Společnost Arria NLG představila novou technologii pro „chytré generování vysvětlujícího textu", která je již nyní dostupná v obchodě Microsoft AppSource, jako součást aplikace Microsoft Power BI

Nato špičková technologie umožní okamžité a automatické generování (bez nutnosti kódování) vysvětlujících v textů pro lepší pochopení a sdílení informací z datových analýz, reportů a dalších typů dokumentů.

Společnost Arria NLG představila novou verzi své technologie Arria for Power BI, která uživatelům aplikace Microsoft Power BI umožňuje rychle vytvářet vysvětlující a doplňující texty pro grafy, reporty, datové analýzy a další dokumenty. Technologie s přiléhavým názvem generování textů v přirozeně znějícím jazyce (NLG - Natural Language Generation) je již nyní k dispozici každému uživateli aplikace Microsoft Power BI.

Až dosud museli uživatelé aplikace Power BI řešit jeden velmi obtěžující problém: zatímco na jedné straně jim tato aplikace umožňovala vytvářet vizuálně úchvatné prezentace a grafy z pořízených dat, často v nich chyběly podstatné a důležité informace, které šlo získat jen na základě bedlivého zkoumání a studia. To vedlo k tomu, že lidé se často podívali jen na grafy či obrázky a rozhodovali se podle nich, bez toho aniž by znali všechna fakta. Navíc ve firmách nemají všichni stejné schopnosti chápat a správně interpretovat graficky prezentované informace, což může být poněkud riskantní.

Podle Gartner institutu „udělaly platformy BI výrazný pokrok ve vizualizaci dat prostřednictvím interaktivních nástěnek ..., ale často zakrývají nebo nedostatečně prezentují důležité a podstatné údaje a řada uživatelů nemá potřebnou schopnost statisticky správně interpretovat takto vizuálně prezentované údaje. Díky technologii NLG tak tyto analytické platformy nyní dokážou vytvářet písemné či ústní reporty a lépe tak jednotlivá data či grafy vysvětlit. Kromě vizualizace tak uživatel získává informaci o nejdůležitějších závěrech a faktech, což mu umožní rozhodovat se rychleji a lépe."

Zlepšení rozhodování a srozumitelnější interpretace dat

Doplněk firmy Arria pro aplikaci Power BI nabízí uživatelům to nejlepší z obou světů - skvělé vizuální zobrazení dat a vysvětlení závěrů srozumitelným, přirozeným jazykem. Firma Arria nabízí automatické generování doplňujících, vysvětlujících a shrnujících informací z pořízených dat a zobrazuje je uživatelům v celé organizaci na příslušné nástěnce v softwarové aplikaci. Díky tomu tak mají všichni uživatelé okamžitý přístup k těm nejdůležitějším analytickým údajům, což umožňuje rychlejší přijímání kvalifikovaných rozhodnutí. Uživatelé tak již nemusí přemýšlet o tom, co vlastně z jednotlivých grafů, tabulek a dalších obrazových materiálů vyplývá, ale tyto informace jsou jim předkládány v jednoduché a snadno srozumitelné formě.

Technologie NLG firmy Arria představuje jedinečné spojení pokročilé analytiky s moderními generátory vysvětlujících textů, které lze generovat bez nutnosti kódování či programování. Uživatelé si mohou vybrat délku příslušného textu, typ zobrazení a také prostřednictvím těchto textů získat informaci o tom „co se děje, proč se to děje a co je potřeba udělat dále."

Doplněk Arria pro Power BI si můžete zakoupit v obchodě Microsoft AppSource nebo přímo od společnosti Arria.

Sharon Daniels, generální ředitel firmy Arria NLG, popsal výhody tohoto doplňku pro uživatele těmito slovy: „Aplikace firmy Arria pomáhá organizacím snížit časové a finanční náklady spojené s prozkoumáváním a prohledáváním hromady dat a výběrem toho nejdůležitějšího. Naše aplikace prohledává data automaticky a vybírá z nich hlavní a nejpodstatnější informace, které uživatelům prezentuje srozumitelným způsobem, což přispívá ke zvýšení produktivity práce i ke snížení nákladů. A díky technologii umělé inteligence, kterou aplikace firmy Arria využívají, mají uživatelé možnost tyto důležité informace vidět prakticky v reálném čase."

Společnost Arria nabízí sadu interaktivních vzorových nástěnek pro aplikaci Power BI, které potenciálním zákazníkům ukazují přínos těchto textových shrnujících informací v každodenní praxi.

Pro získání dalších informací se podívejte na toto úvodní video nebo si stáhněte informační leták.

O společnosti Arria NLG

Arria je světová jednička v oblasti technologie pro generování textů v přirozeně znějícím jazyce (NLG - Natural Language Generation). Softwarová řešení firmy Arria umí pečlivě analyzovat a sdílet podstatné informace z analýzy dat a využívají k tomu podobné analytické nástroje, jaké využívají lidé. Řešení firmy Arria dokážou dynamicky zpracovávat obrovské množství dat, vytvářet z nich písemné nebo ústní záznamy v reálném čase a poskytovat tak důležité komentované informace. Firma Arria nabízí jednak standardní aplikace s NLG technologií a umí také připravit zákazníkům řešení přímo na míru. Firma Arria své produkty dodává do řady různých průmyslových oborů.

Kontakt pro média:

Lyndsee Manna

Lyndsee.manna@arria.com

Odkazy:

www.arria.com

https://www.arria.com/business-intelligence/

https://www.arria.com/pbi-gallery/

https://info.arria.com/arria-for-power-bi-introductory-video

https://share.hsforms.com/1_GSQJSgGRkiVOTtGQ_T0TA17w4e

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1332356/PBI_Laptop.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpg

Klíčová slova USA-počítače-Arria

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.