JBA, spol. s r.o. mění své jméno

JBA, spol. s r. o., člen Geac Enterprise Solutions, oznamuje, že 24. října 2001 byla změněna obchodní firma společnosti z původní firmy JBA, spol. s r.o. na: Geac Enterprise Solutions, s.r.o.

Geac Enterprise Solutions s r.o. úspěšně působí na českém a slovenském trhu informačních technologií od roku 1992. Původně jako dceřiná společnost britské JBA, která zaujala jedno z předních míst mezi dodavateli podnikových integrovaných informačních systémů a získala významné zákazníky v řadě průmyslových odvětví zvláště v oblasti nápojářského průmyslu.

V roce 1999 přešla JBA celosvětově do vlastnictví kanadské firmy Geac Computer Corporation Ltd. a pokračovala v dosažení vytýčených cílů. Společnost rozšířila své pole působnosti systémového integrátora a je velice aktivní v oblasti CRM, Business Intelligence, Supply Chain Management, Optimalizace procesů a dalších.

Změna jména na Geac Enterprise Solutions, s.r.o. je dalším milníkem v existenci firmy, která ji zavazuje k pokračování úspěšné spolupráce se zákazníky a partnery lokálně i globálně. Kontakt:

Marketingové oddělení Geac Enterprise Solutions, s.r.o.

Bělehradská 54, 120 00 Praha 2

Tel.: 02-510 212 21, Fax: 02-510 211 03

mail@geac.cz, http://www.geac.cz

Klíčová slova PROTEXT-JBA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Potraviny, gastronomie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.