Accenture otevírá dva nové zahraniční vývojové podniky Nová centra v Indii a České republice rozšíří nabídku společnosti v oblastech outsourcingu, vývoje softwa

Accenture (NYSE: ACN) dnes oznámila otevření nových technologicko-vývojových podniků v České republice a Indii, které umožní společnosti rozšířit svoji nabídku v oblastech outsourcingu, vývoje software a služeb hostingu.

Nové podniky se nachází v Bombaji a v Praze, čímž doplňují již existující zahraniční zdroje společnosti Accenture v zahraničí - na Filipínách a ve Španělsku - a jsou součástí celosvětové sítě více než 20 dodavatelských center společnosti Accenture. Tato centra umožňují společnosti, aby poskytovala plnou škálu technologických služeb, včetně outsourcingu obchodních postupů, vývoje aplikací, řízení a hostingu; dále vývoje technologické infrastruktury a outsourcingu.

Kombinace vysoce kvalitních služeb s nízkými náklady na jejich dodání.

Vznik nových dodavatelských center pomůže společnosti zejména směle rozšířit své stěžejní nabídky v oblasti outsourcingu transformace podniků - restrukturalizace a outsourcing kompletních obchodních postupů za účelem zvýšení obchodního výkonu, řízení nákladů a růstu.

"Nové podniky v České republice a Indii nám umožní zkombinovat široký rozsah technologických prostředků s nižšími náklady na dodání služeb. To je pro nás významný ukazatel," řekl James Hall, partner pověřený řízením oddělení technologických obchodních řešení společnosti Accenture. "Naši zákazníci budou moci využít celé řady nových vývojových možností, většího množství odborných zdrojů a větší pružnosti nákladů."

Základna indického centra je tvořena vysoce kvalitními a talentovanými zaměstnanci.

Personál dodavatelského centra v Bombaji, prvního vývojového místa společnosti Accenture v Indii, je v současnosti tvořen softwarovými inženýry se zkušenostmi s UNIXEM, Microsoftem a systémem SAP. Centrum se zaměřuje především na vývoj podnikových aplikací.

"Naše dodavatelské centrum v Bombaji nabízí firmě Accenture pružnost v nabídce hodnoty za nových cenových podmínek," říká Sid Khanna, partner společnosti Accenture, který dohlíží na vývoj obchodu v centru v Bombaji. "Kvalita a počet místních talentovaných pracovníků nám umožní nabídnout našim klientům širší rozsah zahraničních služeb při zachování jednotné orientace na dodávky obchodní hodnoty a to nejen u software a technologie."

Pražské centrum je připraveno poskytovat outsourcing obchodních postupů

Nové evropské dodavatelské centrum společnosti Accenture v Praze bude poskytovat možnosti outsourcingu obchodních postupů pro účely financí a účetnictví, řízení vztahů se zákazníky a logistiku pro zákazníky ve výrobních a chemických odvětvích.

"Pražské centrum je nejnovějším krokem ve strategii společnosti Accenture směřující k vytvoření celosvětové sítě specializovaných center se sdílenými službami určenými mnoha klientům bez ohledu na geografii," říká Martin I. Cole, vedoucí partner společnosti Accenture pro outsourcing. "Zatímco se budeme z počátku soustřeďovat na obsluhu zákazníků z Evropy, budeme současně rozšiřovat potenciál tohoto místa a nabízet široké spektrum kritických obchodních procesů na bázi outsourcingu velkým mezinárodním společnostem.

O firmě Accenture

Accenture je přední světová konzultační firma v oblasti řízení a výrobních postupů. Prostřednictvím sítě svých podniků, ve kterých společnost rozšiřuje své zkušenosti s konzultacemi a outsourcingem pomocí spojenectví, společných podniků a dalších možností, poskytuje Accenture inovace, které pomáhají zákazníkům ze všech oblastí rychle realizovat své vize. S více než 75.000 zaměstnanci ve 46 zemích vytvořila společnost ve fiskálním roce, který skončil 31. srpna 2001, čistý příjem 11,44 miliard dolarů. Domovská stránka je http://www.accenture.com. Kontakt: Accenture Media Relations Michael Corrado, 917/452-8956 michael.corrado@accenture.com

Klíčová slova PROTEXT-Accenture-software-poradenství

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.