena plnit své mezinárodní úkoly při zachování dalšího rozvoje své ekonomiky, řekl prezident Si Ťin-pching na úterním setkání.

Partnerství v rámci skupiny BRICS při další průmyslové revoluci

Prezident Si Ťin-pching na setkání skupiny BRICS dále uvedl, že Čína chce i nadále spolupracovat s ostatními členy tohoto uskupení a pomoci tak urychlit novou průmyslovou revoluci.

Prezident Si Ťin-pching na setkání rovněž oznámil, že pro účely partnerské spolupráce v rámci BRICS hodlá Čína zřídit inovační centrum ve městě Sia-men, v jihovýchodní čínské provincii Fu-ťien. Toto inovační centrum usnadní partnerskou spolupráci v oblasti koordinaci právního a politického rámce, školení osob a realizace projektů, řekl prezident Si Ťin-pching.

Skupina BRICS vznikla v roce 2009 v rámci demokratického a rovného uspořádání světa s cílem pomoci při utváření stabilního, předvídatelného a diverzifikovanějšího mezinárodního měnového systému.

„BRICS je jakýmsi protipólem organizace G7 a dalších institucí, kde mají rozhodující slovo Spojené státy americké," řekl londýnský politický komentátor Freddie Reidy. „Založení této organizace bylo vyvoláno potřebou nové globální rezervní měny a skutečnost, že po založení této skupiny došlo k okamžitému poklesu hodnoty dolaru, dokazuje, že tato skupina má slušný vliv."

Prezident Si Ťin-pching také vyzval členské státy skupiny BRICS aby i nadále pokračovaly ve vzájemné spolupráci v duchu plurality, tak jak předepisuje Charta OSN a mezinárodní zákony.

Vždy bychom měli myslet na blaho lidí, řekl prezident Si Ťin-pching ve svém projevu a vyzval skupinu BRICS k tomu, aby i nadále naplňovala své poslání v oblasti trvale udržitelné budoucnosti lidského pokolení.

V současné době čelí celý svět nejhorší pandemii za poslední století a dochází ke změnám, které svět za posledních sto let nezažil, řekl prezident Si Ťin-pching s odkazem na pandemii COVID-19, která uvrhla svět do nejhorší ekonomické recese od Velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století.

„Navzdory všem problémům jsme i nadále přesvědčeni, že hlavní hesla naší doby - mír a rozvoj - se nemění a že trend ekonomické globalizace a multipolarity nelze zvrátit," řekl prezident Si Ťin-pching.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=7TrCaS4AHBw

KONTAKT: Jiang Simin, +86-188-2655-3286, jiang.simin@cgtn.com

Klíčová slova Čína-hospodářství-média-CGTN

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.