V důsledku působení viru covid-19 počítá společnost PORR v roce 2020 se záporným hospodářským výsledkem

Předpokládaný objem výroby druhého největšího stavebního koncernu v Rakousku, společnosti PORR, s téměř 20 000 zaměstnanci, působícího v 9 zemích letos dosáhne více než 5 mld. eur. Pandemie viru covid-19 má zásadní vliv na podnikatelskou činnost koncernu PORR a v důsledku přehodnocení projektů dosáhne odhadovaný hospodářský výsledek před zdaněním minusových hodnot v rozmezí od 45 - 55 mil. eur.


Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR: "K propadu objemu naší výroby došlo v přímé i nepřímé souvislosti s virem covid-19, např. v důsledku narušování a přerušení výroby, omezení možnosti cestovat, lokálních lockdownů, výpadků subdodávek, vícenákladů, které nelze přeúčtovat, zvýšených nákladů na hygienická a bezpečnostní opatření a časového posunu projektů, které na jedné straně způsobily značný pokles plánovaného hospodářského výsledku za tento rok. Na druhé straně jsme provedli komplexní přehodnocení všech projektů a požadavků. Úpravy proběhly především v oblasti inženýrských staveb v Německu, ve výstavbě tunelů a v jednotlivých projektech ve většině zemí."


Pozitivní prognóza na rok 2021

Zakázkové krytí k září 2020 dosáhlo výše 6,8 mld. eur, a i nadále je na velmi vysoké úrovni a má vysokou hodnotu. Ve srovnání s loňským rokem dojde k dalšímu zlepšení hodnoty zadluženosti netto k poslednímu dni v roce 2020. Podíl vlastního kapitálu ke konci roku 2020 zůstane zachován na úrovni pololetí a dosáhne podstatně vyšších hodnot, než v roce 2019. Solidní úroveň hotovosti poskytuje společnosti PORR stabilní základnu. Díky svým silným regionálním kořenům má koncern PORR, jako průkopník v oblasti technologií a jako generální dodavatel na svých trzích velice dobrou pozici.

Představenstvo předpokládá, že v roce 2021 dosáhne objem výroby 5,3 - 5,5 mld. eur a plusový hospodářský výsledek s marží EBT ve výši +1,3 - +1,5 %. Tato prognóza vychází z předpokladu, že budou překonány negativní vlivy pandemie. Koncern PORR tak dosáhne cílů, které si stanovil letos na jaře pro rok 2020, o rok později.


Program transformace PORR 2025

Program transformace PORRu do roku 2025 zvyšuje koncentraci na silné stránky koncernu PORR, na růst efektivity a optimalizaci organizační struktury. Struktura řízení bude zeštíhlena, obchodní model intenzifikován, a kromě toho proběhne selektivní úprava portfolia. Očekává se, že reorganizace správních úseků přinese od roku 2022 trvalou úsporu nákladů ve výši 40 - 50 mil. eur.

"Program PORR 2025 je největším programem transformace v celé historii PORRu," sdělil Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR.

Zpráva o hospodaření k 3. čtvrtletí 2020 bude zveřejněna 26.11.2020, jak bylo plánováno.


Předběžné orientační hodnoty ze zprávy o hospodaření k 3. čtvrtletí 2020:

uvedené částky jsou v mil. eur.

v mil. eurQ1-3/2020změnaQ1-3/2019
Objem výroby3.778-7,4 %4.080
Zakázkové krytí6.8152,6 %6.640
Přijaté zakázky4.037-6,9 %4.338
EBT-62,4<-100,0 %14,4
30.09.2020změna30.09.2019
Dluh nettp434-44,7 %785
Hotovost (likvidita)417>100,0 %187


1) Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

2)Zakázkové krytí pro příslušné roky je upraveno o hodnoty zakázek, souvisejících s projektem H51 Pfons - Brenner a A1 Most přes Rým v Leverkusenu.

Klíčové údaje byly zaokrouhleny, aby byla zachována celková hodnota. Relativní změny (v procentech) byly vypočteny z přesných hodnot.

Tisková informace je k dispozici ke stažení na PORR Newsroom.


S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

comms@porr-group.com

Andreas Sauer

CFO

PORR AG

comms@porr-group.com

Milena Ioveva

Koncernová mluvčí

Vedoucí oddělení podnikové komunikace, vztahů s investory a trvale udržitelného rozvoje

PORR AG

ir@porr-group.com

Klíčová slova Rakousko-stavby-trh-koronavirus-2019-PORR-TABULKA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Stavebnictví, bydlení a reality
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.