CzechInvest: Úspěch v cizině začíná prací s firmami doma

Generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl. CzechInvest pomáhá firmám poradenstvím, Mezinárodní strojírenský veletrh 2019.

Nadále podporujeme investice do české ekonomiky ze zahraničí, ale čím dál více také domácí investice od kapitálově silných a progresivních společností. Investuje se do startupových projektů, do moderní infrastruktury, která utváří sofistikované podnikatelské prostředí. Soustředíme se na podporu podnikavosti a rozvoje potenciálu českých malých a středních firem a jejich úspěšné působení za hranicemi, popisuje posun důrazu v činnosti agentury CzechInvest její generální ředitel Patrik Reichl.

CzechInvest vždy měl a má za úkol posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Jak vidíte tuto práci v současné "moderní" době, čili 28 let od založení agentury?

Jednoznačně v propojování jednotlivých hráčů, kteří utváří národní ekonomiku jako celistvý funkční systém. Myslím tím, že národní hospodářský ekosystém je složen z mnoha komponent - podniků, vzdělávacího systému, výzkumného a inovačního subekosystému a vnějších subjektů, jako jsou zahraniční investoři. Zapomínat nemůžeme ani na začínající a budoucí podnikatele. Ti všichni spolu koexistují, mají své potřeby a požadavky vůči veřejnému sektoru a místu, kde působí.

CzechInvest zapadá do tohoto soukolí tím, že poskytuje téměř všem těmto aktérům své služby. Vzájemně je propojujeme a ulehčujeme jim cestu ke spolupráci a prosperitě. Nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích.

Co pro to chcete a můžete udělat vy jako generální ředitel?

Obklopil jsem se inteligentními lidmi a dal jim příležitost modernizovat a zefektivnit činnosti v agentuře. Společně se jako tým intenzivně snažíme posouvat úsilí a směřování agentury, abychom maximálně přispěli ke zvyšování kvality života v Česku. Snažíme se agenturu otevřít novým myšlenkám, posunout naše služby více ke komplexnějšímu přístupu. Nepodporovat jen jednotlivosti, ale soustředit se koncepčněji na hospodářství ve všech jeho komponentách, to je od podpory lokálních ekonomik až po internacionalizaci. Postupně zavádíme inovační management, snažíme se agenturu digitalizovat a jít tak veřejné správě příkladem. Zefektivňujeme přístup klientů k našim službám.

Které obory považujete za klíčové pro další konkurenceschopnost české ekonomiky?

Jsou to oblasti specializace (tzv. domény), kterými se intenzivně v CzechInvestu zaobíráme a které primárně podporujeme, protože jsou perspektivní pro další ekonomický rozvoj České republiky. V souvislosti s pandemií koronaviru se hodně mluví o HealthTech, kam je možné zařadit například výrobu zdravotnických prostředků a jejich certifikaci, vývoj léčiv (Pharma) a přístrojovou techniku (MedTech). České firmy v této oblasti mají obrovský potenciál, který za posledních osm měsíců raketově vzrostl. Čím dál tím více diskutovaná je i oblast umělé inteligence a digitálních technologií, například vývoj softwaru a hardwaru, internetu věcí - IoT, nebo big data.

Přední české univerzity letos na jaře spustily projekt Evropského centra excelence v umělé inteligenci, což nepochybně nahrává i případné spolupráci s firmami. Neopomíjíme ani oblast pokročilých průmyslových technologií (například pokročilé strojírenství, nanotechnologie, robotika, 3D tisk), mobilitu (autonomní řízení, čistá mobilita, digitalizace), aerospace a defence (vývoj a výroba letadel, autonomních dronů, 5G sítě), space (družicová navigace a telekomunikace, kosmické technologie a materiály), kreativní průmysly (virtuální realita) a EcoTech (cirkulární ekonomika, ostrovní energetické systémy).

Co mají tyto technologie společné?

Všechny jsou horizontálně průřezové a pokud se bavíme o umělé inteligenci (AI), mluvíme současně o autonomním řízení. Bavíme-li se o zdravotnických prostředcích, mluvíme často současně o nanotechnologiích. Proto jsme také v letošním roce opustili tradiční dělení průmyslu, protože vysoká přidaná hodnota neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v jednotlivých klíčových technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími.

Abychom byli konkrétní, budoucnost vidíme třeba ve speciálních materiálech ve zdravotnictví, které si každá nemocnice bude moci na vlastní 3D tiskárně vytisknout na míru pro daného pacienta díky výpočtům sdílené AI. Důležité je říci, že se zdaleka nebavíme jen o podpoře investorů, ale také malých a středních podniků a startupů.

Nakolik je může podpořit právě CzechInvest?

V některých oblastech velmi výrazně. V oblasti ecotech, mobility, kosmického průmyslu a umělé inteligence jsme byli u zrodu subsystému a snažíme se být významným nositelem rozvoje. Propojujeme relevantní partnery, ukazujeme možnosti jejich spolupráce, která by akcelerovala rozvoj dané oblasti v České republice. V současné době chystáme velký projekt technologické inkubace, který se zaměří na podporu vzniku, rozvoj a spolupráci startupů a firem ve všech již dříve zmiňovaných strategických doménách. Tento projekt bude odrazovým můstkem k profilaci naší země nejen v rámci ekonomik EU, ale věříme, že i celosvětově.

Kam by měla agentura a její práce směřovat?

Přístup, služby, programy a aktivity CzechInvestu jsou nyní komplexnější. Na základě priorit se zaměřují na čtyři hlavní skupiny klientů - startupy, inovativní malé a střední podniky, investory s vyšší přidanou hodnotou a chytrý region (obce, regiony a jejich svazky). Nadále podporujeme investice do české ekonomiky ze zahraničí, ale čím dál více také investice tuzemské od kapitálově silných a progresivních společností. Investuje se do startupových projektů, do moderní infrastruktury, která utváří sofistikované podnikatelské prostředí.

Upustili jsme od administrace evropských fondů a soustředili se na podporu podnikavosti a rozvoje potenciálu českých malých a středních firem a jejich úspěšné působení za hranicemi. V posledních letech jsme se intenzivně vrátili k podpoře lokální ekonomiky. Nikoliv pouze podporou investic do budování základní podnikatelské infrastruktury typu průmyslových zón, ale také edukační činností a expertními konzultacemi představitelům municipální sféry.

Patrik Reichl

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Brno International Business School. V CzechInvestu působí od roku 2005. Nejprve jako ředitel její jihomoravské kanceláře, později jako ředitel Divize regionů a mezi lety 2010 a 2012 jako náměstek generálního ředitele pro podporu podnikatelského prostředí. V roce 2014 se vrátil k činnosti ředitele jihomoravské kanceláře. Od roku 2019 je generálním ředitelem celé agentury.

CzechInvest

Agentura naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Příběh agentury

1992 Založení agentury CzechInvest

1993 Agentura má na kontě první dojednané investice

2000 a 2001 CzechInvest získává od prestižní britské instituce Corporate Location ocenění Nejlepší investiční agentura v Evropě

2003 Aktivity CzechInvestu se rozšiřují o podporu malého a středního podnikání ze strukturálních fondů EU

2004 Vzniká síť třinácti regionální kanceláří

2011 CzechInvest začíná pomáhat startupům a vytváří pro ně první programy

2016 V Praze vzniká kosmický inkubátor ESA BIC, který pod záštitou CzechInvestu pomáhá startupům s rozjezdem podnikání CzechInvest přestává poskytovat dotace ze strukturálních fondů EU Na regionálních kancelářích začíná One Stop Shop podpora klientům, tj. komplexní poradenství k dotačním zdrojům a službám národních institucí na jednom místě

2017 CzechInvest slaví 25 let a objem dojednaných investic se blíží jednomu bilionu

2019 Agentura mění strategii, začíná více podporovat chytře umístěné investice a ty s vysokou přidanou hodnotou. Vysílá v průměru pět startupů měsíčně do zahraničí, v regionech pomáhá malým a středním firmám kontakty a poradenstvím a podporuje jejich digitalizaci. Komunikuje se starosty a snaží se více podpořit regionální rozvoj

2020 CzechInvest pomáhá podnikatelům a firmám překonat pandemii koronaviru

Kontakt

www.czechinvest.org

Klíčová slova ČR-hospodářství-průmysl-služby-speciál-CzechInvest-firmy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.