Bez svobody slova nebude. To je název vzdělávací kampaně Institutu H21

Organizace Institut H21 spouští kampaň Bez svobody slova nebude. Jejím cílem je upozornit na důležitost svobody slova ve společnosti a poukázat na rizika, která hrozí, pokud se dovolí její potlačování. Vzdělávací materiály svobodu slova vztahují především k tématům demokracie, tolerance a kritického myšlení.

Svoboda slova se stává tématem na mnoha frontách - boj s dezinformacemi, možná cenzura na sociálních sítích, kontroverzní karikatury, nenávistné projevy či fenomén tzv. kultury rušení (angl. cancel culture). V rámci řešení těchto problémů se často uvažuje o omezování svobody slova, ale zřídka se hovoří o její hodnotě a důležitosti. Vzdělávací kampaň Bez svobody slova nebude, kterou organizuje Institut H21, se snaží poukázat na hodnotu této základní svobody a upozornit na rizika, která hrozí, pokud se dovolí její omezování bez velkého rozmyslu. Vzdělávací materiály svobodu slova především vztahují k tématům demokracie, tolerance a kritického myšlení.

Kampaň Bez svobody slova nebude začíná symbolicky 9. listopadu k příležitosti 31. výročí pádu Berlínské zdi a je spuštěna pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Vzhledem k vládním opatřením bude probíhat především v on-line prostoru, a to na sociálních sítích a webové stránce www.bezsvobodyslova.cz.

Kampaň volně navazuje na nové vydání knihy O svobodě myšlení a slova od Johna Stuarta Milla. Knihu vydal Institut H21 letos v květnu s cílem předložit nadčasové myšlenky anglického filozofa v moderní češtině tak, aby byly přístupné současnému čtenáři, který se o téma zajímá. V rámci kampaně Institut H21 rozešle knihu 121 českým osobnostem z řad politiků, akademiků, novinářů a mediálně známých tváří a připojí otevřený dopis, jenž vybízí k zamyšlení nad hodnotou svobody slova a k její podpoře.

"Česká republika by se mohla stát příkladem pro ostatní země jako místo, kde svoboda myšlení a slova vzkvétá. Lidé v naší zemi mají pořád živé vzpomínky na komunistickou totalitu a naše kultura akcentuje humor a humanismus, jež se špatně snoubí s jakoukoli formou cenzury. Chtěli bychom spolu s Masarykem věřit, že jsme tělem i duší demokratický národ, a postavit se za ideál demokracie jako diskuse, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Doufáme, že i Vy toho budete součástí," píše se v dopise, který podepsal matematik a zakladatel Institutu H21 Karel Janeček a ředitel Adam Růžička.

Více se o kampani dozvíte na stránkách www.bezsvobodyslova.cz a sociálních sítích Institutu H21. Každý návštěvník webu může také libovolně doplnit poslední slovo ve větě Bez svobody slova nebude. Odpovědi Institut H21 zpracuje a promítne 17. listopadu na jednom z pražských symbolů svobody. O podrobnostech bude informovat na zmíněném odkaze a Facebooku.

Kontakt:

Mgr. Renata Klánová

Marketing & Communications Manager

e-mail: renata.klanova@ih21.org

Klíčová slova ČR-společnost-internet-Institut H21

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.