Další krok v digitalizaci energetiky: firma Huawei představila chytré datové centrum Smart Modular Data Center 5.0

Společnost Huawei představila na akci Digital Power Summit 2020 novou generaci svého chytrého datového centra Smart Modular Data Center 5.0.


Čen-fu Fej, prezident divize datových center firmy Huawei, řekl: "Rozvoj umělé inteligence (AI), velkých dat, cloudových technologií a internetu věcí (IoT) kladou stále vyšší nároky na datová centra, jejichž další rozvoj je navíc základním kamenem pro vybudování chytrého digitálního světa."

"Chytré datové centrum Smart Modular Data Center 5.0 firmy Huawei využívá umělou inteligenci pro instalaci nových služeb, založených na této technologii a díky našim novým chytrým lithiovým akumulátorům SmartLi, nabízí možnost plného zálohování dat."


O chytrém datovém centru Smart Modular Data Center 5.0 firmy Huawei

Toto řešení vychází z našeho chytrého datového centra, které je postavené na ekologicky šetrné technologii SmartLi, umožňuje zobrazení jednotlivých datových toků ve velkém formátu a při provozu a údržbě využívá robotickou technologii založenou na umělé inteligenci.

Díky technologii SmartLi se nyní datovým centrem může stát jakákoli místnost. Samozřejmostí jsou také podstatně nižší požadavky na světlou výšku místnosti, kde bude tato technologie instalována, protože chytré datové centrum Smart Modular Data Center 5.0 firmy Huawei nepotřebuje standardní prostory se zvýšenou světlou výškou pro instalaci rozvodů. Slaboproudé rozvody a potrubí pro klimatizaci jsou vedeny shora, takže toto datové centrum lze instalovat již v místnostech s minimální výškou stropu 2,6 m, což je podstatně méně, než u ostatních datových center, která vyžadují minimální světlou výšku místnosti 3 m.


Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS - Uninterruptible Power Supply) SmartLi navíc vyniká extrémně nízkými nároky na únosnost stavebních konstrukcí, a to pod 1000 kg/m2 pro datová centra úrovní Tier III a Tier IV (podle normy TIA-942). To znamená, že napájecí systém i vlastní informační technologie (IT) potřebné k provozu datového centra, mohou být nainstalovány ve stejné místnosti.

Díky tomu, že pro instalaci tohoto datového centra není potřeba samostatná místnost pro napájecí technologie, dochází ke snížení prostorových nároků při použití lithiových baterií o 75 %, ve srovnání s alternativní technologií olověných akumulátorů plněných kyselinou. Díky tomu je možné nainstalovat v dostupných prostorech více informačních technologií (IT) a získat tak další příležitost k navýšení tržeb.

A konečně díky modulární konstrukci chytrého datového centra Huawei Smart Modular Data Center 5.0 s lithiovými akumulátory SmartLi, umožňuje toto řešení snadnou rozšiřitelnost s možností přidávání dalších bateriových modulů podle konkrétních potřeb. To znamená, že firmy zaplatí jen za to, co aktuálně potřebují a případně svou instalaci mohou rozšířit, což významně snižuje investiční náklady (CAPEX).

Toto řešení se tak hodí pro všechny organizace s různě velkými finančními rozpočty, protože výrazně snižuje finanční náročnost počáteční investice.


Vizualizace chytrých dat pomáhá zjednodušit a zhospodárnit provoz i údržbu celého systému

Chytré datové centrum Smart Modular Data Center 5.0 firmy Huawei využívá dotykovou obrazovku o velikosti 43 palců pro integraci informační a komunikační technologie (ICT), algoritmů umělé inteligence (AI), chytré komunikace a celé infrastruktury. Na této dotykové obrazovce se přímo v datovém centru zobrazují nejen nejdůležitější informace o provozu samotného datového centra, ale také následující informace z chytrých funkcí i3, jako jsou iPower (chytré napájení), iCooling (chytré chlazení) a iManager (chytrá správa):


● iPower: na obrazovce se zobrazují údaje o aktuálním rozložení napájení mezi jednotlivými hlavními linkami, informace o aktuální energetické náročnosti provozu jednotlivých modulů a systémů a informace o prediktivní údržbě.


● iCooling: na obrazovce se zobrazují údaje o aktuálním provozním stavu jednotlivých chladících okruhů, včetně účinnosti chlazení a také informace ze systému umělé inteligence (AI), který umožňuje optimalizovat chladící výkon a zvýšit tak energetickou účinnost až o 8 %, na celkovou hodnotu 15 %


● iManager: na obrazovce se zobrazují údaje z datového centra, včetně diagnostických informací a návrhu optimalizací, které dokáží snížit celkové náklady na údržbu a provoz až o 35 %.

Mezi další funkce patří rozpoznávání obličeje při kontrole přístupu k aplikacím a přihlašování se do správcovského systému, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Naším cílem je využívat chytrá, jasná a intuitivní řešení, která pomáhají zrychlit a zkvalitnit provoz a údržbu celého systému a snížit celkové náklady.


Chytré datové centrum Smart Modular Data Center 5.0 firmy Huawei představuje další významný krok vpřed, v naplňování naší strategie podpory digitalizace energetiky a budování chytřejších a zelenějšího světa. Divize digitálních technologií firmy Huawei bude i nadále pokračovat ve vývoji integrovaných informačních technologií, algoritmů umělé inteligence, chytrých komunikačních technologií a infrastruktury s cílem umožnit automatizovaný provoz datových center tak, aby přinášela zákazníkům z celého světa ty nejvyšší hodnoty.


O společnosti Huawei

Společnost Huawei je předním globálním poskytovatelem infrastruktury pro informační a komunikační technologie (ICT) a chytrých zařízení. Chceme digitální technologie zpřístupnit všem lidem, domácnostem a organizacím a podílet se na vybudování plně propojeného chytrého světa. Proto nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, jako jsou telekomunikační sítě, informační technologie (IT), chytrá zařízení a cloudové služby.

Firma Huawei nabízí kompletní portfolio bezpečných a konkurenceschopných produktů, řešení a služeb. V rámci otevřené spolupráce s našimi partnery, vytváříme pro naše zákazníky dlouhodobé hodnoty, pomáháme lidem obohatit jejich domácí i pracovní život a podporujeme inovace v organizacích všech typů a velikostí.


Ve společnosti Huawei se inovace zaměřují na uspokojování potřeb našich zákazníků. Hodně investujeme do základního výzkumu a zaměřujeme se na průlomová technologická řešení, která posouvají náš svět kupředu. Máme více než 194 000 zaměstnanců a podnikáme ve více než 170 zemích a regionech světa. Firma Huawei vznikla v roce 1987 a je soukromou společností vlastněnou svými zaměstnanci.


Další informace najdete na webových stránkách firmy Huawei: www.huawei.com.


Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328428/Huawei_Launches_Smart_Modular_Data_Center_5_0.jpg


KONTAKT: Helen Zhang, helen.zhangshuo@huawei.com

Klíčová slova Čína-energie-komunikace-počítače-firmy-Huawei

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.