Alpharma oznamuje výsledky za 1.čtvrtletí

Společnost Alpharma Inc. (NYSE: ALO) dnes oznámila své výsledky za první čtvrtletí do 31.března 1999.

Tržby za první čtvrtletí roku 1999 stouply o 24 procent na 156,759.000 USD z loňských 126,562.000 USD, což bylo hlavně ovlivněno silným růstem prodeje v oblasti humánních farmaceutik a akvizicí společnosti Cox Pharmaceuticals v roce 1998. Hrubé ziskové marže se zvýšily na 43,6 procenta ze 42,2 procenta v prvním čtvrtletí 1998, což odráželo zlepšenou efektivitu výroby a pokračující programy snižování nákladů. Provozní marže se také zlepšily, a to na 11,7 procenta z 10,6 procenta před rokem, když provozní zisk stouplo 37 procent na 18,321.000 USD z 13,410.000 USD v roce 1998. Čistý zisk se zvýšil o 38 procent na 7,436.000 USD z 5,402.000 USD, zisk na akcii stoupl na 0,27 USD z 0,21 USD v prvním čtvrtletí roku 1998, což bylo odrazem vyššího počtu nesplacených akcií za první čtvrtletí 1999.

"Jsme velmi potěšeni našimi výsledky za první čtvrtletí, protože odrážejí naše pokračující úsilí zlepšovat strukturu našich nákladů umocňováním našich silných stránek v oblasti technologie a výroby. Pokud využijeme našeho vůdčího postavení na trhu, tržby by měly nadále růst dvouciferným tempem po celý rok 1999 díky schválení nových produktů, geografické expanzi a novým marketingovým iniciativám. Na základě těchto pozitivních výsledků prvního čtvrtletí a pokračující úspěšné realizace našich strategických podnikatelských záměrů jsme přesvědčeni, že Alpharma má dobrou pozici k tomu, aby dosáhla našich ambiciózních cílů růstu," uvedl Gert W. Munthe, prezident a výkonný provozní ředitel (COO).

Rostoucí počet schválených nových výrobků

V prvním čtvrtletí roku 1999 získala na celém světě 24 nových povolení týkající se výrobků, trhů a výroby. V oblasti humánní farmaceutiky získala divize International Pharmaceuticals (IPD) společnosti 11 povolení ve čtyřech zemích. během dubna obdržela divize U.S. Pharmaceuticals Division (USPD) dvě důležitá nová povolení, a to na kombinované balení M-Zole 3 pro trh péče o zdraví žen a na inhalační přípravek ipratropium bromid ve výrobkové řadě respiratorních přípravků. V oblasti veterinárních přípravků (Animal Health) bylo získáno 11 povolení na výrobky týkající se přísad do krmiva a od úřadu FDA byla získána dvě povolení na nové závody.

Strategické akvizice a aliance podporují celosvětovou expanzi

Alpharma od ledna oznámila několik nových strategických akvizic a aliancí v celosvětovém měřítku. V oblasti humánní farmacie divize Fine Chemicals koupila SKW Biotech, závod na hromadnou výrobu antibiotik v Budapešti. IPD pronikla na rychle rostoucí trh generických léků ve francii akvizicí společnosti Jumer Laboratoires, a USPD uzavřela strategickou alianci se společností Ascent Pediatrics a rozšířila tak své zaměření na pediatrický trh. Divize veterinárních přípravků také oznámila nové partnerství u svého distribučního podniku Wade Jones.

"Nadále se zaměřujeme na zlepšování výnosů akcionářů prostřednictvím vnitřního růstu a strategickými akvizicemi produktů respektive společností v obou našich činnostech, farmaceutice a veterinárních přípravcích, které urychlí náš růst a zlepší naši konkurenční pozici. S vynikajícím managementem a zaměstnanci je Alpharma připravena dosahovat vyšší úrovně provozu a finančních výsledků. Na základě současných podmínek a příležitostí růstu na trzích, na které dodáváme mám důvěru v naše předpovědi na rok 1999," uvedl Einar W. Sissener, předseda představenstva a generální ředitel (CEO).

Společnost Alpharma Inc. (NYSE: ALO) je nadnárodní farmaceutická společnost, která vyvíjí, vyrábí a prodává speciální produkty humánní farmacie a produkty pro zdraví zvířat.

Alpharma je největším výrobcem generických tekutých a topických farmaceutik v USA, jedním z největších výrobců generických léků ve Spojeném královbství, a vytvořil si pozici na rostoucím trhu mezinárodních hotových léků. Alpharma je jedním z největších světových výrobců důležitých speciálních antibiotik a je mezinárodně uznáván jako přední dodavatel přísad do krmiva pro drůbež a dobytek a vakcín pro uměle chované ryby.

Poznámka: Prohlášení v tomto sdělení pro tisk obsahují výhledová tvrzení, která jsou činěna podle ustanovení o "bezpečném přístavu" zákona o reformě obchodování s cennými papíry (Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Taková tvrzení zahrnují určitá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit od údajů ve výhledových tvrzeních. Informace o dalších významných potenciálních rizikách a nejistotách zde neuvedených je možné najít ve zprávách společnosti, zasílaných americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC) včetně formuláře 10-K za rok do 31.prosince 1998.

ALPHARMA INC.

KONSOLIDOVANÁ VÝSLEDOVKA (Neauditováno)

(V tis.USD, vyjma údajů na akcii)

Za tři měsíce do 31.března

1999 1998 Celkové tržby 156.759 126.562 Náklady na prodej zboží 88.367 73.145 Hrubý zisk 68.392 53.417 Výdaje na prodej, všeobecná a správní režie

50.071 40.007 Provozní zisk 18.321 13.410 Úroky - výdaje (7.466) (4.490) Ostatní příjmy (výdaje) netto 943 (201) Zisk před zdaněním 11.798 8.719 Rezerva na daně ze zisku 4.362 3.317 Čistý zisk 7.436 5.402 Průměrný počet nesplacených kmenových akcií: Základní 27.255 25.350 Hypotetický 27.685 25.713 Zisk na kmenovou akcii: Základní 0,27 0,21 Hypotetický 0,27 0,21

KONSOLIDOVANÁ ZKRÁCENÁ ROZVAHA (v tis. USD)

31.3.1999 31.12.1998

(neauditováno) (neauditováno) Běžná aktiva 309.828 335.484 Ostatní aktiva 565.523 573.452 Aktiva celkem 875.351 908.936 Běžné účty pasivní 135.482 170.437 Dlouhodobý dluh: Nadřízený dluh 236.184 236.484 Převoditelné podřízené dluhopisy 192.850 192.850 Časové rozlišení daní a ostatních závazků 40.358 42.186 Vlastní jmění 270.177 267.279 Pasiva a vlastní jmění 875.351 908.936

ots Original Text Service: Alpharma Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Diane M. Cady, Vice President, Investor Relations, Alpharma Inc., (USA) 201-228-5085, nebo U.S. - 800-200-9159

Webová stránka: http://www.alpharma.com

Klíčová slova Alpharma

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.