CGTN: šanghajská městská část Pchu-tung bude průkopníkem v nové fázi čínského reformního úsilí

Po 30 letech rozvoje a otevírání se okolnímu světu byly šanghajské městské části Pchu-tung ve východní Číně svěřeny další dvě nové role v rozvoji celé země pro následující tři desetiletí.


Tato městská část by se měla stát průkopníkem v dalším otevírání se světu, zvyšování životní úrovně a budování moderního socialistického státu, řekl čínský prezident Si Ťin-pching na setkání v Šanghaji, u příležitosti 30. výročí zahájení projektu rozvoje a otevírání se městské části Pchu-tung.

Prezident Si Ťin-pching, který je rovněž generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny, řekl, že Čína se vydává na novou cestu, jejímž cílem je vybudovat moderní socialistickou společnost do poloviny tohoto století a že městská část Pchu-tung bude plnit důležité úkoly, které tento proces usnadní.


Originál článku si můžete přečíst zde.


Prezident dále řekl, že v rámci čínských reforem a modernizace tato městská část "ponese největší zátěž" a bude se muset "vypořádat s těmi nejtěžšími úkoly."


Přečtěte si více:

Jak prezident Si Ťin-pching hodnotí rozvoj a otevřenost městské části Pchu-tung

Pchu-tung po 30. letech: ukázka čínské modernizace a otevírání se světu


Motor inovace

Čtvrteční setkání se uskutečnilo dva týdny po ukončení pátého plenárního zasedání 19. Ústředního výboru Komunistické strany Číny , na kterém vedoucí čínští představitelé nastínili další rozvojovou strategii země na následujících 15 let.

Podle návrhu vedoucích představitelů Strany, které byly zveřejněny ve 14. pětiletém plánu pro hospodářský a společenský rozvoj Číny v letech 2021 - 2025 a ve kterém byly rovněž stanoveny dlouhodobé cíle až do roku 2035, se Čína i nadále zaměří na inovace a soběstačnost ve vědě a technologiích, přičemž tyto oblasti se mají stát základem národního rozvoje a země se chce stát globálním lídrem na poli inovací.

V tomto kontextu vyzval prezident Si Ťin-pching k posílení role městské části Pchu-tung, který se má stát motorem inovace a pomáhat při vývoji průlomových a klíčových technologií. Tato městská část by se měla podílet na vývoji inovativních technologií v klíčových průmyslových oblastech a dodávat špičkové výrobky, služby a technologie v oblasti biomedicíny, umělé inteligence a integrovaných obvodů, řekl pan prezident.


Přečtěte si více:

Vedoucí představitelé Číny nastínili novou fázi rozvoje země

Čína představila plán, díky kterému se chce stát celosvětovou jedničkou v inovacích

Městská část Pchu-tung by měla posílit dominantní roli, kterou místní firmy hrají v technologické inovaci a těsněji spolupracovat s ostatními významnými hráči v regionu, který tvoří delta řeky Jang-c'-ťiang, řekl prezident a vyzval k představení dalších špičkových výrobků a k dalšímu průlomovému rozvoji klíčových komponent.

Pan prezident také vyzval městskou část Pchu-tung k tomu, aby zahájila reformy klíčových oblastí a vytvořila tržně zaměřené internacionalizované podnikatelské prostředí.

Celá tato oblast by se měla stále více otevírat světu a změnit své předpisy, pravidla a normy s cílem posílit svou konkurenceschopnost a mezinárodní spolupráci, řekl pan prezident.

Nový pilotní projekt zóny volného obchodu v oblasti v čínské Šanghaji, kde vzniká nové město Lingang, který byl zahájen v loňském roce, by měl vyvinout více úsilí k tomu, aby se podařilo dosáhnout průlomových inovací a zvýšila se odolnost vůči ekonomiky vůči otřesům, řekl prezident Si Ťin-pching.


Nezastupitelná role v alokaci zdrojů

Tento projev prezidenta Si Ťin-pchinga byl již druhým projevem za poslední měsíc, který se týkal hlavních mezníků, kterých Čína dosáhla na poli reforem a dalšího otevírání se světu. V polovině října prezident Si Ťin-pching navštívil město Šen-čen, v jihočínské provincii Kuang-tung, aby se zúčastnil akce u příležitosti oslav 40. výročí vzniku zvláštní hospodářské oblasti kolem města Šen-čen a vyzval zástupce města k prohloubení reforem a urychlení dalšího otevírání se světu na všech frontách.

Města Šen-čen a Šanghaj v posledních desetiletích představují vzorové ukázky čínských reforem. V obou městech se nachází jediné dva burzovní trhy na území pevninské Číny, a hrají tak zásadní a nezastupitelnou roli v alokaci zdrojů pro celou čínskou ekonomiku, která je druhá největší na světě.

Spolu s tím jak se Čína snaží podporovat další rozvoj domácí ekonomiky a usiluje o vzájemnou spolupráci se zahraničními trhy, budou města Šen-čen a Šanghaj hrát do budoucna ještě důležitější roli.

Prezident Si Ťin-pching vyzval k dalšímu rozvoji městské části Pchu-tung a k posílení její role při globální alokaci zdrojů tak, aby tato oblast napomáhala i dalšímu rozvoji v okolí. Oblast Pchu-tung by měla i nadále posilovat spolupráci mezi domácím a zahraničním trhem a posílit svůj vliv ve všech směrech, včetně financování, informačních technologií, vyhledávání talentů a podpory vývoje a výroby nových produktů, řekl pan prezident.

Oblast Pchu-tung by se měla stát strategickým místem, kde se budou spojovat domácí a zahraniční trhy, řekl pan prezident. Tato oblast by také měla hrát zásadní roli v dalším rozvoji regionu, který tvoří delta řeky Jang-c'-ťiang, dodal prezident Si Ťin-pching.

Prezident také vyzval vedoucí představitele oblasti Pchu-tung k založení mezinárodní platformy pro finanční obchodování a k tomu, aby se z této oblasti stal důležitý globální uzel pro rozvoj průmyslu a ekonomiky.

Kromě toho vyzval prezident Si Ťin-pching také k modernizaci celé této oblasti a k vybudování krásných bytových projektů, kde lidé a příroda budou moci společně fungovat ve vzájemné harmonii.


18. dubna 1990 Čína oznámila rozvojové plány v oblasti Pchu-tung, která patřila mezi méně vyspělé městské části Šanghaje, východně od řeky Chuang-pchu-ťiang.


Za posledních 30 let vzrostl hrubý domácí produkt oblasti Pchu-tung více než 210 krát. Dnes se tato městská část podílí téměř jednou třetinou na hrubém domácím produktu celého města Šanghaje. Sídlí zde více než 1000 finančních institucí, více než 300 regionálních centrál nadnárodních společností a více než 240 center výzkumu a vývoje, která jsou financována ze zahraničních investic.


Video - https://www.youtube.com/watch?v=dmE9AKcjnQc


KONTAKT: Simin Jiang, jiang.simin@cgtn.com, +86-18826553286

Klíčová slova Čína-správa-CGTN

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.