HARTMANN spouští Misi: Prevence infekcí

Spolu se Světovým dnem bezpečí pacientů pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes skupina HARTMANN zahajuje svou inciativu k snížení rizika infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče - Mise: Prevence infekcí (M: IP). Skupina HARTMANN se tak ještě více než kdy dříve soustřeďuje na jednu z největších globálních zdravotních hrozeb. Jen v Evropě každý rok ve zdravotnických zařízeních zaznamenají téměř čtyři miliony případů infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Současná pandemie covid-19 je také připomínkou, jaký dopad mohou mít infekce na naši společnost. Společně s profesionálními zdravotníky a svými klienty se skupina HARTMANN právě vydává na ucelenou misi namířenou na podporu zdravotnických zařízení a zvyšování všeobecného povědomí o problematice infekcí.


"HARTMANN nabízí ucelený program Prevence infekcí. Cíl naší M: IP je dvojí: vzdělávat profesionální zdravotníky a zajistit větší bezpečí pacientů, se kterými pracují. To má formu individuálních konzultací na klinikách a v pečovatelských domovech zaměřených na optimalizaci procesů a přerušení řetězce rizik, ale také vzdělávání veřejnosti s cílem přiblížit jí prevenci infekcí,“ vysvětluje Thomas Haeni, viceprezident programu pro prevenci nemocničních infekcí spuštěného společností HARTMANN.


Program proti nemocničním bacilům


Sektoru zdravotnictví v současnosti vládne téma koronaviru. Už dávno před pandemií se však zdravotnická zařízení musela potýkat s takzvanými nemocničními bacily, jako je například meticilin - rezistentní zlatý stafylokok (MRSA). Náklady na léčbu zdravotních problémů způsobených těmito nákazami se v Evropě každý rok vyšplhají na sedm miliard eur, a to nemluvíme o utrpení pacientů, které nemuselo nastat, a o ztrátě jejich důvěry v zdravotnický systém. "Osobně znám jednu kliniku, která s obtížemi hledala nové zaměstnance, protože v ní předtím vypukla infekce, což vážně poškodilo její pověst, i když byla v ostatních ohledech považována za zdravotnické zařízení na vynikající úrovni.

Holistická prevence může zachraňovat životy a zabránit následnému vzniku finančních nákladů,“ pokračuje Thomas Haeni. M: IP se v současnosti zaměřuje na čtyři nejčastější typy infekce: ventilátorová pneumonie (VAP), infekce močových cest vznikající v důsledku katetrizace (CAUTI), infekce související s operačním výkonem (SSI), a infekce krevního řečiště související s centrálním katétrem (CLABSI). Samozřejmě nelze přehlížet ani infekční nemoci s nákazou mimo nemocnice: "Klasická chřipka a covid-19 jsou nebezpečné, ale často se jim dá předejít. I tomu se naše mise věnuje,“ uvedl Thomas Haeni.


Ucelenost a individuální přístup: M: IP v sobě spojuje obojí


Klíčovým prvkem mise je zřízení obsahového centra na adrese https://www.hartmann.info/cs-cz/mission-infection-prevention. Digitální platforma nabízí informace, novinky a tipy pro prevenci infekcí ve formě balíčků. Důraz se klade na přístup zaměřený na výsledek. V této souvislosti se HARTMANN může spolehnout na know-how svého výzkumného zařízení, kterým je výzkumný ústav Bode. „Nabízíme digitální a inovativní řešení pro monitorování hygieny a optimalizaci procesů, nástroje pro návrh kampaní a plánování dezinfekce, jakož i další pomůcky pro snížení rizika infekce v nemocnicích, pečovatelských domovech nebo při ambulantní péči. Také podporujeme své partnery prostřednictvím praktických a vzdělávacích seminářů (např. webinářů), a samozřejmě nabízíme produktové balíčky sestavené na míru tak, aby vyhovovaly jejich potřebám,“ dodává Thomas Haeni. "Budeme také poskytovat velké množství relevantních informací, protože iniciovat změnu a přinášet zlepšení můžete pouze tehdy, pokud máte odpovídající znalosti. Tímto způsobem můžeme nejlépe naplnit svou roli partnera.“


Kontakt:

Irena Malá

irena.mala@hartmann.info

www.hartmann.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-koronavirus-prevence-firmy-Hartmann-Rico

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.