Společnost PepsiAmericas dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2001 nárůstu zisku na akcii o 11 procent

Firma PepsiAmericas, Inc. (index NYSE: PAS) zveřejnila své výsledky za 3. čtvrtletí roku 2001. Zisk na akcii (EPS) vzrostl v tomto období o 21 centů. Tato hodnota představuje nárůst o 10,5 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy nárůst činil pouze 19 centů. Ve třetím čtvrtletí roku 2001 pak čistý zisk činil 32,7 miliónu amerických dolarů, což představuje nárůst o 8,3 procenta oproti stejnému období loňského roku (30,2 miliónu amerických dolarů). Nárůst zisku na akcii byl ve třetím čtvrtletí letošního roku nižší než společnost předpokládala. Dle předpokladů firmy měl činit 23 centů.

Firma PepsiAmericas, která byla dříve známá pod jménem Whitman Corporation, výrazně zvýšila svoji výrobu po fúzi s bývalou společností PepsiAmericas. Tato fúze se uskutečnila v listopadu 2000. Jako takové, předběžné výsledky za rok 2000 poskytují přesnější základ pro srovnání než výsledky zveřejněné. Předběžné výsledky předpokládají, že spojení mezi Whitman a bývalou PepsiAmericas proběhlo 1. ledna 2000. Na základě srovnatelných údajů vypadá hodnocení třetího čtvrtletí takto: - Tržby v celosvětovém měřítku vzrostly o 2,8 procenta na 847,1 miliónu amerických dolarů. Při odečtení tržeb 11,4 miliónu amerických dolarů za prodej piva z loňského roku, pak nárůst tržeb činí 4,3 procenta. Jak bylo oznámeno v březnu letošního roku, společnost prodala podíly v pivovarském průmyslu v prvním čtvrtletí letošního roku. - Po odečtení vlivu prodeje piva došlo k následujícím změnám v objemu výroby: -- Celkový objem výroby se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 4,2 procenta, především díky zahraničí (nárůst výroby o 15,4 procenta). V USA činil nárůst výroby v tomto čtvrtletí pouze 1,1 procenta. -- Průměrné prodejní ceny se v USA zvýšily o 2,5 procenta a v zahraničí dokonce o 2,8 procenta. - Zisk před zdaněním a odpisy se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 0,6 procenta na 135,6 miliónu amerických dolarů.

Generální ředitel společnosti PepsiAmericas, pan Robert C. Pohlad, k dosaženým výsledkům řekl: "Ve srovnání s předchozími čtvrtletími letošního roku a se třetím čtvrtletím roku loňského jsme nyní dosáhli v USA nárůstu výroby i cen. Nicméně nárůst výroby nebyl tak velký, jak jsme uvedli v našich předpokladech. Naše výsledky v USA byly také ovlivněny přechodem na nový způsob balení, což si vyžádalo dočasný nárůst nákladů. Výsledky ve střední Evropě byly velmi pozitivní. Dosáhli jsme zde oproti minulým rokům nárůstu objemu výroby a zlepšení ziskovosti o 5 miliónů amerických dolarů."

Ve srovnání s předběžnými výsledky za rok 2000 došlo ve třetím čtvrtletí k nárůstu tržeb v celosvětovém měřítku o 4,3 procenta. Tržby v USA vzrostly za uvedené období o tři procenta na 719,5 miliónu amerických dolarů a tržby v zahraničí dokonce o 12,5 procenta na 127,6 miliónu amerických dolarů. Provozní zisk v USA se ve srovnání s předběžnými výsledky za rok 2000 snížil o 8,7 procenta na 87,1 miliónu amerických dolarů a v zahraničí byla za uvedené období zaznamenána provozní ztráta tři milióny amerických dolarů, což představuje zlepšení o 4,9 miliónu amerických dolarů ve srovnání s loňským rokem. Celkem činil provozní zisk za třetí čtvrtletí 86,8 miliónu amerických dolarů, což představuje snížení o 3,9 procenta ve srovnání s předchozím čtvrtletím letošního roku. Toto snížení nastalo především v důsledku zvýšení odpisů o 3,3 miliónu amerických dolarů.

Za prvních devět měsíců roku 2001 dosáhl zisk na akcii růstu o 50 centů (bez zahrnutí poplatků), což představuje nárůst o 13,6 procenta (z 44 centů) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tržby v celosvětovém měřítku činily 2,4 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o 2 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Po odečtení tržeb za prodej piva z let 2000 a 2001 činí nárůst tržeb 3,1 procenta. Tržby v USA se za dané období zvýšily o 2,9 procenta na 2,06 miliardy amerických dolarů, zatímco tržby ze zahraničí se zvýšily o 4,2 procenta na 337,6 miliónu amerických dolarů. Průměrné prodejní ceny se v USA zvýšily o 2,9 procenta a v zahraničí o 2,6 procenta. Za prvních devět měsíců letošního roku došlo ke zvýšení objemu výroby o 1,8 procenta, přičemž v USA objem výroby vzrostl o 0,5 procenta a v zahraničí pak o 6,3 procenta. Provozní zisk v USA činil za uvedené období 237,1 miliónu amerických dolarů, což představuje snížení o 0,5 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Provozní ztráta v zahraničí byla 14,1 miliónu amerických dolarů, což představuje zlepšení oproti loňskému roku, kdy byla 18,2 miliónu amerických dolarů.

Pan Pohlad k tomu řekl: "I když zisky dosažené ve třetím čtvrtletí letošního roku nepřekonaly hranici, kterou jsme očekávali, ukazují některé důležité trendy. Nejdůležitějším trendem vyplývajícím z těchto výsledků je vytvoření rovnováhy mezi nárůstem objemu výroby a nárůstem cen, což je jedním z našich dlouhodobých cílů. Nyní jsme již téměř na konci prvního roku z našeho tříletého plánu restrukturalizace společnosti PepsiAmericas, jehož cílem je vytvořit silnou společnost, která bude trvale přinášet zisky svým akcionářům."

Generální ředitel společnosti pak dodal: "Na základě výsledků za 3. čtvrtletí letošního roku jsme museli upravit některé naše prognózy. Předpokládáme že i v posledním čtvrtletí letošního roku nadále poroste objem výroby. Náš cíl je dosáhnout celoročního nárůstu objemu o 0,5-1,0 procenta v USA a o 6-8 procent v zahraničí. Pokud jde o zisk na akcii, tak očekáváme za celý rok 2001 nárůst o 10-12 procent, respektive o 59-61 centů. Nárůst zisku před zdaněním a odpisy očekáváme za rok 2001 o 1-2 procenta."

Po opětovném zahájení nákupu akcií firmy, které nastalo 1. 8. 2001 se za třetí čtvrtletí nakoupilo 500 tisíc kmenových akcií firmy v ceně 6,6 miliónu amerických dolarů. Díky příznivým úrokům z půjček a z krátkodobých půjček došlo za třetí čtvrtletí 2001 k úspoře 5,1 miliónu amerických dolarů a za prvních devět měsíců roku 2001 tato úspora představovala dokonce 8,6 miliónu amerických dolarů. O společnosti PepsiAmericas

Firma PepsiAmericas je druhou největší plnírnou společnosti Pepsi. Firma má továrny v 17 zemích světa (včetně zemí jako: Porto Rico, Bahamy, Trinidad, Tobago, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko). Společnost zásobuje nápoji více než 117 miliónů lidí na celém světě. Firma vyrábí a prodává širokou paletu nápojů pod značkami Pepsi-Cola, Dr. Pepper a Seven-Up a celou řadu dalších značek nealkoholických nápojů. Společnost PepsiCo, Inc. vlastní 36,7 procenta firmy PepsiAmericas, Inc.

25. října v 9:00 středoamerického času pořádala PepsiAmericas konferenční hovor k výsledkům za třetí čtvrtletí 2001.

Záznam z konferenčního hovoru bude k dispozici až do 9.11.2001 na telefonních číslech: +1-888-203-1112 pro zájemce z USA +1-719-457-0820 pro zahraniční zájemce Přístupový kód pro záznam z konference je #668555. Konference byla také simultánně přenášena po Internetu na serveru www.pepsiamericas.com. Záznam z konference bude uveden v části serveru s názvem "Vztahy s investory." UPOZORNĚNÍ

Toto tiskové prohlášení obsahuje předpovědi, na které se vztahuje zákonná ochrana, která je uvedena v zákoně "O sporech v otázkách akcií a cenných papírů" z roku 1995. Tyto předpovědi se nemusí naplnit především v důsledku několika faktorů, které jsou uvedeny ve výročních zprávách společností Whitman Corporation a PepsiAmericas, Inc. (formulář 10K) za rok 2000. Tyto zprávy byly předány americkému Výboru pro akcie a cenné papíry. Konsolidované výsledky firmy PepsiAmericas, Inc. za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2001, ve srovnání se stejným obdobím roku 2000 (všechny hodnoty jsou v miliónech dolarů, jedná se o neauditované výsledky, které nezahrnují hodnoty zisku na akcii). Třetí čtvrtletí roku 2001 Zveřejněné výsledky Předběžné výsledky 2001 2000 2000 Tržby 847,1 655,2 823,7 Náklady na prodej zboží 507,6 386,2 495,4 Hrubý zisk 339,5 269,0 328,3 Administrativní náklady a náklady na dodávky zboží 240,4 180,9 225,8 Amortizace 12,3 9,9 12,2 Provozní zisk 86,8 78,2 90,3 Čisté náklady na úhradu úroků

22,7 21,8 27,8 Čisté ostatní náklady 1,3 1,2 2,2 Zisk před zdaněním 62,8 55,2 60,3 Daň z příjmu 30,1 26,3 30,1 Čistý zisk 32,7 28,9 30,2 Zisk před zdaněním bez vlivu půjček a ostatních nákladů 135,6 116,2 134,8 Zisk na akcii z: čistých tržeb 0,21 0,21 0,19 průměrné celkové hodnoty akcií

156,3 136,3 155,5 Vyplacená dividenda na akcii z: čistých tržeb 0,21 0,21 0,19 průměrné celkové hodnoty akcií

156,9 136,9 156,5 Konsolidované výsledky firmy PepsiAmericas, Inc. za prvních 9 měsíců fiskálního roku 2001, ve srovnání se stejným obdobím roku 2000 (všechny hodnoty jsou v miliónech dolarů, jedná se o neauditované výsledky, které nezahrnují hodnoty zisku na akcii). Prvních 9 měsíců roku 2001 Zveřejněné výsledky Předběžné výsledky 2001 2000 2000 Tržby 2409,3 1886,7 2361,9 Náklady na prodej zboží 1449,7 1109,4 1420,9 Hrubý zisk 959,6 777,3 941,0 Administrativní náklady a náklady na dodávky zboží 699,9 552,1 683,1 Amortizace 12,3 9,9 12,2 Zvláštní poplatky 4,6 - - Zisk z ušetřených mzdových nákladů

8,9 - - Provozní zisk 227,2 194,9 220,6 Čisté náklady na úhradu úroků

71,8 63,4 80,4 Čisté ostatní náklady 0,9 1,8 1,1 Zisk před zdaněním 154,5 133,3 139,1 Daň z příjmu 73,6 63,6 69,4 Zisk z běžného podnikání

80,9 69,7 69,7 Zisk za prodej dceřinných firem po zdanění

- 8,9 - Čistý zisk 80,9 78,6 69,7 Zisk před zdaněním bez vlivu půjček a ostatních nákladů 370,7 317,3 362,8 Zisk na akcii z: čistých tržeb 0,52 0,57 0,45 bez vlivu prodaných dceřinných společností 0,52 0,51 0,45 bez vlivu prodaných dceřinných společností a zvláštních poplatků a půjček 0,50 0,51 0,45 průměrné celkové hodnoty akcií

156,1 136,9 156,1 Vyplacená dividenda na akcii z: čistých tržeb 0,52 0,57 0,44 bez vlivu prodaných dceřinných společností 0,52 0,51 0,44 bez vlivu prodaných dceřinných společností a zvláštních poplatků a půjček 0,50 0,51 0,44 průměrné celkové hodnoty akcií

156,9 137,3 157,1 Účetní rozvaha firmy PEPSIAMERICAS, Inc. (v miliónech amerických dolarů, neauditované výsledky) Třetí čtvrtletí Fiskální rok 2001 2000 Hotovost 86,6 51,2 Pohledávky 212,2 203,0 Majetek 181,2 164,0 Ostatní současný majetek 59,6 58,8 Celková hodnota hmotného majetku 539,6 477,0 Čistá hodnota majetku 1035,5 1004,7 Nehmotný majetek 1716,8 1740,7 Jiný majetek 125,9 113,2 Celková hodnota majetku 3417,8 3335,6 Krátkodobé závazky 244,8 513,3 Závazky 251,9 199,1 Ostatní současné závazky 149,6 174,6 Celkové závazky 646,3 887,0 Dlouhodobé závazky 1090,6 860,1 Daňové náklady příštích období 80,5 47,0 Ostatní závazky 75,7 92,0 Závazky vůči akcionářům 1524,7 1449,5 Celkové závazky včetně závazků vůči akcionářům

3417,8 3335,6 Přehled hotovostního toku ve firmě PEPSIAMERICAS, Inc. za prvních 9 měsíců fiskálního roku 2001 ve srovnání se stejným obdobím fiskálního roku 2000 (neauditované výsledky v miliónech amerických dolarů) Prvních 9 měsíců fiskálního roku 2001 Zveřejněné výsledky Předběžné výsl. 2001 2000 2000 Tok hotovosti z běžného podnikání: Příjmy z běžného podnikání 80,9 69,7 69,7 Účetní úpravy: Odpisy a amortizace 149,1 120,6 143,3 Daňové náklady příštích období 28,5 0,7 3,9 Zisk z ušetřených mzdových nákladů

8,9 - - Zisk z prodeje franšízových práv

- 1,4 - Zvláštní poplatky 4,6 - - Zvláštní poplatky splatné předem

17,8 11,9 11,9 Ostatní 5,5 0,5 1,1 Změny v majetku bez nových akvizic a prodaných firem Čistá změna provozního kapitálu 0,9 40,8 45,9 Čistá změna dalšího majetku a závazků

17,9 2,3 1,2 Čistý příjem z běžného podnikání

247,9 133,7 159,0 Investice: Čisté kapitálové investice 151,0 129,3 155,3 Čistá hodnota akvizic a prodaných firem

5,5 - 2,5 Výnosy z prodeje investičního majetku

1,9 - - Hotovost vázaná v investičním majetku

154,6 129,3 157,8 Finanční majetek: Výnosy z dlouhodobých dluhopisů 352,7 - - Splátky dlouhodobého dluhu 204,4 75,7 75,5 Čisté splátky krátkodobých půjček a závazků 195,0 115,9 112,6 Emise kmenových akcií 9,1 1,3 1,3 Dividenda 6,2 5,5 5,5 Nákup ostatních akcií 6,6 35,7 35,7 Hotovost vázaná ve finančním majetku

50,4 0,3 2,8 Zisk z prodaných firem 7,5 18,5 18,5 Vliv kursových změn na hotovost - 0,8 0,8 Změna hotovosti 35,4 14,6 20,9 Hotovost na začátku roku 51,2 114,5 85,0 Hotovost na konci čtvrtletí 86,6 99,9 64,1 Poznámky k tabulkám: Fiskální rok se skládá z 52 nebo 53 týdnů a končí poslední sobotou před 31. 12. Třetí čtvrtletí let 2000 a 2001 končily 30. 9. 2000 a 29. 9. 2001. Každé ze čtvrtletí trvá 13 týdnů. Výsledky uvedené v části "Předběžné výsledky" předpokládají, že nákup bývalé společnosti PepsiAmercias proběhl na začátku roku 2000 a nezahrnují zvláštní poplatky a půjčky. Úroková míra byla přepočítána tak, aby vystihovala předpokládanou výši půjček, kterou by bývala původní společnost měla.

Zisk za ušetřené mzdy vyplynul z fúze mezi Whitman Corporation a PepsiAmericas a ze sloučení jejich mzdových plánů. Současný mzdový plán bude zveřejněn na speciálním formuláři 401 (K). Kontakt: John F. Bierbaum, Executive Vice President, Investor Relations of PepsiAmericas, Inc., +1-612-661-3830/ Internet: http://www.pepsiamericas.com

Klíčová slova PROTEXT-PepsiAmericas-výsledky

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.